Vzpostavljanje omrežne povezave v sistemu Windows XP brez usmerjevalnika

Povezovanje drugega ali tretjega računalnika v omrežje brez brezžičnega usmerjevalnika ali dostopne točke je mogoče z uporabo t. i. začasnega brezžičnega omrežja. Začasno brezžično omrežje 802.11b lahko postavite z uporabo grafičnega uporabniškega vmesnika sistema Windows XP. V nadaljevanju so navodila, kako v gostiteljskem računalniku dodate skupno rabo internetne povezave in postavite začasno brezžično omrežje.

Pokaži vse

Nastavitev gostiteljskega računalnika

Najprej boste morali v glavni računalnik namestiti brezžični omrežni vmesnik 802.11b in ga nastaviti kot brezžično povezavo med dvema enakovrednima računalnikoma (torej začasno). Ko v računalnik namestite omrežni vmesnik 802.11b, Windows XP samodejno zazna kartico, namesti gonilnike in v obvestilnem območju prikaže ikono. Če je računalnik v okolju, ki je v dosegu drugih brezžičnih omrežij, bo Windows samodejno prikazal seznam razpoložljivih omrežij. Če v dosegu ni nobenega brezžičnega omrežja, je lahko na ikoni brezžične povezave rdeč »X«, okno Ogled brezžičnih omrežij pa ne bo samodejno prikazano. Če želite odpreti to okno, kliknite ikono brezžične povezave.

Zaenkrat še ne izberite morebitnih razpoložljivih brezžičnih omrežij, prikazanih na seznamu Razpoložljiva omrežja. Če je računalnik v preteklosti že vzpostavljal povezavo s prednostno dostopno točko, odstranite vse prednostne dostopne točke. S tem zagotovite, da bo povezava vzpostavljena samo z začasnim omrežjem, ki ga nastavljate.

Na vrhu okna kliknite zavihek Dodatno. Izberite Samo začasna omrežja in počistite polje Samodejno vzpostavi povezavo z neprednostnimi omrežji, če je izbrano. S to nastavitvijo in brisanjem prednostnih omrežij zagotovite, da bo povezava vzpostavljena samo z začasnim omrežjem.

Še enkrat kliknite zavihek Brezžična omrežja. V razdelku Prednostna omrežja kliknite Dodaj. V pogovornem oknu Lastnosti brezžičnega omrežja vnesite Omrežno ime (SSID). Uporabite lahko poljubno ime, vendar poskrbite, da bo enako za vse računalnike. Opomba: Vrsta omrežja je že izbrana kot začasna in tega ni mogoče spremeniti, ker je že bilo navedeno, da se lahko povezava vzpostavi samo z začasnimi omrežji.

Ko v pogovornem oknu z lastnostmi brezžičnega omrežja nastavite ime omrežja (SSID), bo novo začasno omrežje prikazano z ikono računalniške kartice, ki označuje, da je to omrežje med računalniki (torej brez usmerjevalnika).

Nastavitev odjemalskega računalnika

Po namestitvi kartice 802.11b Silver v drugem računalniku je na zavihku z brezžičnimi omrežji prikazan seznam brezžičnih dostopnih točk ali začasnih omrežij v dosegu.

Navedeno mora biti tudi novo začasno omrežje. Označite ime omrežja in kliknite Konfiguracija. Ker protokola WEP no boste nastavljali zdaj, kliknite V redu.

Skupna raba povezave

Če želite povezavo dati v skupno rabo, uporabite ta postopek:

  1. Kliknite Start, nato Nadzorna plošča, Preklopi v klasični pogled in še Omrežne povezave.

  2. Kliknite povezavo, ki jo želite dati v skupno rabo, in nato v razdelku Omrežna opravila še Spremeni nastavitve te povezave.

  3. Kliknite zavihek Dodatno in nato izberite potrditveno polje Dovoli drugim uporabnikom vzpostavljanje povezave z internetno povezavo tega računalnika.

  4. Če ne uporabljate požarnega zidu drugega proizvajalca in še niste nastavili požarnega zidu internetne povezave, izberite potrditveno polje Požarni zid internetne povezave, da omogočite to funkcijo.

  5. Omogočite nastavitev, da bodo lahko drugi uporabniki nadzirali ali omogočili to povezavo.

Ko končate nastavitev požarnega zidu internetne povezave, bo v oknu Omrežna povezava na gostiteljskem računalniku prikazana prvotna žična ethernetna povezava, stanje pa prikazano kot V skupni rabi in Omogočeno. V oknu z omrežno povezavo na odjemalskem računalniku bo povezava z gostiteljem prikazana kot Internetni prehod.

Odjemalski računalnik bi po protokolu DHCP v gostiteljskem računalniku zdaj moral dobiti nepreusmerljiv naslov IP zasebnega razreda v naslovnem obsegu 192.168.0.* in imeti povezavo z internetom.

Nastavitev protokola WEP

Če je bila povezava uspešno vzpostavljena, se vrnite na Lastnosti omrežja in nastavite možnosti protokola WEP, da zagotovite varnost začasnega omrežja.

V gostiteljskem računalniku odprite pogovorno okno Lastnosti brezžičnega omrežja in izberite potrditveno polje Šifriranje podatkov (WEP omogočen). Ustrezno dolžino in obliko zapisa ključa poiščite v proizvajalčevi dokumentaciji.

Uporabite najvišjo stopnjo šifriranja (dolžino ključa), ki je na voljo in jo podpirajo strojna oprema in gonilniki. Če uporabljate omrežni ključ ASCII, izberite naključne črke in številke, ki jih je težko uganiti. Zadnji korak je, da z istim ključem in nastavitvami šifriranja nastavite še odjemalske računalnike.

Opomba

  • Za dodatno varnost priporočamo, da ključ zamenjate vsak teden.