Odprite in prilagodite zaslonsko tipkovnico

Zaslonska tipkovnica na zaslonu računalnika prikaže navidezno tipkovnico, ki omogoča vnos podatkov s kazalno napravo ali igralno palico. Zaslonsko tipkovnico lahko prilagodite s spreminjanjem pisave, dodajanjem zvočnega signala ob kliku ali spreminjanjem načina tipkanja.

Pokaži vse

Odpiranje zaslonske tipkovnice z miško.

 1. Kliknite Start, pokažite na Vsi programi, pokažite na Pripomočki in nato spet Pripomočki ter kliknite Tipkovnica na zaslonu, da jo odprete.

 2. V dokument se vrnete tako, da kazalec postavite, kjer želite začeti.

 3. Zaslonsko tipkovnico zaprete s klikom na Zapri.

Odpiranje zaslonske tipkovnice s tipkovnico

 1. Pritisnite Ctrl+Esc (ali tipko Windows), da prikažete meni Start. Pritisnite P, da se premaknete na Vsi programi. Pritiskajte tipko s puščico navzdol, da se premaknete na Pripomočki, in nato Enter. Še enkrat pritisnite Enter, da se premaknete na Pripomočki. Pritiskajte tipko s puščico navzdol, da se premaknete na Tipkovnica na zaslonu, in nato pritisnite Enter.

 2. V dokument se vrnete tako, da ga izberete z Alt+Tab.

 3. Če želite zapreti zaslonsko tipkovnico, pritisnite Alt+F, X.

Prilagajanje zaslonske tipkovnice z miško

 1. Odprite zaslonsko tipkovnico in spremenite katero koli od teh nastavitev:

  • Spreminjanje pisave: Kliknite meni Nastavitve in nato Pisava. V pogovornem oknu Pisava izberite možnosti v razdelkih Pisava, Slog pisave in Velikost. Ko končate, kliknite V redu.

  • Dodajanje zvočnega signala ob kliku: Kliknite meni Nastavitve in nato Uporabi zvočni signal ob kliku.

  • Spreminjanje načina tipkanja: Kliknite meni Nastavitve, nato Način tipkanja in izberite enega od teh načinov tipkanja:

   • V načinu izbiranja s klikanjemvnesete podatke z miško, in sicer tako, da pokažete na znake tipkovnice in jih kliknete. Če želite izbrati to možnost, izberite Izbiranje s klikanjem.

   • V načinu izbiranja s kazanjemz miško ali igralno palico za vnaprej določen čas pokažete na tipko in izbrani znak se samodejno natipka. Za to možnost izberite Izbiranje s kazanjem in v spustnem meniju Kažite najmanj izberite želeni čas. Kliknite V redu.

   • V načinu izbiranja s spremljanjemzaslonska tipkovnica stalno spremlja tipkovnico in označuje območja, kjer lahko s pritiskom bližnjice ali z napravo s stikalnim vhodom natipkate znake tipkovnice. Za to možnost izberite Izbiranje z igralno palico ali tipkami in v spustnem meniju Interval skeniranja izberite želeni čas. Kliknite Dodatno, da odprete pogovorno okno Možnosti za skeniranje. Izberite potrditveno polje Serijska vrata, paralelna vrata ali vrata za igre ali Tipka na tipkovnici.

 2. V dokument se vrnete tako, da kazalec postavite, kjer želite začeti.

 3. Zaslonsko tipkovnico zaprete s klikom na Zapri.

Prilagajanje zaslonske tipkovnice s tipkovnico

 1. Odprite zaslonsko tipkovnico in spremenite katero koli od teh nastavitev:

  • Spreminjanje pisave: Pritisnite Alt+N, da odprete meni Nastavitve. Pritisnite S, da izberete Pisava. V pogovornem oknu Pisava s tabulatorko izberite meni Pisava, Slog pisave ali Velikost pisave, želeno možnost pa s tipko s puščico navzgor ali navzdol. Kliknite Enter.

  • Dodajanje zvočnega signala ob kliku: Pritisnite Alt+N, da odprete meni Nastavitve. Pritisnite U, da izberete Uporabi zvočni signal ob kliku.

  • Spreminjanje načina tipkanja: Pritisnite Alt+N, da odprete meni Nastavitve. Pritisnite N, da izberete Način tipkanja. Izberite enega od teh načinov:

   • V načinu izbiranja s klikanjemvnesete podatke z miško, in sicer tako, da pokažete na znake tipkovnice in jih kliknete. Če želite to možnost, pritisnite Alt+I, da izberete Izbiranje s klikanjem. Pritisnite Enter.

   • V načinu izbiranja s kazanjemz miško ali igralno palico za vnaprej določen čas pokažete na tipko in izbrani znak se samodejno natipka. Če želite to možnost, pritisnite Z, da izberete Izbiranje s kazanjem. Pritisnite tabulatorko, da odprete meni Kažite najmanj. Izberite čas s tipkama s puščico navzgor in navzdol. Pritisnite Enter.

   • V načinu izbiranja s spremljanjemzaslonska tipkovnica stalno spremlja tipkovnico in označuje območja, kjer lahko s pritiskom bližnjice ali z napravo s stikalnim vhodom natipkate znake tipkovnice. Če želite to možnost, pritisnite A, da izberete Izbiranje z igralno palico ali tipkami. Pritisnite tabulatorko, da odprete meni Interval skeniranja, in s tipkama s puščico navzgor in navzdol izberite čas. Pritisnite Alt+D, da odprete pogovorno okno Dodatno. V pogovornem oknu Možnosti za skeniranje pritisnite Z, da izberete potrditveno polje Serijska vrata, paralelna vrata ali vrata za igre, ali T, da izberete potrditveno polje Tipka na tipkovnici. Dvakrat pritisnite Enter.

 2. V dokument se vrnete tako, da ga izberete z Alt+Tab.

 3. Če želite zapreti zaslonsko tipkovnico, pritisnite Alt+F, X.