Kalkulator lahko uporabite za različna opravila, od preprostih računov do napredne statistike. Tukaj so odgovori na nekatera pogosta vprašanja o Kalkulatorju na namizju.

Če želite informacije o programu Kalkulator za Windows, glejte Program Kalkulator za Windows: pogosta vprašanja.

Okno Kalkulatorja
Okno Kalkulatorja
Pokaži vse

Kateri različni načini so na voljo v Kalkulatorju?

Kalkulator vključuje štiri načine: standardni, znanstveni, programerski in statistični.

 1. Kalkulator odprete tako, da podrsnete z desnega roba zaslona, nato tapnete Iskanje (če uporabljate miško, pokažete na zgornji desni kot zaslona, pomaknete kazalec miške navzdol in kliknete Iskanje), v iskalno polje vnesete calc.exe ter tapnete ali kliknete Izrač.

 2. Tapnite ali kliknite Pogled in izberite želeni način.

Opomba

 • Če izberete drug način, je trenutni izračun izbrisan. Zgodovina izračunov in številke, shranjene v pomnilniku, so shranjene.

Znanstveni način

V tem načinu lahko izvajate bolj zapletene izračune kot v standardnem načinu.

 • Če želite uporabiti inverzne funkcije, tapnite ali kliknite gumb Inv.

 • Kalkulator v znanstvenem načinu izračuna na 32 števk natančno.

Opomba

 • Če združite več operatorjev (+,-,*,/), Kalkulator uporabi standardno zaporedje operatorjev, kar pomeni, da izvaja izračune v tem vrstnem redu:

  1. Oklepaji

  2. Eksponente in koreni

  3. Množenje in deljenje

  4. Seštevanje in odštevanje

Programerski način

Kalkulator v tem načinu izračuna glede na velikost besede, ki ste jo izbrali, do 64 bitov natančno.

 • Kalkulator upošteva zaporedje operatorjev.

 • V programerskem načinu so prikazana le cela števila; decimalni deli števila niso uporabljeni.

Statistični način

V tem načinu vnesite podatke, za katere želite izračunati statistiko, in nato izvedite izračune.

 1. Vnesite prvi del podatkov in tapnite ali kliknite Dodaj, če jih želite dodati v podatkovni niz.

 2. Tapnite ali kliknite gumb za statistični izračun, ki ga želite izvesti.

Kaj je zgodovina izračunov?

Seja se začne, ko odprete Kalkulator in se konča, ko ga zaprete. V zgodovino izračunov so shranjeni vsi izračuni, ki ste jih izvedli med sejo. V zgodovini lahko spreminjate vrednosti in izračunate nove rezultate. Zgodovino izračunov lahko prikažete za standardni in znanstveni način.

 1. Kalkulator odprete tako, da podrsnete z desnega roba zaslona, nato tapnete Iskanje (če uporabljate miško, pokažete na zgornji desni kot zaslona, pomaknete kazalec miške navzdol in kliknete Iskanje), v iskalno polje vnesete calc.exe ter tapnete ali kliknete Izrač.

 2. Tapnite ali kliknite Ogled in nato Zgodovina.

 3. Podrsnite po izračunu ali dvokliknite izračun, ki ga želite urediti.

 4. Vnesite nove vrednosti, ki jih želite izračunati, in pritisnite Enter.

Opomba

 • Zgodovina izračunov je ločena za standardni in znanstveni način. Prikazala se bo zgodovina načina, ki ga uporabljate.

Kako pretvarjam vrednosti iz ene merske enote v drugo?

 1. Kalkulator odprete tako, da podrsnete z desnega roba zaslona, nato tapnete Iskanje (če uporabljate miško, pokažete na zgornji desni kot zaslona, pomaknete kazalec miške navzdol in kliknete Iskanje), v iskalno polje vnesete calc.exe ter tapnete ali kliknete Izrač.

 2. Tapnite ali kliknite Ogled in nato Pretvorba enot.

 3. V razdelku Izberite vrsto enote, ki jo želite pretvoriti, tapnite ali kliknite vrsto enote, ki jo želite pretvoriti, vrednost, iz katere želite pretvoriti, in vrednost, v katero želite pretvoriti.

 4. V polje Iz vnesite vrednost, ki jo želite pretvoriti.

Ali lahko izračunam datume?

Da. Kalkulator lahko uporabite, če želite ugotoviti razliko med dvema datuma ali dodati oziroma odšteti dneve od določenega datuma.

 1. Kalkulator odprete tako, da podrsnete z desnega roba zaslona, nato tapnete Iskanje (če uporabljate miško, pokažete na zgornji desni kot zaslona, pomaknete kazalec miške navzdol in kliknete Iskanje), v iskalno polje vnesete calc.exe ter tapnete ali kliknete Izrač.

 2. Tapnite ali kliknite Ogled in nato Izračun datuma.

 3. V razdelku Izberite želeni izračun datuma izberite vrsto izračuna, ki ga želite izvesti.

 4. Izberite vrednosti, nato pa tapnite ali kliknite Izračunaj.

Kako izračunam porabo goriva, zneske za zakupnino ali zneske za odplačilo hipoteke?

 1. Kalkulator odprete tako, da podrsnete z desnega roba zaslona, nato tapnete Iskanje (če uporabljate miško, pokažete na zgornji desni kot zaslona, pomaknete kazalec miške navzdol in kliknete Iskanje), v iskalno polje vnesete calc.exe ter tapnete ali kliknete Izrač.

 2. Tapnite ali kliknite Ogled, tapnite ali pokažite na Delovni listi in tapnite ali kliknite element, ki ga želite izračunati.

 3. V razdelku Izberite vrednost, ki jo želite izračunati izberite vrednost, ki jo želite izračunati, v polje z besedilom vnesite vrednosti in nato tapnite ali kliknite Izračunaj.