Če ima vaš računalnik brezžično omrežno kartico (Wi-Fi), se prikaže ikona brezžičnega omrežja Ikona brezžičnega omrežja, ko kliknete čarobni gumb »Nastavitve«. Windows samodejno zazna brezžična omrežja v dosegu.

Prikaz seznama brezžičnih omrežij

 1. Podrsajte z desne strani zaslona in nato tapnite Nastavitve.
  (Če uporabljate miško, pokažite na zgornji desni kot zaslona, premaknite kazalec navzdol in nato kliknite Nastavitve.)

 2. Tapnite ali kliknite ikono brezžičnega omrežja (Ikona brezžičnega omrežja ).

Če Windows ne zazna omrežja, ki bi moralo biti v dosegu računalnika, so lahko razlogi za to različni.

Težave
Možne rešitve

Stikalo brezžičnega omrežja na računalniku je izklopljeno.

Mnogi prenosni in tablični računalniki imajo spredaj ali ob strani stikalo za brezžično omrežje. Če ga ima tudi vaš prenosni ali tablični računalnik, preverite, ali je vklopljeno. Nekateri prenosni računalniki za vklop ali izklop stikala uporabljajo tudi kombinacijo funkcijskih tipk. V navodilih, ki so bila priložena računalniku, poiščite podatke o tem, kje je stikalo brezžičnega omrežja.

Letalski način je vklopljen.

Izklop letalskega načina

 1. Podrsajte z desne strani zaslona in nato tapnite Nastavitve.
  (Če uporabljate miško, pokažite na zgornji desni kot zaslona, premaknite kazalec navzdol in nato kliknite Nastavitve.)

 2. Tapnite ali kliknite ikono brezžičnega omrežja (Ikona brezžičnega omrežja ).
 3. Prepričajte se, da je Letalski način nastavljen na Izklopljeno.

Računalnik je preveč oddaljen od brezžičnega usmerjevalnika ali vstopne točke.

Premaknite računalnik bliže usmerjevalniku ali vstopni točki. Če imate prenosni računalnik, ga premikajte po prostoru, da ugotovite doseg brezžičnega signala in najprimernejše mesto za delo z računalnikom.

Če se usmerjevalniku ali vstopni točki ne morete bolj približati, bi bilo morda smiselno kupiti in namestiti zunanjo anteno za brezžično omrežno kartico, da bi tako izboljšali njen sprejem. V informacijah, ki ste jih dobili z brezžično omrežno kartico, preverite, ali lahko namestite dodatno anteno.

Usmerjevalnik in brezžična omrežna kartica v računalniku morda nista združljiva.

V ta namen mora omrežna kartica v računalniku uporabljati brezžični standard, ki je enak ali starejši od brezžičnega standarda usmerjevalnika. Če omrežna kartica v računalniku na primer uporablja brezžični standard 802.11n (pravimo mu tudi brezžični standard N), usmerjevalnik pa standard 802.11g (imenovan tudi brezžični standard G), povezave ne bo mogoče vzpostaviti, saj je standard G starejše različice in ne prepozna standarda N. Če denimo usmerjevalnik uporablja brezžični standard N, omrežna kartica v računalniku pa brezžični standard G, boste lahko vzpostavili povezavo le, če je usmerjevalnik nastavljen na mešani način, saj je brezžični standard N združljiv z nekaterimi ali vsemi starejšimi standardi (802.11a, 802.11b in 802.11g).

Brezžični usmerjevalnik ali vstopna točka je izklopljena oz. ne deluje pravilno.

Poskusite lahko dvoje:

 • prepričajte se, da je usmerjevalnik ali vstopna točka vklopljena in da lučka za brezžični signal sveti.

 • Ponastavite usmerjevalnik ali vstopno točko tako, da jo izklopite, počakate vsaj 10 sekund in jo nato znova vklopite.

  Opozorilo

  • S ponastavitvijo usmerjevalnika ali vstopne točke boste začasno prekinili povezavo vseh uporabnikov z omrežjem.

Če vstopne točke ali omrežja ne upravljate sami, se obrnite na skrbnika omrežja.

Prihaja do motenj zaradi drugih naprav.

Nekatere domače naprave lahko povzročajo motnje med računalnikom in omrežji v dosegu. Mikrovalovne pečice na primer in nekateri brezžični telefoni uporabljajo določene frekvence (tudi 2,4 GHz in 5 GHz), ki jih uporablja tudi nekatera omrežna strojna oprema.

Poskusite lahko dvoje:

 • če je katera od naprav blizu računalnika, jo začasno izklopite ali premaknite dlje od računalnika.

 • Če želite uporabiti drug brezžični kanal, spremenite nastavitve usmerjevalnika ali vstopne točke. Lahko tudi omogočite samodejno izbiro kanala, če je za kanal izbrana določena številka kanala. Včasih en brezžični kanal deluje bolje od drugih. V informacijah, ki ste jih prejeli z vstopno točko ali usmerjevalnikom, poiščite navodila za nastavljanje kanala brezžičnega signala.

Usmerjevalnik ali vstopna točka je zasedena.

Usmerjevalnik ali vstopna točka je lahko preobremenjena in se ne more odzivati na nove zahteve, če jo hkrati uporablja več računalnikov ali naprav. Če so z omrežjem povezani še drugi računalniki, jih poskusite začasno izključiti iz omrežja.

Omrežje, ki ga iščete, je nastavljeno tako, da ne oddaja svojega imena.

Vaš brezžični usmerjevalnik morda ni nastavljen tako, da bi oddajal pripadajoči omrežni identifikator (SSID). Zaradi oddajanja SSID-ja je omrežje vidno vsem, ki so v dosegu. S tem je izboljšana tudi varnost omrežja (več podrobnosti o tem je v tem opozorilu). Če želite vklopiti oddajanje SSID-ja, glejte materiale, ki ste jih dobili z brezžičnim usmerjevalnikom, ali odprite spletno stran z nastavitvami usmerjevalnika.

Opozorilo

 • Po navadi brezžično omrežje oddaja svoje ime, računalnik pa najde ime omrežja, s katerim želi vzpostaviti povezavo. Ker pa skrito omrežje ne oddaja imena, ga računalnik ne najde, zato mora omrežje samo poiskati računalnik. To pa je mogoče le, če računalnik oddaja ime omrežja, ki ga išče, in svoje ime. V tem primeru bodo tudi drugi računalniki, ki iščejo omrežja, poznali ime vašega računalnika in ime omrežja, s katerim vzpostavite povezavo, kar poveča tveganje za napad na vaš računalnik.

Skrbnik vašega omrežja je blokiral dostop do nekaterih omrežij.

Če imate vzpostavljeno povezavo s službenim omrežjem, lahko skrbnik omrežja s pravilnikom skupine nadzira dostop do brezžičnih omrežij. Če menite, da so v dosegu računalnika na voljo brezžična omrežja, ki niso vidna ali z njimi ne morete vzpostaviti povezave, ker jih je skrbnik blokiral, se za pomoč obrnite na skrbnika.

Brezžična omrežna kartica je v načinu nadzorovanja.

Če v računalniku uporabljate program za nadzorovanje omrežja, je brezžična omrežna kartica nastavljena na način nadzorovanja, kar sistemu Windows preprečuje vzpostavljanje povezave z brezžičnimi omrežji. Če želite vzpostaviti povezavo z brezžičnim omrežjem, zaprite program za nadzorovanje omrežja ali upoštevajte navodila za izhod iz načina nadzorovanja.Potrebujete dodatno pomoč?