Spreminjanje, ustvarjanje ali brisanje načrta porabe energije (napajalne sheme)


Načrt porabe je niz nastavitev strojne in programske opreme, ki opredeljuje, kako računalnik porablja energijo in varčuje z njo. Z načrti porabe varčujete z energijo, izboljšate delovanje sistema ali vzpostavite ravnovesje med tema možnostma. V večini primerov povsem zadostujeta dve privzeti napajalni shemi – »Usklajeno« in »Varčevanje porabe«. Lahko pa prilagodite nastavitve obstoječih shem ali ustvarite svojo shemo.

Pokaži vse

Spreminjanje nastavitev posameznega načrta porabe

Spremenite lahko te nastavitve posameznih načrtov:

 • Nastavite računalnik tako, da po določenem času nedejavnosti preide v stanje pripravljenosti. Če želite več informacij, glejte Izklop računalnika: pogosta vprašanja.

 • Prilagodite svetlost zaslona.

 • Določite, kako dolgo mora biti računalnik nedejaven, da se zaslon izklopi.

 1. Odprite možnosti porabe energije, tako da kliknete StartSlika gumba »Start«, Nadzorna plošča, Sistem in varnost in nato še Možnosti porabe energije.

 2. Pod načrtom, ki ga želite spremeniti, kliknite Spreminjanje nastavitev načrta.

 3. Na strani Spremeni nastavitve za načrt izberite nastavitve za zaslon in stanje pripravljenosti, ki jih želite uporabiti, kadar se računalnik napaja iz baterije (če je to mogoče) in kadar se napaja iz električnega omrežja.

Spreminjanje nastavitev, ki vplivajo na vse napajalne sheme (sistemske nastavitve)

V levem podoknu razdelka »Možnosti porabe energije« je nekaj povezav, ki odprejo »Sistemske nastavitve«. Ko spremenite nastavitve na tej strani, se spremembe samodejno uveljavijo tudi v vseh drugih napajalnih shemah. S spreminjanjem sistemskih nastavitev lahko naredite to:

 • Zavarujete računalnik, tako da nastavite geslo, ki ga vnesete, ko se računalnik vrne iz stanja pripravljenosti.

 • Izberete, kaj naj računalnik naredi, ko na tipkovnici ali prenosniku pritisnete gumb za napajanje ali za prehod v stanje pripravljenosti ali ko pri nekaterih prenosnikih na primer zaprete pokrov. Ko pritisnete gumb za napajanje, se torej ne zgodi nič ali pa se računalnik zaustavi. Če računalnik podpira stanje pripravljenosti in mirovanje, lahko s pritiskom gumba za napajanje vklopite enega od teh varčevalnih načinov.

 1. Odprite možnosti porabe energije, tako da kliknete StartSlika gumba »Start«, Nadzorna plošča, Sistem in varnost in nato še Možnosti porabe energije.

 2. V levem podoknu kliknite Zahtevaj geslo ob bujenju, Izberite funkcijo gumba za napajanje ali Izberite, kaj predstavlja zapiranje pokrova (na voljo le pri prenosnikih).

 3. Na strani Določite funkcijo gumbov za napajanje in vklopite zaščito z geslom izberite nastavitve, ki jih želite uporabiti, kadar se računalnik napaja iz baterije (če je to mogoče) in kadar se napaja iz električnega omrežja.

 4. Kliknite Shrani spremembe.

Ustvarjanje lastnega načrta

Ustvarite svoj načrt in ga prilagodite potrebam. Na primer, če prenosnik pogosto uporabljate za predstavitve, ustvarite načrt, ki med predstavitvami ne izklopi zaslona in poskrbi, da računalnik ne preklopi v stanje pripravljenosti.

 1. Odprite možnosti porabe energije, tako da kliknete StartSlika gumba »Start«, Nadzorna plošča, Sistem in varnost in nato še Možnosti porabe energije.

 2. V levem podoknu kliknite Ustvari načrt porabe.

 3. Na strani Ustvari načrt porabe izberite načrt, najbolj podoben tistemu, ki ga želite ustvariti.

 4. V polje Ime načrta vnesite ime načrta, na primer »Med predstavitvijo«, in kliknite Naprej.

 5. Na strani Spremeni nastavitve za načrt izberite nastavitve za zaslon in stanje pripravljenosti, ki jih želite uporabiti, kadar se računalnik napaja iz baterije in kadar se napaja iz električnega omrežja.

  Preprečevanje izklopa zaslona med predstavitvijo

  • Pri obeh vrstah napajanja – Na bateriji in Iz omrežja – spremenite nastavitev Izklop zaslona po v Nikoli.

  Preprečevanje prehoda v stanje pripravljenosti med predstavitvijo

  • Pri obeh vrstah napajanja – Na bateriji in Iz omrežja – spremenite nastavitev Preklopi računalnik v stanje pripravljenosti v Nikoli.

 6. Kliknite Ustvari.

  Če uporabljate prenosnik, je novi načrt prikazan na seznamu Načrti, pokazani na merilniku napajanja. Če uporabljate namizni računalnik, je načrt prikazan na seznamu Prednostni načrti. Načrt, na osnovi katerega ste ustvarili novo shemo, se premakne na seznam Dodatni načrti.

Opomba

 • Načrt, ki ga ustvarite, samodejno postane izbrani načrt. Če želite uporabiti drug načrt, ga morate izbrati.

Brisanje načrta

Če načrtov, ki ste jih ustvarili, ne potrebujete več, jih izbrišite. Načrtov »Usklajeno«, »Varčevanje porabe«, »Visoka učinkovitost delovanja« in pa načrta, ki ga trenutno uporabljate (izbrani načrt), ni mogoče izbrisati.

Opozorilo

 • Izbrisanega načrta ni mogoče obnoviti.

 1. Odprite možnosti porabe energije, tako da kliknete StartSlika gumba »Start«, Nadzorna plošča, Sistem in varnost in nato še Možnosti porabe energije.

 2. Če želite izbrisati načrt, ki je dejaven, najprej preklopite v drug načrt.

 3. Pod načrtom, ki ga želite izbrisati, kliknite Spreminjanje nastavitev načrta.

 4. Na strani Spremeni nastavitve za načrt kliknite Izbriši ta načrt.

 5. Ko vas računalnik pozove, kliknite V redu.Potrebujete dodatno pomoč?