Vrste datotek, ki jih podpira program Windows Media Center


V programu Windows Media Center v sistemu Windows 7 je mogoče predvajati različne vrste datotek – glasbenih, videodatotek in slikovnih datotek. Media Center lahko celo izberete kot privzeti predvajalnik določenih vrst datotek, ki se potem odprejo v programu Media Center, če jih dvokliknete. Če želite več informacij, glejte Zamenjava privzetega predvajalnika glasbe ali videa.

Če želite odpreti datoteko v programu Media Center, boste morda v programu Media Center najprej morali nastaviti mesto, kamor shranjujete svoje datoteke. Če želite izvedeti, kako to naredite, glejte Dodajanje predstavnostnih datotek v program Windows Media Center.

Če v Windows namestite nove kodeke, bo morda podprtih še več oblik zapisa datotek. Če želite več informacij, glejte Kodeki: pogosta vprašanja.

Pokaži vse

Vrste glasbenih datotek

V tej tabeli so naštete vrste glasbenih datotek, ki jih podpira Media Center.

Vrste glasbenih datotek (oblika zapisa) Pripone datotek
Vrste glasbenih datotek (oblika zapisa)

Datoteke Windows Media Audio

Pripone datotek

.asx, .wm, .wma in .wmx

Vrste glasbenih datotek (oblika zapisa)

Zvočne datoteke sistema Windows

Pripone datotek

.wav

Vrste glasbenih datotek (oblika zapisa)

Zvočne datoteke MP3

Pripone datotek

.mp3 in .m3u

Vrste glasbenih datotek (oblika zapisa)

Datoteke AAC

Pripone datotek

.aac

Vrste videodatotek

V spodnji tabeli so navedene vrste videodatotek, ki jih podpira Media Center.

Vrste videodatotek (oblika zapisa) Datotečne pripone
Vrste videodatotek (oblika zapisa)

Datoteke Windows Media

Datotečne pripone

.wm, .wmv in .asf

Vrste videodatotek (oblika zapisa)

Datoteke AVCHD (vključno z zvokom Dolby Digital)

Datotečne pripone

.m2ts in .m2t

Vrste videodatotek (oblika zapisa)

Datoteke Apple QuickTime

Datotečne pripone

.mov in .qt

Vrste videodatotek (oblika zapisa)

Datoteke AVI

Datotečne pripone

.avi

Vrste videodatotek (oblika zapisa)

Datoteke s posnetimi TV-oddajami v sistemu Windows

Datotečne pripone

.wtv in .dvr-ms

Vrste videodatotek (oblika zapisa)

Filmske datoteke MPEG-4

Datotečne pripone

.mp4, .mov in .m4v

Vrste videodatotek (oblika zapisa)

Filmske datoteke MPEG-2

Datotečne pripone

.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2, .mod in .vob

Vrste videodatotek (oblika zapisa)

Filmske datoteke MPEG-1

Datotečne pripone

.m1v

Vrste videodatotek (oblika zapisa)

Filmske datoteke JPEG

Datotečne pripone

.avi in .mov

Opomba

  • Nekatere vrste videodatotek morda niso podprte, ko jih predvajate v napravi Media Center Extender. Nekatere razširitvene naprave na primer ne podpirajo datotek AVCHD ali datotek Apple QuickTime.

Vrste slikovnih datotek

V tej tabeli so naštete vrste slikovnih datotek, ki jih podpira Media Center.

Vrste slikovnih datotek (oblika zapisa) Datotečne pripone
Vrste slikovnih datotek (oblika zapisa)

Datoteke JPEG

Datotečne pripone

.jpg in .jpeg

Vrste slikovnih datotek (oblika zapisa)

Datoteke JPEG XR

Datotečne pripone

.hdp in .wdp

Vrste slikovnih datotek (oblika zapisa)

Datoteke TIFF

Datotečne pripone

.tif in .tiff

Vrste slikovnih datotek (oblika zapisa)

Datoteke RAW

Datotečne pripone

.raw

Vrste slikovnih datotek (oblika zapisa)

GIF

Datotečne pripone

.gif

Vrste slikovnih datotek (oblika zapisa)

Datoteke bitnih slik

Datotečne pripone

.bmp

Vrste slikovnih datotek (oblika zapisa)

Datoteke PNG

Datotečne pripone

.png

Opomba

  • Animirane datoteke GIF niso v celoti podprte. Statično podobo datotek v tej obliki zapisa boste sicer videli, ampak ne bo animirana.Potrebujete dodatno pomoč?