Razlike med zvezdišči, stikali, usmerjevalniki in vstopnimi točkami


Zvezdišča, stikala, usmerjevalniki in vstopne točke se uporabljajo za medsebojno povezovanje računalnikov v omrežju, vendar imajo drugačne zmožnosti.

Zvezdišča

Zvezdišča omogočajo komunikacijo med računalniki v omrežju. Vsak računalniku je priključen na zvezdišče z ethernetnim kablom in informacije, ki jih en računalnik pošlje drugemu, gredo skozi zvezdišče. Zvezdišče ne more prepoznati vira ali cilja prejetih informacij, zato jih pošlje vsem priključenim računalnikom, tudi tistemu, ki jih je poslal. Zvezdišče lahko pošilja ali sprejema informacije, vendar ne more početi obojega hkrati. Ravno zaradi tega so zvezdišča počasnejša od stikal. Izmed vseh teh naprav so zvezdišča najmanj zapletena in najcenejša.

Slika omrežja z zvezdiščem
Omrežje z zvezdiščem

Stikala

Stikala delujejo na enak način kot zvezdišča, le da prepoznajo cilj prejetih informacij; tako te informacije pošljejo samo računalnikom, katerim so namenjene. Stikala lahko hkrati pošiljajo in sprejemajo informacije, zato je pošiljanje hitrejše kot v zvezdiščih. Če so v vašem domačem omrežju štirje računalniki ali več ali če želite omrežje uporabljati za dejavnosti, ki zahtevajo prenos velike količine informacij med računalniki (na primer igranje omrežnih iger ali skupna raba glasbe), namesto zvezdišča raje uporabljajte stikalo. Stikala so malo dražja od zvezdišč.

Usmerjevalniki

Usmerjevalniki omogočajo komunikacijo med računalniki in lahko prenašajo informacije med dvema omrežjema, na primer med domačim omrežjem in internetom. Prav po tej zmožnosti usmerjanja omrežnega prometa je usmerjevalnik dobil svoje ime. Usmerjevalniki so žični (z ethernetnimi kabli) ali brezžični. Če želite le med seboj povezati računalnike, lahko uporabite zvezdišča in stikala. Če pa želite vsem računalnikom omogočiti dostop do interneta z enim modemom, uporabite usmerjevalnik ali modem z vgrajenim usmerjevalnikom. Usmerjevalniki imajo navadno tudi vgrajeno varnost, kot je požarni zid. Usmerjevalniki so dražji od zvezdišč in stikal.

Slika omrežja z ožičenim usmerjevalnikom
Omrežje z žičnim usmerjevalnikom

Vstopne točke

Vstopne točke (imenovane tudi bazne postaje) omogočajo brezžični dostop do žičnega ethernetnega omrežja. Ko vstopno točko priključite na zvezdišče, stikalo ali žični usmerjevalnik, začne pošiljati brezžične signale. Tako je računalnikom in napravam omogočeno, da vzpostavijo brezžično povezavo z žičnim omrežjem. Vstopne točke so po funkciji zelo podobne stolpom za mobilne telefone: lahko se premikate z enega mesta na drugo in imate vedno brezžičen dostop do omrežja. Ko vzpostavite brezžično povezavo z internetom prek javnega brezžičnega omrežja na letališču, v kavarni ali v hotelu, ponavadi vzpostavljate povezavo prek vstopne točke. Če želite računalnike brezžično povezati in že imate usmerjevalnik, ki omogoča brezžično možnost, ne potrebujete vstopne točke. Vstopne točke nimajo vgrajene tehnologije za skupno rabo internetnih povezav. Če želite imeti v skupni rabi internetno povezavo, morate vstopnjo točko priključiti v usmerjevalnik ali v modem z vgrajenim usmerjevalnikom.

Slika omrežja z ožičenim usmerjevalnikom in vstopno točko
Omrežje z žičnim usmerjevalnikom in vstopno točko


Potrebujete dodatno pomoč?