Bližnjice na tipkovnici za Windows Media Center


Do vseh funkcij v programu Windows lahko dostopate kar s tipkovnico. Poleg tega Media Center ponuja številne bližnjice na tipkovnici, tako da lažje krmarite po tipkovnici.

Če želite informacije o uporabi funkcij za enostavnost dostopa, kot sta pripovedovalec in lupa, glejte Uporaba funkcij za enostavnost dostopa v programu Windows Media Center.

V spodnjih tabelah so prikazane različne bližnjice na tipkovnici za Media Center. Če želite več informacij o bližnjicah na tipkovnici v sistemu Windows, glejte Bližnjice na tipkovnici.

Uporaba bližnjic za osnovno krmarjenje

V spodnji tabeli je prikazano osnovno krmarjenje z bližnjicami v programu Media Center.

Če želite to
Uporabite to tipko ali bližnjico na tipkovnici

Odpreti Media Center ali se vrniti v začetno okno programa Media Center

Tipka z logotipom sistema WindowsSlika tipke z logotipom sistema Windows+Alt+Enter

Sprejeti izbor

Enter

Znova vrniti na prejšnji zaslon

Backspace

Pomakniti se na prvi element na seznamu

Home

Pomakniti se na zadnji element na seznamu

End

Pomakniti se levo, desno, navzgor ali navzdol

Puščične tipke

Preklopiti v celozaslonski način ali iz njega

Alt+Enter

Uporaba bližnjic za upravljanje zvoka

V spodnji tabeli je prikazano upravljanje zvoka z bližnjicami.

Če želite
Pritisniti tipko ali bližnjično tipko

Vklopiti ali izklopiti zvok

F8

Zmanjšati glasnost

F9

Povečati glasnost

F10

Se pomakniti na stran »Glasbena knjižnica«

Ctrl+M

Predvajati skladbo

Ctrl+Shift+P

Ustaviti predvajanje skladbe

Ctrl+Shift+S

Prekiniti ali nadaljevati predvajanje skladbe

Ctrl+P

Se pomakniti na začetek trenutne skladbe

Ctrl+B

Preskočiti na naslednjo skladbo

Ctrl+F

Hitro previti skladbo naprej

Ctrl+Shift+F

Kopirati CD

Ctrl+R

Prikazati priročni meni

Ctrl+D

Uporaba bližnjic za gledanje in snemanje televizije

V spodnjih tabeli je prikazano gledanje in snemanje televizijskih vsebin z bližnjicami.

Če želite
Pritisniti tipko ali bližnjično tipko

Preklopiti na posneto TV-oddajo

Ctrl+O

Preklopiti na Vodnik

Ctrl+G

Preklopiti na TV-oddajo v živo

Ctrl+T

Spremeniti razmerje med širino in višino zaslona (povečava)

Ctrl+Shift+Z

Snemati TV-oddajo

Ctrl+R

Začasno prekiniti ali nadaljevati predvajanje TV-oddaje v živo ali posnete oddaje

Ctrl+P

Ustaviti snemanje ali predvajanje TV-oddaje

Ctrl+Shift+S

Nadaljevati predvajanje TV-oddaje

Ctrl+Shift+P

Hitro previti nazaj TV-oddajo v živo ali posneto TV-oddajo

Ctrl+Shift+B

Hitro previti naprej TV-oddajo v živo ali posneto TV-oddajo

Ctrl+Shift+F

Preskočiti nazaj

Ctrl+B

Preskočiti naprej

Ctrl+F

Prikaz priročnega menija

Ctrl+D

Preklopiti na naslednji kanal

Page Up

Preklopiti na prejšnji kanal

Page Down

Uporaba bližnjic za ogled slik

Spodnja tabela kaže, kako lahko uporabite bližnjice za ogled slik.

Če želite
Pritisniti tipko ali bližnjično tipko

Preklopiti na slike

Ctrl+I

Povečati sliko

Enter

Predvajati diaprojekcijo

Ctrl+Shift+P

Ustaviti diaprojekcijo

Ctrl+Shift+S

Prekiniti ali nadaljevati diaprojekcijo

Ctrl+P

Spet prikazati prejšnjo sliko

Puščica gor ali puščica levo

Prikazati naslednjo sliko

Puščica dol ali puščica desno

Prikaz priročnega menija

Ctrl+D

Uporaba bližnjic za predvajanje videa

Spodnja tabela kaže, kako lahko uporabite bližnjice za predvajanje videov.

Če želite
Uporabite to bližnjico na tipkovnici

Preklopiti na videe

Ctrl+E

Predvajati video

Ctrl+Shift+P

Prekiniti ali nadaljevati predvajanje videa

Ctrl+P

Ustaviti video

Ctrl+Shift+S

Previti video nazaj

Ctrl+Shift+B

Hitro previti video naprej

Ctrl+Shift+F

Preskočiti nazaj

Ctrl+B

Preskočiti naprej

Ctrl+F

Spremeniti razmerje višina/širina (povečava)

Ctrl+Shift+Z

Uporaba bližnjic za predvajanje DVD-jev

Spodnja tabela kaže, kako lahko uporabite bližnjice med predvajanjem DVD-jev.

Če želite
Pritisniti tipko ali bližnjično tipko

Preklopiti v meni DVD-ja

Ctrl+Shift+M

Predvajati DVD

Ctrl+Shift+P

Prekiniti ali nadaljevati predvajanje DVD-ja

Ctrl+P

Ustaviti DVD

Ctrl+Shift+S

Previti DVD nazaj

Ctrl+Shift+B

Hitro previti DVD naprej

Ctrl+Shift+F

Skočiti na prejšnje poglavje

Ctrl+B

Skočiti na naslednje poglavje

Ctrl+F

Spremeniti razmerje višina/širina (povečava)

Ctrl+Shift+Z

Spremeniti izbor zvoka na DVD-ju

Ctrl+Shift+A

Opomba

  • Morda nekatere bližnjice na tipkovnici, ki so navede zgoraj, ne bodo na voljo – odvisno od strojne opreme vašega računalnika ali od vrste predvajanega medija. Če na primer niste namestili TV-kartice, morda ne bo mogoče prikazati vodnika.Potrebujete dodatno pomoč?