Uporaba omrežja v domačih računalnikih, v katerih so nameščene različne različice operacijskega sistema Windows


V članku je razloženo, kako nastavite skupno rabo datotek in tiskalnikov v domačem omrežju v računalnikih, v katerih se izvajajo različne različice sistema Windows.

Oglejte si ta videoposnetek in se naučite povezati z omrežjem domače računalnike, v katerih so nameščene različne različice sistema Windows. (6:15)

Če se v vseh računalnikih, ki imajo vzpostavljeno povezavo z domačim omrežjem, izvaja Windows 7, ustvarite domačo skupino

Skupno rabo datotek in tiskalnikov v domačem omrežju najlažje omogočite tako, da ustvarite domačo skupino. Domača skupina poveže računalnike v vašem domačem omrežju, tako da lahko dodelite v skupno rabo slike, glasbo, videe, dokumente in tiskalnike. Domačo skupino lahko zaščitite z geslom, poleg tega pa vedno lahko izbirate, kaj boste dali v skupno rabo skupini. Če se v vseh računalnikih, ki jih želite povezati v omrežje, izvaja Windows 7, priporočamo, da ustvarite domačo skupino.

Domača skupina je na voljo v vseh različicah sistema Windows 7. V različicah sistema Windows 7 Starter in Windows 7 Home Basic se domači skupini lahko pridružite, vendar je ne morete ustvariti.

Ko ustvarite domačo skupino, je vaše delo končano in lahko preskočite preostanek tega članka. Če niste pripravljeni na nadgradnjo vseh računalnikov na operacijski sistem Windows 7, lahko kljub temu zagotovite nemoteno delovanje omrežja. Preberite ta razdelek in se naučite lotevati razlik med različicami sistema Windows

Če imajo z vašim omrežjem vzpostavljeno povezavo računalniki, v katerih se izvajajo različne različice sistema Windows, dajte vse računalnike v isto delovno skupino

Predvidevajmo, da ste že namestili fizično omrežje. Če še niste, glejte Kaj potrebujete za nastavitev domačega omrežja.

Ko namestite omrežje, ga morate prilagoditi, tako da lahko vsi računalniki vidijo drug drugega. To boste potrebovali, če želite omogočiti skupno rabo datotek in tiskalnikov.

Če so v omrežje povezani računalniki, v katerih se izvaja Windows XP, je zelo pomembno, da uporabite isto imedelovne skupine za vse računalnike v omrežju. Tako lahko računalniki, v katerih so nameščene različne različice operacijskega sistema Windows, zaznajo in dostopajo do drug drugega. Ne pozabite, da privzeto ime delovne skupine ni enako v vseh različicah operacijskega sistema Windows.

Iskanje ali spreminjanje imena delovne skupine v računalniku z operacijskim sistemom Windows XP

 1. Kliknite Start, z desno tipko miške kliknite Moj računalnik in nato kliknite Lastnosti.

 2. V pogovornem oknu Sistemske lastnosti kliknite zavihek Ime računalnika, da si ogledate ime delovne skupine. Če želite spremeniti ime, kliknite Spremeni, v polje Ime računalnika vnesite novo ime in kliknite V redu.

Iskanje imena delovne skupine v računalniku z operacijskim sistemom Windows Vista ali Windows 7

 1. Odprite razdelek »Sistem«, tako da kliknete gumb StartSlika gumba »Start«, nato z desno tipko miške klikete Računalnik in nato kliknete Lastnosti.

 2. Ime delovne skupine je prikazano pod možnostjo Nastavitve imena računalnika, domene in delovne skupine.

Spreminjanje imena delovne skupine v računalniku z operacijskim sistemom Windows Vista ali Windows 7

 1. Odprite razdelek »Sistem«, tako da kliknete gumb StartSlika gumba »Start«, nato z desno tipko miške klikete Računalnik in nato kliknete Lastnosti.

 2. V razdelku Nastavitve imena računalnika, domene in delovne skupine kliknite Spremeni nastavitve.

 3. V pogovornem oknu Sistemske lastnosti na zavihku Ime računalnika kliknite Spremeni.

 4. V pogovornem oknu Ime računalnika/Spremembe domene v polje Delovna skupina vnesite ime delovne skupine, ki ga želite uporabiti, in kliknite V redu. Računalnik vas bo pozval, da ga znova zaženite.

Slika okna sistema
V pogovornem oknu »Sistem« se prikaže ime delovne skupine.

Nastavite omrežno mesto na »doma« ali »služba«

Zdaj morate preveriti omrežno mesto v vseh računalnikih z operacijskim sistemom Windows Vista ali Windows 7. Omrežno mesto je nastavitev, ki sistemu Windows omogoča samodejno prilagoditev varnosti in drugih nastavitev glede na vrsto omrežja, s katerim ima računalnik vzpostavljeno povezavo. Če želite več informacij, glejte Izbiranje omrežnega mesta.

Obstajajo štiri omrežna mesta:

 • Doma. Računalnik ima vzpostavljeno povezavo z omrežjem, ki uporablja določeno raven zaščite z interneta (na primer usmerjevalnik in požarni zid) in v katerem so znani ali zaupanja vredni računalniki. V to zvrst sodi večina domačih omrežij. Domača skupina je na voljo v omrežjih z omrežnim mestom »doma«.

 • Služba. Računalnik ima vzpostavljeno povezavo z omrežjem, ki ima določeno raven internetne zaščite (na primer usmerjevalnik in požarni zid) in v katerem so znani ali zaupanja vredni računalniki. V to zvrst sodi večina omrežij malih podjetij.

 • Javno. Računalnik ima vzpostavljeno povezavo z omrežjem, ki je na voljo za javno rabo. Primeri vrst javnih omrežij so omrežja z javnim dostopom do interneta, ki jih na primer najdete na letališčih, v knjižnicah in kavarnah.

 • Domena. Računalnik ima vzpostavljeno povezavo z omrežjem, v katerem je krmilnik domene za Active Directory. Primer domenskega omrežja je omrežje na delovnem mestu. To omrežno mesto ni na voljo kot možnost, nastaviti ga mora skrbnik domene.

Za domače omrežje morate vrsto omrežnega mesta nastaviti na možnost »Doma«. To preverite tako:

 • Odprite središče za omrežje in skupno rabo, tako da kliknete StartSlika gumba »Start« in nato Nadzorna plošča. V iskalno polje vnesite omrežje in kliknite Središče za omrežje in skupno rabo.

Vrsta omrežnega mesta je prikazana pod imenom omrežja.

Slika središča za omrežje in skupno rabo
Vrsta omrežnega mesta je prikazana v središču za omrežje in skupno rabo

Če je vaše omrežje vrste »Javno«, kliknite Javno omrežje, nato pa izberite želeno omrežno mesto.

Opozorilo

 • Omrežje spremenite v »Doma« ali »Služba« le, če gre za znano in zaupanja vredno omrežje, kot je na primer vaše domače omrežje ali omrežje malega podjetja. Če omrežje v javnem prostoru spremenite v »Doma« ali »Služba«, lahko to predstavlja varnostno grožnjo, saj s tem drugim osebam dovolite, da vidijo vaš računalnik.

Preverite, ali požarni zid dovoljuje skupno rabo datotek in tiskalnikov

Če uporabljate požarni zid Windows, lahko preskočite ta razdelek, saj požarni zid Windows samodejno odpre ustrezna vrata za skupno rabo datotek in tiskalnikov, ko daste nekaj v skupno rabo ali ko vklopite odkrivanje omrežja. (Če želite več informacij o odkrivanju omrežja, glejte Kaj je odkrivanje omrežja?.) Če uporabljate drug požarni zid, morate ta vrata odpreti sami, tako da lahko računalnik poišče druge računalnike in naprave, v katerih so datoteke in tiskalniki, ki jih želite dati v skupno rabo.

Če želite poiskati druge računalnike z operacijskim sistemom Windows Vista ali Windows 7, odprite ta vrata:

 • UDP 3702

 • UDP 5355

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Če želite poiskati druge računalnike s prejšnjimi različicami operacijskega sistema Windows in uporabiti skupno rabo datotek in tiskalnikov v kateri koli različici sistema Windows, odprite ta vrata:

 • UDP 137

 • UDP 138

 • TCP 139

 • TCP 445

 • UDP 5355

Če želite poiskati omrežne naprave, odprite ta vrata:

 • UDP 1900

 • TCP 2869

 • UDP 3702

 • UDP 5355

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Če želite zagotoviti, da bo domača skupina delovala pravilno v računalnikih, v katerih se izvaja Windows 7, odprite ta vrata:

 • UDP 137

 • UDP 138

 • TCP 139

 • TCP 445

 • UDP 1900

 • TCP 2869

 • UDP 3540

 • TCP 3587

 • UDP 3702

 • UDP 5355

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Vklop dodatnih možnosti za skupno rabo datotek in tiskalnikov

Če spremenite omrežno mesto v »Doma« ali »Služba«, se samodejno vklopi odkrivanje omrežja. Te možnosti skupne rabe lahko vklopite tudi posamezno:

 • Odkrivanje omrežja

 • Skupna raba datotek (v sistemu Windows 7 se to samodejno vklopi, ko daste datoteko ali mapo v skupno rabo)

 • Skupna raba javne mape

Ko vklopite te možnosti, lahko računalnik:

 • Iskanje drugih računalnikov in naprav v domačem omrežju in omogočanje drugim računalnikom, da najdejo vaš računalnik

 • Skupna raba njegovih datotek in map

 • Skupna raba njegovih javnih map

Opomba

 • Skupna raba, zaščitena z geslom, je posebna možnost, ki je opisana spodaj.

Vklop odkrivanja omrežja ter skupne rabe datotek, tiskalnika in javne mape v sistemu Windows 7

 1. Odprite dodatne nastavitve skupne rabe, tako da kliknete gumb StartSlika gumba »Start«, nato pa kliknite Nadzorna plošča. V iskalno polje vnesite omrežje, kliknite Središče za omrežje in skupno rabo, nato pa v levem podoknu kliknite Spreminjanje dodatnih nastavitev skupne rabe.

 2. Kliknite škarnice Slika ikone škarnic, če želite razširiti omrežni profil Doma ali v službi.
 3. Izberite možnosti za vklop odkrivanja omrežja in skupne rabe datotek.

 4. V razdelku Skupna raba javnih map naredite nekaj od tega:

  • Če želite dati v skupno rabo javne mape, tako da bodo osebe v omrežju lahko v njih odpirale datoteke, ne bodo pa mogle ustvarjati ali spreminjati datotek, kliknite Vklopi skupno rabo, da bo lahko vsak, ki ima omrežni dostop, odprl datoteke.

  • Če želite dati v skupno rabo javne mape, tako da bodo osebe v omrežju lahko v njih odpirale datoteke, poleg tega pa bodo lahko datoteke tudi ustvarjale ali jih spreminjale, kliknite Vklopi skupno rabo, da bo lahko vsak, ki ima omrežni dostop, odprl, spremenil in ustvaril datoteke.

   Kliknite Shrani spremembe. Zahtevana skrbniška dovoljenjaČe se pojavi poziv za vnos skrbniškega gesla ali potrditev, vnesite geslo ali potrdite sporočilo.

Vklop odkrivanja omrežja, skupne rabe datotek, javnih map in tiskalnika v sistemu Windows Vista

 1. Odprite središče za omrežje in skupno rabo na nadzorni plošči.

 2. V razdelku Skupna raba in odkrivanje kliknite škarnice Slika ikone škarnic poleg razdelka Skupna raba datotek, da razdelek razširite, nato kliknite Vklopi skupno rabo datotek, nato pa še Uporabi. Zahtevana skrbniška dovoljenjaČe se pojavi poziv za vnos skrbniškega gesla ali potrditev, vnesite geslo ali potrdite sporočilo.
 3. Kliknite škarnice Slika škarnic zraven razdelka Skupna raba javnih map, da razdelek razširite, nato pa naredite to:
  • Če želite dati v skupno rabo javno mapo, tako da bodo osebe v omrežju lahko odpirale datoteke v njej, vendar ne bodo mogle ustvarjati ali spreminjati datotek, kliknite Vklopi skupno rabo, da bo lahko vsak, ki ima omrežni dostop, odprl datoteke, nato pa še Uporabi. Zahtevana skrbniška dovoljenjaČe se pojavi poziv za vnos skrbniškega gesla ali potrditev, vnesite geslo ali potrdite sporočilo. To je privzeta nastavitev.

  • Če želite dati v skupno rabo javno mapo, tako da bodo osebe v drugih računalnikih v omrežju lahko odpirale datoteke v njej in ustvarjale ali spreminjale datoteke, kliknite Vklopi skupno rabo, da bo lahko vsak, ki ima omrežni dostop, odprl, spremenil in ustvaril datoteke, nato pa še Uporabi. Zahtevana skrbniška dovoljenjaČe se pojavi poziv za vnos skrbniškega gesla ali potrditev, vnesite geslo ali potrdite sporočilo.

 4. Kliknite škarnice Slika škarnic zraven razdelka Skupna raba tiskalnika, da razdelek razširite, nato kliknite Vklopi skupno rabo tiskalnika, nato pa še Uporabi. Zahtevana skrbniška dovoljenjaČe se pojavi poziv za vnos skrbniškega gesla ali potrditev, vnesite geslo ali potrdite sporočilo.

Morda bi bilo smiselno uporabljati z geslom zaščiteno skupno rabo

Skupna raba, zaščitena z geslom, je bolj varen način skupne rabe datotek in map v omrežju, omogoči pa se privzeto. Če omogočite skupno rabo, zaščiteno z geslom, osebe v omrežju ne morejo dostopati do map v skupni rabi, ki so v drugih računalnikih, vključno z javnimi mapami. Za to potrebujejo uporabniško ime in geslo v računalniku, v katerem so mape v skupni rabi. Ko bodo te osebe želele dostopati do map v skupni rabi, bodo pozvane, da vnesejo uporabniško ime in geslo.

Če ustvarite enake uporabniške račune v vseh računalnikih, boste s tem omogočili hitrejši dostop. Na primer, Dana želi bolj varen način skupne rabe datotek in tiskalnikov med svojima dvema računalnikoma, zato se odloči za skupno rabo, zaščiteno z geslom. V računalniku A ima uporabniški račun »Dana22« in geslo »Fly43$«. Če v računalniku B ustvari enak uporabniški račun z istim geslom, lahko hitreje dostopa do datotek v računalniku B, ki so v skupni rabi. Če Dana spremeni geslo v enem od obeh računalnikov, ga mora enako spremeniti tudi v drugem računalniku.

Vklop z geslom zaščitene skupne rabe v sistemu Windows 7

 1. Odprite dodatne nastavitve skupne rabe, tako da kliknete gumb StartSlika gumba »Start«, nato pa kliknite Nadzorna plošča. V iskalno polje vnesite omrežje, kliknite Središče za omrežje in skupno rabo, nato pa v levem podoknu kliknite Spreminjanje dodatnih nastavitev skupne rabe.

 2. Kliknite škarnice Slika ikone škarnic, če želite razširiti omrežni profil Doma ali v službi.
 3. V razdelku Skupna raba, zaščitena z geslom, kliknite Vklopi skupno rabo, zaščiteno z geslom, nato pa še Shrani spremembe. Zahtevana skrbniška dovoljenjaČe se pojavi poziv za vnos skrbniškega gesla ali potrditev, vnesite geslo ali potrdite sporočilo.

Vklop z geslom zaščitene skupne rabe v sistemu Windows Vista

 1. Odprite središče za omrežje in skupno rabo na nadzorni plošči.

 2. V razdelku Skupna raba in odkrivanje kliknite škarnice Slika ikone škarnic zraven razdelka Skupna raba, zaščitena z geslom, da razdelek razširite, nato kliknite Vklopi skupno rabo, zaščiteno z geslom, nato pa še Uporabi. Zahtevana skrbniška dovoljenjaČe se pojavi poziv za vnos skrbniškega gesla ali potrditev, vnesite geslo ali potrdite sporočilo.

Skupna raba datoteke ali mape

V kateri koli različici sistema Windows lahko kliknete datoteko ali mapo z desno tipko miške, nato kliknete Skupna raba, nato pa izberete osebe ali skupine, katerim želite dati datoteko ali mapo v skupno rabo. Lahko tudi dodelite dovoljenja, s katerimi tem osebam omogočite ali onemogočite spreminjanje datoteke ali mape, ki se jo dali v skupno rabo. Če želite več informacij, glejte Skupna raba datotek.

Uporaba zemljevida omrežja

Zemljevid omrežja v središču za omrežje in skupno rabo je grafični prikaz računalnikov in naprav v omrežju, ki prikazuje, kako so med seboj povezani in vsa morebitna področja s težavami. To je lahko uporabno za odpravljanje težav. Računalnik, v katerem je nameščen operacijski sistem Windows XP, bo zaznan in pravilno prikazan na zemljevidu omrežja šele takrat, ko vanj namestite protokol LLTD (odkrivanje topologije plasti povezave). Če želite več informacij, glejte razdelke Na zemljevidu omrežja niso prikazani računalniki s sistemom Windows XP na spletnem mestu Microsoft.

Če je protokol LLTD nameščen, vendar računalniki s sistemom Windows XP še vedno niso prikazani na zemljevidu omrežja, morda nastavitve požarnega zidu sistemu Windows preprečujejo, da bi jih zaznal. Preverite nastavitve požarnega zidu in se prepričajte, da je omogočena skupna raba datotek in tiskalnika. Če želite navodila za to in če uporabljate požarni zid Windows, odprite pomoč in podporo ter poiščite razdelek »Omogočanje skupne rabe datotek in tiskalnikov«. Odprite temo pomoči in se pomaknite do konca. Če uporabljate drug požarni zid, preverite informacije, ki ste jih dobili z njim.

ID članka: MSW700032Potrebujete dodatno pomoč?