LICENČNI POGOJI ZA MICROSOFTOVO PROGRAMSKO OPREMO

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

Ti licenčni pogoji so pogodba med družbo Microsoft Corporation (ali njenim lastniško povezanim podjetjem – glede na to, kje živite) in vami. Preberite jih. Veljajo za zgoraj navedeno programsko opremo, vključno z nosilci podatkov, na katerih je ta programska oprema, če so bili vključeni. Pogoji veljajo tudi za vse Microsoftove

 • nadaljnje različice programske opreme (vključno s posodobitvami ali dodatki),

 • posodobitve,

 • dodatke,

 • internetne storitve in

 • storitve podpore

za to programsko opremo, razen če le-tem niso priloženi drugi pogoji. V takšnem primeru veljajo priloženi pogoji.

Če uporabljate to programsko opremo, sprejemate te pogoje. Če jih ne sprejemate, ne uporabljajte programske opreme.

Kot je opisano spodaj, namestitev ali uporaba programske opreme pomeni tudi vašo privolitev v prenos določenih standardnih podatkov o računalniku med preverjanjem veljavnosti, samodejnim prenosom in namestitvijo določenih posodobitev in za internetne storitve.

Če soglašate s temi pogoji uporabe, so pravice navedene spodaj.


 1. PRAVICE ZA NAMESTITEV IN UPORABO.

  1. Domača uporaba. Če ste domači uporabnik, lahko v svoje osebne naprave namestite poljubno število izvodov programske opreme, ki jih lahko uporabljajo člani vašega gospodinjstva.

  2. Majhno podjetje. Če poslujete kot majhno podjetje, lahko namestite in uporabljate programsko opremo v največ desetih (10) napravah v svojem podjetju.

  3. Omejitve. Programska oprema se ne sme uporabljati v napravah, ki so v lasti vladnih ali izobraževalnih ustanov.

  4. Ločitev komponent. Komponente programske opreme so licencirane kot ena enota. Komponent ne smete ločiti in jih namestiti v različne naprave.

  5. Vključeni Microsoftovi programi. V programski opremi so morda drugi Microsoftovi programi. Za vašo uporabo teh programov veljajo licenčni pogoji, ki so jim priloženi.

 2. INTERNETNE STORITVE. Microsoft zagotavlja internetne storitve skupaj s programsko opremo. Kadarkoli jih lahko spremeni ali prekliče.

  1. Privolitev za internetne storitve. Funkcije programske opreme, opisane spodaj in v izjavi o zasebnosti za Microsoft Security Essentials, prek interneta vzpostavljajo povezavo z Microsoftovimi računalniškimi sistemi ali računalniškimi sistemi ponudnikov storitev. V nekaterih primerih ob vzpostavitvi povezave ne boste prejeli posebnega obvestila. V nekaterih primerih lahko izklopite te funkcije oz. jih ne uporabljate. Če želite več informacij o teh funkcijah, glejte http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. Če uporabljate te funkcije, se strinjate s prenosom teh podatkov. Microsoft ne uporablja podatkov za vašo identifikacijo ali vzpostavljanje stika z vami.

   1. Podatki o računalniku. Spodnje funkcije uporabljajo internetne protokole, ki v ustrezne sisteme pošiljajo računalniške podatke, npr. naslov internetnega protokola, vrsto operacijskega sistema, brskalnika ter ime in različico programske opreme, ki jo uporabljate, in kodo jezika naprave, v katero ste namestili programsko opremo. Microsoft uporablja te informacije samo zato, da vam omogoči uporabo internetne storitve.

    • Posodobitve. Programska oprema samodejno prenese posodobitve definicij. To je privzeta nastavitev. Če želite več informacij, preberite izjavo o zasebnosti na spletnem mestu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Odstranjevanje zlonamerne programske opreme. Med načrtovanimi pregledi oz. če izberete to dejanje, bo programska oprema poiskala in odstranila določeno zelo nevarno zlonamerno programsko opremo (»zlonamerna programska oprema«), ki je shranjena v vaši napravi. Ko programska oprema v vaši napravi išče zlonamerno programsko opremo, bodo Microsoftu poslani poročilo o morebitni zaznani zlonamerni programski opremi ali napakah, do katerih pride med tem, ko programska oprema išče zlonamerno programsko opremo, določeni podatki, povezani z zaznavanjem, napake, do katerih je prišlo, ko je programska oprema iskala zlonamerno programsko opremo, in drugi podatki o vaši napravi, s katerimi bomo izboljšali ta in druge Microsoftove izdelke in storitve. V poročilo niso vključene nobene informacije, ki bi jih bilo mogoče uporabiti pri vaši identifikaciji.

    • Morebitno neželena programska oprema. Programska oprema bo v vašem računalniku poiskala manj ali srednje nevarno zlonamerno programsko opremo, ki vključuje, a ni omejena na, vohunsko programsko opremo in drugo morebitno neželeno programsko opremo (»morebitno neželena programska oprema«). Programska oprema bo manj ali srednje nevarno morebitno neželeno programsko opremo odstranila ali onemogočila le, če se boste s tem strinjali. Če to morebitno neželeno programsko opremo odstranite ali onemogočite, lahko to povzroči, da druga programska oprema v računalniku preneha delovati, prav tako pa lahko to povzroči kršitev licence za uporabo druge programske opreme v računalniku, če je ta druga programska oprema morebitno neželeno programsko opremo namestila v računalnik kot pogoj za uporabo te druge programske opreme. Preden odobrite odstranitev te morebitno neželene programske opreme, preberite licenčne pogodbe za drugo programsko opremo. Če boste uporabljali to programsko opremo, boste morda vi ali sistem odstranili ali onemogočili tudi programsko opremo, ki ni morebitno neželena programska oprem.

    • Sodelovanje v storitvi aktivne zaščite Microsoft (MAPS). Skupnost za preprečevanje zlonamerne programske opreme v storitvi aktivne zaščite Microsoft (MAPS) je prostovoljna svetovna skupnost, v kateri so tudi uporabniki programa Microsoft Security Essentials. Po začetni namestitvi uporabniki privzeto privolijo v sodelovanje v storitvi MAPS v okviru osnovnega članstva. Če je programska oprema vklopljena v okviru osnovnega članstva, lahko storitev MAPS pošlje Microsoftu podatke o zlonamerni programski opremi in drugih oblikah morebitno neželene programske opreme. Če poročilo storitve MAPS vključuje podrobnosti o zlonamerni programski opremi ali morebitno neželeni programski opremi, ki jo programska oprema lahko odstrani, bo storitev MAPS prenesla najnovejši podpis za ukrepanje. Storitev MAPS lahko poišče tudi napačne pozitivne prepoznave (element je bil prvotno prepoznan kot zlonamerna programska oprema, čeprav to ni) in jih popravi. V nekaterih primerih so Microsoftu nenamerno poslani osebni podatki. Vendar pa Microsoft podatkov ne uporablja za vašo osebno prepoznavo ali vzpostavljanje stika z vami. Če želite izvedete več o storitvi MAPS in informacijah, ki jih ta funkcija pošlje Microsoftu, glejte izjavo o zasebnosti na spletnem mestu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Poročila o napakah. Ta programska oprema Microsoftu samodejno pošlje poročila o napakah, v katerih je opisano, katere komponente programske opreme so imele napake. Pri tem niso poslane nobene datoteke ali izvozi pomnilnika, razen če jih želite poslati. Če želite več informacij o poročilih o napakah, glejte http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Windows Update; Microsoft Update. Programska oprema vklopite samodejno posodabljanje iz storitev Windows Update in Microsoft Update. Za pravilno delovanje storitev Windows Update in Microsoft Update v programski opremi so občasno potrebne posodobitve storitve Windows Update in/ali Microsoft Update, ki so prenesene in nameščene brez posebnega obvestila.

   2. Uporaba podatkov. Za izboljšanje naše programske opreme in storitev lahko uporabimo podatke o računalniku, poročila o napakah, informacije iz programa za izboljšanje uporabniške izkušnje (CEIP) in poročila o zlonamerni programski opremi. Podatke lahko tudi posredujemo drugim, na primer prodajalcem strojne in programske opreme. Ti lahko podatke uporabljajo za izboljšanje delovanja svojih izdelkov z Microsoftovo programsko opremo.

 3. OBSEG LICENCE. Programska oprema se licencira in ne prodaja. Ta pogodba vam podeljuje le nekaj pravic za uporabo programske opreme. Vse druge pravice si pridržuje Microsoft. Programsko opremo lahko uporabljate samo tako, kot to izrecno dovoljuje ta pogodba, razen če vam upoštevna zakonodaja kljub tej omejitvi podeljuje več pravic. Ravnati morate skladno s tehničnimi omejitvami v programski opremi, ki omogočajo uporabo samo na določene načine. Ne smete

  • obiti tehničnih omejitev v programski opremi;

  • izvajati obratnega inženiringa, povratnega prevajanja ali povratnega zbiranja programske opreme, razen v obsegu, kot ga kljub tej omejitvi izrecno dovoljuje upoštevna zakonodaja;

  • izdelati več izvodov programske opreme, kot je določeno v tej pogodbi ali dovoljeno z upoštevno zakonodajo, ne glede na to omejitev;

  • objaviti programske opreme, da bi jo drugi lahko kopirali;

  • posojati programske opreme, je dajati v najem ali zakup;

  • prenesti programske opreme ali te pogodbe nobeni tretji osebi; ali

  • uporabljati programske opreme za ponujanje komercialnih storitev gostovanja programske opreme.

 4. VARNOSTNA KOPIJA. Izdelate lahko eno varnostno kopijo programske opreme. Uporabite jo lahko samo za vnovično namestitev programske opreme.

 5. DOKUMENTACIJA. Vsaka oseba, ki ima veljaven dostop do vašega računalnika ali notranjega omrežja, sme kopirati in uporabljati dokumentacijo za interne referenčne namene.

 6. PRENOS V DRUGO NAPRAVO. Programsko opremo lahko odstranite in jo namestite v drugo napravo za lastno uporabo. Tega ne smete narediti z namenom, da bi to licenco delili med napravami.

 7. OMEJITVE IZVOZA. Za programsko opremo veljajo izvozna zakonodaja in predpisi ZDA. Ravnati morate v skladu z vso domačo in mednarodno izvozno zakonodajo ter predpisi, ki veljajo za programsko opremo. Takšna zakonodaja vključuje omejitve glede ciljnih držav, končnih uporabnikov in končne uporabe. Dodatne informacije so na voljo na spletnem mestu www.microsoft.com/exporting.

 8. STORITVE ZA PODPORO. Ker je programska oprema na voljo »kot je«, zanjo morda ne bomo zagotavljali storitev za podporo.

 9. CELOTNA POGODBA. Ta pogodba in pogoji za dodatke, posodobitve, internetne storitve in storitve za podporo, ki jih uporabljate, predstavljajo celotno pogodbo za programsko opremo in storitve za podporo.

 10. VELJAVNA ZAKONODAJA.

  1. Združene države Amerike. Če ste programsko opremo pridobili v ZDA, se za to pogodbo uporablja zakonodaja zvezne države Washington, ki velja pri zahtevkih zaradi kršitve te pogodbe brez pravice do sklicevanja na pravila o določanju prava. Za vse ostale zahtevke, vključno z zahtevki po zakonih o varstvu potrošnikov in zakonih o nelojalni konkurenci, ter za prekrške velja zakonodaja zvezne države, v kateri živite.

  2. Zunaj Združenih držav Amerike. Če ste programsko opremo pridobili v kateri koli drugi državi, velja zakonodaja te države.

 11. PRAVNI UČINEK. V tej pogodbi so opisane nekatere zakonske pravice. Po zakonodaji, ki velja v vaši državi, pa imate lahko tudi druge pravice. Pravice imate lahko tudi glede na osebo, od katere ste pridobili programsko opremo. Ta pogodba ne spreminja pravic, ki jih imate po zakonodaji, ki velja v vaši državi, če tega ne dovoljuje zakonodaja, ki velja v vaši državi.

 12. ZAVRNITEV JAMSTVA. Programska oprema je licencirana takšna »kot je«. Tveganje v zvezi z njeno uporabo nosite sami. Microsoft ne daje nobenih izrecnih jamstev, garancij ali pogojev. V skladu z lokalno zakonodajo imate lahko dodatne pravice potrošnikov, ki jih ta pogodba ne more spremeniti. Do mere, ki jo dovoljuje lokalna zakonodaja, Microsoft izključuje vsa naznačena jamstva glede primernosti za prodajo ali določen namen in nekršitev pravic intelektualne lastnine. SAMO ZA AVSTRALIJO: V skladu z avstralsko potrošniško zakonodajo imate določena zakonska jamstva in nič v teh pogojih ne more vplivati na te pravice.

 13. OMEJITEV IN IZKLJUČITEV PRAVNIH SREDSTEV IN ODŠKODNINE. Microsoft in njegovi dobavitelji vam lahko povrnejo samo neposredno škodo do 5,00 USD. Povrnjena vam ne more biti nobena druga škoda, vključno s posledično, posebno, posredno, naključno škodo ali škodo zaradi izgube dobička.

  Ta omejitev velja za

  • vse zadeve, povezane s programsko opremo, storitvami, vsebino (vključno s kodo) na internetnih straneh tretjih oseb ali v programih tretjih oseb ter

  • zahtevke zaradi kršitve pogodbe, kršitve garancije, jamstva ali pogoja, polne osebne odgovornosti, malomarnosti ali drugega oškodovanja v obsegu, ki ga dovoljuje upoštevna zakonodaja.

   Velja tudi za Microsoft, če je podjetje vedelo oziroma bi moralo vedeti za možnost te škode. Zgornje omejitve in izključitve za vas ne veljajo, če vaša država morda ne dovoljuje izključitve ali omejitve naključne, posledične ali druge škode.