Z aktovko lahko vzdržujete sinhronizacijo datotek med dvema različnima računalnikoma, tudi če nimata vzpostavljene povezave z istim omrežjem. Če računalnika nimata vzpostavljene povezave z istim omrežjem, lahko datoteke kopirate iz enega računalnika v drugega z izmenljivimi mediji, te datoteke urejate na drugem računalniku, nato pa z aktovko sinhronizirate spremembe nazaj v prvi računalnik.

Pokaži vse

Pripravljanje aktovke za sinhroniziranje

 1. Odprite mapo, v kateri želite ustvariti novo aktovko.

 2. Z desno tipko miške kliknite prazno območje v oknu z vsebino mape, pokažite na Nova in nato kliknite Aktovka.

 3. Odpre se nova aktovka. Vnesite ime aktovke in nato vanjo kopirajte datoteke, ki jih želite sinhronizirati.

  Opomba

  • Aktovko lahko ustvarite tudi na namizju tako, da z desno tipko miške kliknete prazno območje na namizju, pokažete na Nova in nato kliknete Aktovka.

Sinhroniziranje z aktovko prek omrežne povezave

 1. Prek omrežja kopirajte aktovko v drug računalnik.

 2. Vse želene spremembe opravite na datotekah v enem od obeh računalnikov.

 3. Ko ste pripravljeni za sinhroniziranje vnesenih sprememb, z desno tipko miške kliknite aktovko in nato kliknite Posodobi vse.

Sinhroniziranje z aktovko prek izmenljivih medijev

 1. Aktovko kopirajte na poljuben izmenljiv medij.

 2. Odstranite medij iz prvega računalnika in ga vstavite v drugega.

 3. Vse želene spremembe opravite v datotekah v aktovki na izmenljivem mediju. Aktovke z izmenljivega medija ne kopirajte v drug računalnik.

 4. Če želite sinhronizirati spremembe s prvim računalnikom, odstranite medij iz drugega računalnika in ga vstavite v prvega.

 5. V prvem računalniku odprite mapo izmenljivega medija, z desno tipko miške kliknite aktovko in nato kliknite Posodobi vse, če želite sinhronizirati opravljene spremembe.

Opombe

 • Ko uporabljate aktovko z izmenljivim medijem, nikoli ne sinhronizirajte datotek v aktovki z drugim računalnikom. To vam omogoča le delo s temi datotekami na drugem računalniku in kasnejšo sinhronizacijo opravljenih sprememb nazaj v prvi računalnik.

 • Aktovka ne deluje s sinhronizacijskim središčem.