Opravilna vrstica (pregled)


Opravilna vrstica je dolga vodoravna vrstica na dnu zaslona. Za razliko od namizja, ki ga lahko zakrijejo odprta okna, je opravilna vrstica skoraj vedno vidna. Opravilna vrstica ima tri glavne razdelke:

  • Gumb »Start« Slika gumba »Start«, ki odpre meni »Start«. Glejte Meni »Start« (pregled).
  • Srednji razdelek, v katerem je prikazano, kateri programi in dokumenti so odprti, in omogoča, da med njimi hitro preklapljate.

  • Območje za obvestila, v katerem so ura in ikone (majhne sličice), ki sporočajo stanje nekaterih programov in nastavitev računalnika.

Verjetno boste največkrat uporabljali srednji del opravilne vrstice, zato si ga oglejmo najprej.

Sledenje oknom

Če odprete več programov ali datotek hkrati, se na namizju hitro nabere več odprtih oken. Ker se okna pogosto med seboj prekrivajo ali zavzamejo celoten zaslon, je včasih težko videti, kaj je pod nekim oknom, ali si zapomniti, kaj vse ste že odprli.

V takih primerih je koristna opravilna vrstica. Kadar koli odprete program, mapo ali datoteko, Windows v opravilni vrstici ustvari ustrezen gumb. Na gumbu je ikona, ki predstavlja odprti program. Na spodnji sliki sta odprta dva programa – računalo in minolovec – vsak od njiju pa ima svoj gumb v opravilni vrstici.

Slika, ki prikazuje računalo in igro Minolovec na namizju ter njune ustrezne gumbe opravilne vrstice
Vsak program ima svoj gumb v opravilni vrstici

Vidite lahko, da je gumb minolovca v opravilni vrstici označen. To pomeni, da je »Minolovec« aktivno okno, kar pomeni, da je prikazano pred vsemi drugimi odprtimi okni in pripravljeno na interakcijo z vami.

Če želite preklopiti v drugo okno, kliknite njegov gumb v opravilni vrstici. Če na primer kliknete gumb opravilne vrstice za računalo, postavite njegovo okno v ospredje.

Slika, na kateri je računalo prikazano pred igro Minolovec, gumb opravilne vrstice računala pa je označen
Za preklop v okno programa kliknite njegov gumb v opravilni vrstici

Klikanje opravilnih gumbov je le ena od mnogih možnosti, ki jih lahko uporabite, če želite preklapljati med okni. Če želite več informacij, glejte Delo z okni.

Minimiranje in obnovitev oken

Kadar je okno aktivno (njegov gumb je označen), s klikom njegovega gumba v opravilni vrstici minimirate okno. To pomeni, da okno izgine z namizja. Če minimirate okno, ga ne zaprete ali izbrišete njegove vsebine, ampak ga le začasno odstranite z namizja.

Na spodnji sliki je računalo minimirano, vendar ni zaprto. Da se še vedno izvaja, lahko ugotovite po gumbu v opravilni vrstici.

Slika, na kateri je računalo prikazano minimirano v opravilni vrstici
Ko minimirate računalo, ostane viden le gumb v opravilni vrstici

Okno minimirate tudi tako, da v njegovem desnem zgornjem kotu kliknete gumb »Minimiraj«.

Slika, na kateri je prikazan kazalec miške, ki kaže na gumb za minimiranje okna
Gumb »Minimiraj« (lev)

Če želite minimirano okno obnoviti (da bo znova prikazano na namizju), kliknite gumb tega okna v opravilni vrstici. Če želite več informacij o teh gumbih, glejte Delo z okni.

Predogled odprtih oken

Ko premaknete kazalec miške na gumb opravilne vrstice, se prikaže majhna sličica, ki prikazuje pomanjšano različico njenega pripadajočega okna. Ta predogled, imenovan sličica, je zelo uporaben. Če se v enem od oken predvaja video ali animacija, boste predvajanje videli v predogledu.

Opomba

  • Sličice so vidne le, če je v računalniku mogoče izvajati funkcijo Aero in če je aktivirana tema Windows 7.

Območje za obvestila

V območje za obvestila, ki ga lahko vidite na skrajni desni strani opravilne vrstice, so vključene ura in skupina ikon. Videti je tako:

Slika območja za obvestila
Območje za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice

Te ikone sporočajo stanje nekaterih stvari v računalniku ali omogočajo dostop do nekaterih nastavitev. Nabor ikon, ki jih lahko vidite, je odvisen od tega, katere programe ali storitve ste namestili, in kako je izdelovalec računalnika nastavil računalnik.

Ko premaknete kazalec na določeno ikono, se prikaže ime ikone ali stanje nastavitve. Če na primer pokažete na ikono za glasnost Slika ikone glasnosti v območju za obvestila opravilne vrstice, se pokaže trenutna raven glasnosti v računalniku. Če pokažete na ikono omrežja Slika ikone omrežja v območju za obvestila opravilne vrstice, se prikažejo informacije o tem, ali imate vzpostavljeno povezavo z omrežjem, informacije o hitrosti povezave in moči signala.

Če v območju za obvestila dvokliknete ikono, po navadi odprete program ali z njim povezane nastavitve. Če na primer dvokliknete ikono za glasnost, odprete kontrolnike za glasnost. Če dvokliknete ikono za omrežje, odprete središče za omrežje in skupno rabo.

Včasih ikona v območju za obvestila prikaže majhno pojavno okno (imenovano obvestilo), da bi vas o nečem obvestilo. To boste morda videli, ko na primer v računalnik dodate novo strojno opremo.

Slika obvestila s sporočilom »Programska oprema gonilnika naprave je uspešno nameščena«
V območju za obvestila se prikaže sporočilo, ko je nameščena nova strojna oprema
Kliknite gumb ZapriSlika gumba za zapiranje obvestila v zgornjem desnem kotu obvestila, če ga želite opustiti. Če ne naredite ničesar, bo obvestilo po nekaj sekundah izginilo samo od sebe.

Ko ikon ne uporabite dlje časa, jih Windows skrije v območju za obvestila, da ne bi bilo tako natrpano. Če Windows skrije ikone in jih želite začasno prikazati, kliknite gumb Prikaži skrite ikone.

Slika območja za obvestila, na kateri je prikazan gumb »Pokaži skrite ikone«
Kliknite gumb »Prikaži skrite ikone«, če želite prikazati vse ikone v območju za obvestila

Prilagoditev orodne vrstice

Orodno vrstico lahko prilagodite svojim potrebam na veliko načinov. Celotno orodno vrstico lahko na primer premaknete v levo, desno ali na zgornji rob zaslona. Opravilno vrstico lahko povečate ter jo nastavite tako, da jo Windows samodejno skrije, ko je ne uporabljate. Vanjo lahko tudi dodate orodne vrstice.Potrebujete dodatno pomoč?