Uporaba vodnika v programu Windows Media Center


Če je TV-signal povezan z računalnikom, uporabite vodnika za spremljanje televizijskih sporedov v programu Windows Media Center. Z vodnikom razporejate programe, ki jih želite posneti, ali le brskate po kanalih, če si želite ogledati predvajane programe.

Slika vodnika v programu Media Center
Če si želite ogledati, kaj se predvaja na televiziji, lahko po vodniku brskate v posameznem časovnem okvirju ali se premaknete za nekaj dni ali celo tednov naprej.

Preden uporabite vodnika, boste potrebovali tri stvari:

Krmarjenje po vodniku

Če se želite premikati po TV-vodniku, uporabite miško in tipkovnico ali pa daljinski upravljalnik za program Media Center. Če želite uporabiti daljinski upravljalnik, potrebujete dodatni daljinski upravljalnik in sprejemnik programa Media Center.

Če želite
Uporaba miške in tipkovnice
Uporaba daljinskega upravljalnika za program Media Center

Odpiranje vodnika

V začetnem zaslonu programa Windows Media Center drsite do možnosti TV in kliknite TV-vodnik.

Pritisnite gumb »GUIDE« (vodnik).

Preskok na določen kanal v vodniku

S tipkovnico vnesite številko kanala.

Z oštevilčenimi gumbi vnesite številko kanala.

Premik k naslednjemu ali prejšnjemu časovnemu obdobju

Kliknite puščični gumb za desno ali levo.

Pritisnite puščični gumb za desno ali levo.

Hitro drsenje po časovnih obdobjih

Kliknite in držite puščični gumb za desno ali levo.

Pritisnite in držite puščični gumb za desno ali levo.

Premikanje po posameznih TV-kanalih

Kliknite puščični gumb gor ali dol.

Pritisnite puščični gumb gor ali dol.

Hitro pomikanje po TV-kanalih

Kliknite in držite puščični gumb gor ali dol.

Pritisnite gumb »CH/PG+« ali »CH/PG-«.

Filtriranje TV-vodnika po zvrsteh

Kliknite Kategorije (levo od vodnika) in kliknite zvrst. Predogled se prikaže, če kazalec miške postavite nad posamezno kategorijo. Če si želite vodnika ogledati brez filtriranja, kliknite Vse. (V nekaterih območjih ni možno filtriranje vodnika.)

V trenutnem časovnem obdobju dvakrat pritisnite levi puščični gumb in odprite meni Kategorije. S puščičnim gumbom gor ali dol izberite kategorijo in pritisnite V redu, da vodnik filtrirate glede na to zvrst. (Če želite izvedeti, kako ustvarite lastne kategorije, glejte spodaj »Ustvarjanje kategorije najljubših kanalov«, ali Seznam priljubljenih.)

Ogled informacij o programu

Z desno tipko miške kliknite program in nato kliknite Informacije o programu.

Izberite program, pritisnite gumb VEČ, izberite Informacije o programu in nato pritisnite gumb V redu.

Izbira programa za ogled

Kliknite program, ki se trenutno predvaja.

Izberite program, ki se trenutno predvaja, in pritisnite gumb V redu.

Snemanje programa v vodniku

Z desno tipko miške kliknite program in nato kliknite Snemaj ali Snemaj nadaljevanko.

Izberite program in pritisnite gumb RECORD (Snemaj). Če želite posneti nadaljevanko, še enkrat pritisnite gumb RECORD.

Sprememba nastavitev vodnika ali prenos najnovejših sporedov

Morda boste želeli spremeniti konfiguracijo sporedov TV-vodnika. Morda boste na primer želeli ročno dodati kanale v vodnik, ki jih niste odkrili ob nastavljanju TV-signala.

 • V začetnem zaslonu programa Windows Media Center drsite do možnosti Opravila, kliknite Nastavitve, TV in Vodnik, nato pa izberite eno od naslednjih možnosti:

  • Če želite spremeniti nastavitve za obstoječe kanale v vodniku ali onemogočiti dodatne kanale, ki jih dejansko ne sprejemate s TV-kartice, kliknite Uredi kanale in sledite navodilom.

  • Če želite ročno dodati kanal, ki se ne prikaže v vodniku, kliknite Dodaj manjkajoče kanale in sledite navodilom.

  • Če želite spremeniti nekatere osnovne nastavitve glede načina prikaza sporedov v vodniku, kot na primer razvrščanje kanalov po imenu namesto po številu ali uporaba obarvanih ozadij glede na kategorijo, kliknite Možnosti strani TV-vodnika in sledite navodilom.

  • Če želite ročno prenesti najnovejše sporede TV-vodnika, kliknite Pridobi najnovejše sporede v TV-vodniku. (Program Media Center to po navadi stori samodejno.)

  • Če si želite ogledati tehnične podrobnosti sporedov v TV-vodniku, kot je vrsta TV-signala, kliknite možnost Vizitka.

Opombe

 • Nekateri ponudniki TV storitev nudijo kanale brez potrebnih informacij, ki bi se pravilno prikazale v vodniku. V nekaterih primerih lahko te kanale vseeno gledate, kljub dejstvu, da program Media Center ne prikaže samodejno informacij v vodniku. Če želite te kanale uporabiti v programu Media Center, sledite navodilom za ročno dodajanje manjkajočih kanalov.

 • Program Media Center bo vsak dan ob določeni uri samodejno prenesel najnovejše sporede v TV-vodniku, toda te nastavitve lahko spremenite. V začetnem zaslonu programa Windows Media Center drsite do možnosti Opravila, kliknite Nastavitve, natoSplošno in Možnosti samodejnega prenosa.

 • Če se med prenosom informacij TV-vodnika prikaže napaka, je strežnik vodnika morda začasno onemogočen ali je bila prekinjena internetna povezava. Možnih pa je veliko drugih vzrokov za napako. Če si želite ogledati podrobnosti, odprite pregledovalnik dogodkov v sistemu Windows ter pod Dnevnik programov in storitev preverite dnevnik programa Media Center. Če želite več informacij, glejte Kateri podatki so prikazani v dnevnikih dogodkov (Pregledovalnik dogodkov)?

 • Če je vodnik prazen in ne pomaga, da ročno prenesete najnovejše sporede, morda morate znova nastaviti TV-signal. Če želite izvedeti, kako to naredite, glejte Nastavitev televizijskega signala v programu Windows Media Center.

Ustvarjanje kategorije najljubših kanalov

Ustvarite kategorije po meri, imenovane Seznam priljubljenih, nato pa hitro filtrirajte TV-vodnik, če želite gledati le izbrane kanale.

 1. V začetnem zaslonu programa Windows Media Center drsite do možnosti Opravila, kliknite Nastavitve, TV in Vodnik ter kliknite Uredi seznam priljubljenih.

 2. Kliknite Dodaj novo, vtipkajte ime kategorije, nato pa kliknite Shrani.

 3. Kliknite potrditveno polje ob vaših najljubših kanalih, nato pa kliknite Shrani.

  Ko se vrnete v TV-vodnik, kliknite na levi strani Ogled zvrsti, nato pa kliknite kategorijo po meri za prikaz vaših najljubših kanalov.Potrebujete dodatno pomoč?