Uporaba daljinskega upravljalnika v programu Windows Media Center


V programu Windows Media Center se lahko premikate z miško in tipkovnico, toda najboljši način je uporaba daljinskega upravljalnika. V prodaji so različne vrste daljinskih upravljalnikov programa Media Center s številnimi možnostmi. Če ste kupili računalnik s programom Media Center ali TV-kartico, je bil daljinski upravljalnik morda priložen računalniku.

Če želite, da daljinski upravljalnik za program Media Center pravilno deluje, potrebujete tudi sprejemnik. Večina sprejemnikov za daljinske upravljalnike programa Media Center so samostojne infrardeče (IR) naprave, ki jih povežete v vrata USB, nekatere pa uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali radijske frekvence.

Če je bil računalniku priložen daljinski upravljalnik, je infrardeči sprejemnik morda vgrajen v računalnik. Če ste daljinski upravljalnik za program Media Center kupili ločeno, je bil v paket verjetno vključen infrardeči sprejemnik, ki ga povežete v USB vtičnico.

Odpiranje programa Media Center z daljinskim upravljalnikom Media Center

  • Če želite odpreti program Media Center, pritisnite zeleni gumb »Start« Slika zelenega gumba »Start« na daljinskem upravljalniku.

V programu Media Center skoraj vse, kar počnete z miško in tipkovnico, urejate tudi z daljinskim upravljalnikom Media Center. Na voljo imate nekaj možnosti:

Večina opravil je samoumevnih, ko pogledate nalepke na daljinskem upravljalniku Media Center, toda nekatera potrebujejo dodatno razlago. V naslednjih razdelkih so obravnavana ta opravila.

Pokaži vse

Hitro drsenje po TV-vodniku in knjižnicah

Če brskate po vodniku ali knjižnici (kot na primer glasbeni knjižnici) z ogromno vsebino, lahko zelo hitro drsite s pritiskanjem in držanjem gumba PUŠČICA LEVO ali PUŠČICA DESNO na daljinskem upravljalniku. Če držite gumb približno tri sekunde, preidete v način, v katerem lahko med drsenjem po elementih preskočite naprej.

Slika vodnika v programu Media Center
Hitro drsenje po vodniku vam omogoči preskok za nekaj dni ali celo tednov naprej, da lahko spremljate spored.

Opomba

  • Nekateri starejši daljinski upravljalniki se samodejno izklopijo, če predolgo držite gumb. S temi daljinskimi upravljalniki ne morete hitro drseti.

Preklapljanje md kanali

Med gledanjem televizije v programu Media Center preklapljate med kanali, tako da pritiskate gumbe CH + in CH - ali vnesete številko kanala z oštevilčenimi gumbi na daljinskem upravljalniku. Če si želite ogledati kanale z decimalno vejico (kot so nekateri digitalni TV-kanali), vnesete decimalno vejico v številko kanala, tako da pritisnete gumb *.

Vnašanje besedila z oštevilčenimi gumbi

Občasno boste pri uporabi daljinskega upravljalnika Media Center, kot na primer iskanju TV-oddaje ali poimenovanju diaprojekcije slik, morda morali vnesti besedilo.

Vnašanje besedila z daljinskim upravljalnikom Media Center je podobno pisanju besedilnega sporočila v mobilnem telefonu. Če želite uporabiti daljinski upravljalnik za vnos besedila, večkrat pritisnite določeno številko in poglejte, kaj lahko z njo vnesete. Vsakokrat, ko vnovič pritisnete izbrano številko, se bo prikazal drug znak. Ko najdete želeni znak, pritisnite drugo številko ali počakajte nekaj sekund, da se utripajoči kazalec premakne v naslednji presledek.

Izberete lahko tudi naslednje možnosti:

  • Če želite preklapljati med znaki, kot so velike začetnice, male črke in simboli, pritisnite gumb CH+ ali CH-.

  • Če želite brisati nazaj, pritisnite gumb POČISTI.

  • Če želite vnesti presledek med besede, pritisnite gumb 0.

Gumbi VEČ in NAZAJ

Ko na daljinskem upravljalniku pritisnete gumb VEČ, se glede na zaslon v programu Media Center prikažejo dodatne možnosti. Če na primer izberete sliko in na daljinskem upravljalniku pritisnete gumb VEČ, se prikaže možnost zasuka slike ali ocena-zvezdice.

Do zaslona z nastavitvami lahko dostopate kjer koli v programu Media Center, in sicer s pritiskanjem gumba VEČ ter nato Nastavitve.

Če želite zapreti seznam, ne da bi izbrali katero od možnosti, ali prikazati prejšnji zaslon, pritisnite na daljinskem upravljalniku gumb NAZAJ.Potrebujete dodatno pomoč?