Če pišete pismo ali vnašate podatke, je tipkovnica glavno orodje za vnašanje podatkov v računalnik. Pa ste vedeli, da lahko s tipkovnico računalnik tudi nadzorujete? Če se naučite le nekaj preprostih ukazov (navodil, ki jih daste računalniku) tipkovnice, lahko delate učinkoviteje. V članku so opisane osnove dejanj tipkovnice in uvod v ukaze tipkovnice.

Organizacija tipk

Tipke na tipkovnici je glede na funkcijo mogoče razdeliti na več skupin:

 • Tipke za vnašanje (alfanumerične). Te tipke vključujejo enake tipke za črke, številke, ločila in simbole kot pisalni stroj.

 • Nadzorne tipke. Te tipke uporabimo same ali skupaj z drugimi tipkami za izvajanje določenih dejanj. Najpogosteje uporabljene tipke za nadzor so CTRL, ALT, tipka z logotipom sistema WindowsSlika tipke z logotipom sistema Windows in ESC.
 • Funkcijske tipke. S funkcijskimi tipkami izvajamo določena opravila. Označene so z F1, F2, F3 itd. do F12. Funkcije teh tipk se med programi razlikujejo.

 • Tipke za krmarjenje. S temi tipkami se premikamo v dokumentih ali na spletnih straneh in urejamo besedilo. Vključujejo puščične tipke ter tipke HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, DELETE in INSERT.

 • Številčna tipkovnica. Številčna tipkovnica je priročna za hitro vnašanje številk. Tipke so razporejene v obliki kvadrata kot na klasičnem računalu ali računskem stroju.

Na spodnji sliki je prikazana razvrstitev teh tipk na navadni tipkovnici. Postavitve tipkovnice so lahko različne.

Slika tipkovnice z vrstami tipk
Razvrstitev tipk na tipkovnici

Vnašanje besedila

Ko želite nekaj vnesti v program, e‑poštno sporočilo ali polje z besedilom, boste videli utripajočo navpično črtico (Slika kazalca ). To je kazalec ali mesto vstavljanja. Prikazuje, kje se bo začelo besedilo, ki ga boste vnesli. Kazalec lahko premaknete tako, da z miško kliknete želeno mesto ali uporabite tipke za krmarjenje (glejte razdelek »Uporaba tipk za krmarjenje« v tem članku).

Poleg črk, številk, ločil in simbolov tipke za vnašanje vključujejo tudi tipke SHIFT, CAPS LOCK, TAB, ENTER, preslednico in tipko BACKSPACE.

Ime tipke
Uporaba

SHIFT

Pritisnite SHIFT in črko, če želite vnesti veliko tiskano črko. Pritisnite SHIFT in drugo tipko, če želite vnesti simbol, prikazan na zgornjem delu tipke.

CAPS LOCK

Tipko CAPS LOCK pritisnite enkrat, če želite vnašati le velike tiskane črke. Za izklop funkcije še enkrat pritisnite tipko CAPS LOCK. Na tipkovnici je lahko lučka, ki označuje, ali je možnost CAPS LOCK vklopljena.

TAB

Pritisnite tipko TAB, če želite premakniti kazalec nekaj mest naprej. Tipko TAB lahko pritisnete tudi, če se želite pomakniti v naslednje polje v tabeli.

ENTER

Pritisnite tipko ENTER, če želite premakniti kazalec na začetek naslednje vrstice. V pogovornem oknu, pritisnite tipko ENTER, če želite izbrati označen gumb.

PRESLEDNICA

Pritisnite preslednico, če želite pomakniti kazalec eno mesto naprej.

BACKSPACE

Pritisnite tipko BACKSPACE, če želite izbrisati znak pred kazalcem ali označeno besedilo.

Uporaba bližnjičnih tipk

Bližnjične tipke so načini za izvajanje dejanj s tipkovnico. Bližnjice se imenujejo zato, ker vam pomagajo pri hitrejšem delu. Skoraj vsako dejanje ali ukaz, ki ga lahko izvedete z miško, lahko še hitreje izvedete z eno ali več tipkami na tipkovnici.

V temah pomoči znak plus (+) med dvema ali več tipkami pomeni, da morate te tipke pritisniti skupaj. CTRL+A na primer pomeni, da morate pritisniti in držati tipko CTRL in nato pritisniti še tipko A. CTRL+SHIFT+A pomeni, da morate pritisniti in držati tipki CTRL in SHIFT in nato pritisniti še tipko A.

Iskanje bližnjic programov

V večini programov lahko izvajate dejanja s tipkovnico. Za ogled ukazov, ki imajo bližnjične tipke, odprite meni. Bližnjice (če so na voljo) so prikazane poleg elementov v meniju.

Slika menija v Slikarju, na katerem so poleg menijskih ukazov prikazane bližnjične tipke
Bližnjice so prikazane poleg elementov v meniju

Izbiranje menijev, ukazov in možnosti

S tipkovnico lahko odpirate menije ter izbirate ukaze in druge možnosti. Ko pritisnete tipko ALT v programu z meniji, se podčrta ena črka vsakega imena menija. Če želite odpreti izbrani meni, pritisnite podčrtano črko. Če želite izbrati ukaz, pritisnite ustrezno podčrtano črko v elementu menija.

Slika menija v Microsoft WordPadu, na katerem so v menijskih ukazih prikazane podčrtane črke
Pritisnite ALT+D, če želite odpreti meni Datoteka, nato pritisnite T za tiskanje

To deluje tudi v pogovornih oknih. Vedno ko vidite podčrtano črko v ukazu v pogovornem oknu, pomeni, da za izbiranje te možnosti pritisnite ALT plus podčrtano črko.

Uporabne bližnjice

V spodnji tabeli so naštete nekatere najuporabnejše bližnjičnr tipke. Če želite natančnejši seznam , glejte Bližnjične tipke.

Pritisnite tipko
Če želite
Windows tipka z logotipom Slika tipke z logotipom sistema Windows

Odpreti meni Start

ALT+TAB

Preklopiti med odprtimi programi ali okni

ALT+F4

Zapreti aktivni element ali program

CTRL+S

Shraniti trenutno datoteko ali dokument (deluje v večini programov)

CTRL+C

Kopirati izbran element

CTRL+X

Izrezati izbran element

CTRL+V

Prilepiti izbran element

CTRL+Z

Razveljaviti dejanje

CTRL+A

Izbrati vse elemente v dokumentu ali oknu

F1

Prikazati pomoč za program ali sistem Windows

Windows tipka z logotipom Slika tipke z logotipom sistema Windows +F1

Prikazati pomoč in podporo sistema Windows

ESC

Preklicati trenutno opravilo

Tipka za priročni meni Slika tipke z logotipom sistema

Odpreti meni z ukazi, poveznimi z izbiro v programu. Enako, kot če bi izbiro kliknili z desno tipko miške.

Uporaba tipk za krmarjenje

S tipkami za krmarjenje lahko premikate kazalec, se premikate po dokumentih in spletnih straneh ter urejate besedilo. V spodnji tabeli so naštete nekatere pogoste funkcije teh tipk.

Pritisnite tipko
Če želite

PUŠČICA LEVO, PUŠČICA DESNO, PUŠČICA GOR ali PUŠČICA DOL

Premakniti kazalec ali izbiro za eno mesto ali vrstico v smeri puščice ali se pomikati po spletni strani v smeri puščice

HOME

Premakniti kazalec na začetek vrstice ali se premakniti na vrh spletne strani

END

Premakniti kazalec na konec vrstice ali se premikaniti na dno spletne strani

CTRL+HOME

Se pomakniti na vrh dokumenta

CTRL+END

Se pomakniti na dno dokumenta

PAGE UP

Prekamniti kazalec ali stran en zaslon navzgor

PAGE DOWN

Premakniti kazalec ali strn n zaslon navzdol

DELETE

Izbrisati znak za kazalcem ali izbrano besedilo; v sistemu Windows izbrisati izbran element in ga premakniti v koš

INSERT

Vklopiti ali izklopiti način vstavljanja. ko je način vstavljanja vklopljen, se vneseno besedilo vstavi na mesto kazalca; ko je način vstavljanja izklopljen, vneseno besedilo nadomesti obstoječe znake.

Uporaba številske tipkovnice

Na številski tipkovnici so številke od 0 do 9, aritmetični operatorji + (seštevanje), (odštevanje), * (množenje) in / (deljenje) ter decimalna vejica, kot so razporejeni na računalu. Vsi ti znaki se seveda še enkrat pojavijo tudi na drugih mestih na tipkovnici, vendar so na tej tipkovnici razporejeni za hitro vnašanje numeričnih podatkov ali matematičnih operatorjev z eno roko.

Slika številčne tipkovnice
Številčna tipkovnica

Če želite vnašati številke s številčno tipkovnico, pritisnite tipko NUM LOCK. Na večini tipkovnic je lučka, ki označuje, ali je možnost NUM LOCK vklopljena ali izklopljena. Ko je tipka NUM LOCK izklopljena, številčna tipkovnica deluje kot drugi niz tipk za krmarjenje (funkcije so natisnjene na tipkah poleg številk ali simbolov).

S številčno tipkovnico lahko izvajate preproste izračune z računalom.

Delo z računalom s številsko tipkovnico

 1. Odprite računalo tako, da kliknete StartSlika gumba Start, kliknite Vsi programi, nato Pripomočki in potem Računalo.

 2. Preverite, ali je lučka na tipkovnici prižgana in tipka NUM LOCK vklopljena. Če ni, pritisnite tipko NUM LOCK.

 3. S številčno tipkovnico vnesite v izračun prvo številko.

 4. Vnesite + za seštevanje, - za odštevanje, * za množenje ali / za deljenje.

 5. Vnesite naslednje število v računu.

 6. Če želite dokončati izračun, pritisnite tipko ENTER.

Tri neznane tipke

Do zdaj smo opisali skoraj vse tipke, ki jih boste verjetno uporabljali. Za prave radovedneže pa raziščimo še tri najskrivnostnejše tipke na tipkovnici: PRINT SCREEN, SCROLL LOCK in PAUSE/BREAK.

PRINT SCREEN (ali PRT SCN)

Do pred nekaj časa je tipka v resnici naredila to, kar na njej piše – besedilo na trenutnem zaslonu je poslala v tiskalnik. Danes pa s pritiskom tipke PRINT SCREEN (Natisni zaslon) zajamete podobo celotnega zaslona (»posnetek zaslona«) in jo kopirate v Odložišče v pomnilniku računalnika. Od tam lahko ta posnetek prilepite (CTRL+V) v Slikarja ali drug program in jo, če želite, od tam natisnete.

Še bolj nejasna je tipka SYS RQ, ki je na nekaterih tipkovnicah druga možnost na tipki PRINT SCREEN. godovinsko je bila tipka SYS RQ oblikovana za ukaz »system request« oz. »sistemska zahteva«, vendar ta ukaz v sistemu Windows ni omogočen.

Nasvet

 • Pritisnite ALT+PRINT SCREEN, če želite zajeti le podobo aktivnega okna in ne celotnega zaslona.

SCROLL LOCK (ali SCR LK)

V večini programov pritisk tipke SCROLL LOCK nima učinka. V nekaterih programih pa se s pritiskom tipke SCROLL LOCK spremeni delovanje puščičnih tipk ter tipk PAGE UP in PAGE DOWN; če pritisnete te tipke, se boste pomikali po dokumentu, pri tem pa se ne bo spremenil položaj kazalca ali označenega besedila. Na tipkovnici je lahko lučka, ki označuje, ali je tipka SCROLL LOCK vklopljena.

PAUSE/BREAK

Ta tipka se uporablja zelo redko. V nekaterih starejših programih se s pritiskom te tipke program začasno ustavi, če tipko pritisnete skupaj s CTRL, pa preprečite zagon programa.

Druge tipke

Na nekaterih sodobnih tipkovnicah so dodane bližnjične tipke ali gumbi, s katerimi lahko z enim pritiskom hitro dostopate do programov, datotek ali ukazov. Nekateri modeli imajo tipke za nastavitev glasnosti, kolesca za drsenje, kolesca za povečanje in drugo. Če želite podrobnosti o teh funkcijah, preverite informacije, ki ste jih dobili s tipkovnico ali računalnikom, ali obiščite spletno mesto izdelovalca.

Namigi za varno uporabo tipkovnice

S pravilno uporabo tipkovnice se boste izognili zateklinam ali poškodbam zapestja, dlani in rok, še posebej, če računalnik uporabljate dlje časa. Nekaj namigov, s katerimi se lahko izognete težavam:

 • Postavite tipkovnico v višino komolcev. Zgornja dela rok naj bosta sproščena ob telesu.

 • Postavite tipkovnico na sredino predse. Če ima tipkovnica tudi številčno tipkovnico, lahko za postavljanje na sredino uporabite preslednico.

 • Tipkajte tako, da bodo roke in zapestja nad tipkovnico; tako boste lahko uporabljali celotno roko za doseganje oddaljenih tipk in vam ne bo treba stegovati prstov.

 • Med tipkanjem ne imejte dlani ali zapestij na površini. Če ima tipkovnica mesto za počivanje dlani, ga uporabljajte le v premorih med tipkanjem.

 • Med tipkanjem se tipk dotikajte rahlo, zapestja naj bodo ravna.

 • Ko ne tipkate, sprostite roke in dlani.

 • Vsakih 15 do 20 minut si vzemite kratek odmor.