Če pišete pismo ali izračunavate podatke, je tipkovnica glavno orodje za vnašanje podatkov v računalnik. Ali ste vedeli, da lahko s tipkovnico tudi nadzorujete računalnik? Če se naučite le nekaj preprostih ukazov na tipkovnici (navodil, ki jih daste računalniku), lahko delate učinkoviteje. V članku so opisane osnove delovanja tipkovnice in uvod v ukaze na tipkovnici.

Organizacija tipk

Tipke na tipkovnici je glede na funkcijo mogoče razdeliti v več skupin:

 • Tipke za vnašanje (alfanumerične). Te tipke vključujejo enake tipke za črke, številke, ločila in simbole kot pisalni stroj.

 • Nadzorne tipke. Te tipke uporabimo same ali skupaj z drugimi tipkami za izvajanje določenih dejanj. Najpogosteje se uporabljajo nadzorne tipke Ctrl, Alt, tipka z logotipom sistema WindowsSlika tipke z logotipom sistema Windows in Esc.
 • Funkcijske tipke. S funkcijskimi tipkami izvajamo določena opravila. Označene so z F1, F2, F3 itd. do F12. Funkcije teh tipk se med programi razlikujejo.

 • Krmilne tipke. S temi tipkami se premikamo po dokumentih ali spletnih straneh in urejamo besedilo. Vključujejo puščične tipke ter tipke Home, End, Page Up, Page Down, Delete in Insert.

 • Številčna tipkovnica. Številčna tipkovnica pride prav, če želite hitro vnašati številke. Tipke so razporejene v obliki kvadrata kot na običajnem računalu ali računskem stroju.

Na spodnji sliki je prikazana razvrstitev teh tipk na navadni tipkovnici. Morda so tipke na vaši tipkovnici razvrščene drugače.

Slika tipkovnice z vrstami tipk
Razvrstitev tipk na tipkovnici

Vnašanje besedila

Ko boste želeli nekaj vnesti v program, e-poštno sporočilo ali polje z besedilom, boste videli utripajočo navpično črtico (Slika kazalca). To je kazalec ali točka vstavljanja. Prikazuje, kje se bo začelo besedilo, ki ga boste vnesli. Kazalec lahko premaknete tako, da z miško kliknete želeno mesto ali uporabite krmilne tipke (glejte razdelek »Uporaba krmilnih tipk« v tem članku).

Zraven črk, številk, ločil in simbolov tipke za vnašanje vključujejo tudi tipke Shift, Caps Lock, Tab, Enter, preslednico in tipko Backspace.

Ime tipke
Uporaba

Shift

Pritisnite tipko Shift in črko, če želite vnesti veliko tiskano črko. Pritisnite tipko Shift in drugo tipko, če želite vnesti simbol, ki je prikazan na zgornjem delu tipke.

Caps Lock

Tipko Caps Lock pritisnite enkrat, če želite vnašati le velike tiskane črke. Če želite to funkcijo izklopiti, znova pritisnite tipko Caps Lock. Na tipkovnici je morda lučka, ki označuje, ali je tipka Caps Lock vklopljena.

Tab

Pritisnite tipko Tab, če želite premakniti kazalec nekaj mest naprej. Tipko Tab lahko pritisnete tudi, če se želite pomakniti v naslednje polje obrazca.

Enter

Pritisnite tipko Enter, če želite premakniti kazalec na začetek naslednje vrstice. V pogovornem oknu pritisnite tipko Enter, če želite izbrati označeni gumb.

Preslednica

Pritisnite preslednico, če želite pomakniti kazalec eno mesto naprej.

Backspace

Pritisnite tipko Backspace, če želite izbrisati znak pred kazalcem ali označeno besedilo.

Uporaba bližnjic na tipkovnici

Bližnjice na tipkovnici omogočajo izvajanje dejanj s tipkovnico. Bližnjice se imenujejo zato, ker vam pomagajo hitreje opraviti delo. Skoraj vsako dejanje ali ukaz, ki ga lahko izvedete z miško, je mogoče še hitreje izvesti z eno ali več tipkami na tipkovnici.

V temah pomoči znak plus (+) med dvema ali več tipkami pomeni, da morate te tipke pritisniti skupaj. Ctrl+A na primer pomeni, da morate pritisniti in držati tipko Ctrl in nato pritisniti še tipko A. Ctrl+Shift+A pomeni, da morate pritisniti in držati tipki CTRL in SHIFT in nato pritisniti še tipko A.

Iskanje bližnjic programov

V večini programov lahko izvajate dejanja s tipkovnico. Če želite videti, kateri ukazi imajo bližnjice na tipkovnici, odprite meni. Bližnjice (če so na voljo) so prikazane zraven elementov v meniju.

Slika menija »Uredi« v beležnici, v katerem so poleg menijskih ukazov prikazane bližnjice na tipkovnici
Bližnjice na tipkovnici so prikazane zraven elementov v meniju.

Izbiranje menijev, ukazov in možnosti

S tipkovnico lahko odpirate menije ter izbirate ukaze in druge možnosti. Če želite v programu, ki ima v menijih podčrtane črke, odpreti meni, pritisnite tipko Alt in ustrezno podčrtano črko. Če želite izbrati ukaz, pritisnite ustrezno podčrtano črko v elementu menija. Če v programih, ki uporabljajo trak, kot sta slikar in WordPad, pritisnete tipko Alt, se črka, ki jo lahko pritisnete, prekrije (in ne podčrta).

Slika menija v slikarju, kjer so v menijskih ukazih prikazane podčrtane črke
Pritisnite Alt+D, če želite odpreti meni »Datoteka«, nato pa pritisnite črko P, če želite izbrati ukaz »Natisni«.

Ta trik deluje tudi v pogovornih oknih. Vedno ko v pogovornem oknu vidite, da je črka v ukazu podčrtana, to pomeni, da pritisnete tipko Alt in podčrtano črko, če želite izbrati to možnost.

Uporabne bližnjice

V spodnji tabeli so navedene nekatere najuporabnejše bližnjice na tipkovnici. Če želite bolj podroben seznam, glejte Bližnjice na tipkovnici.

Pritisnite tipko
Če želite
Windows tipko z logotipom Slika tipke z logotipom sistema Windows

Odpreti meni »Start«

Alt+Tab

Preklopiti med odprtimi programi ali okni

Alt+F4

Zapreti aktivni element ali program

Ctrl+S

Shraniti trenutno datoteko ali dokument (deluje v večini programov)

Ctrl+C

Kopirati izbrani element

Ctrl+X

Izrezati izbrani element

Ctrl+V

Prilepiti izbrani element

Ctrl+Z

Razveljaviti dejanje

Ctrl+A

Izbrati vse elemente v dokumentu ali oknu

F1

Prikazati pomoč za program ali sistem Windows

Tipka z logotipom programa WindowsSlika tipke z logotipom sistema Windows in F1

Prikazati pomoč in podporo sistema Windows

Esc

Preklicati trenutno opravilo

Tipko za priročni meni Slika tipke za priročni meni

Odpreti meni z ukazi, povezanimi z izborom v programu. Enako, kot če bi izbor kliknili z desno tipko miške.

Uporaba krmilnih tipk

S tipkami za krmarjenje lahko premikate kazalec, se premikate po dokumentih in spletnih straneh ter urejate besedilo. V spodnji tabeli so naštete nekatere pogoste funkcije teh tipk.

Pritisnite
Če želite to

puščica levo, puščica desno, puščica gor ali puščica dol

Premakniti kazalec ali izbor za eno mesto ali vrstico v smeri puščice ali se pomikati po spletni strani v smeri puščice

Home

Premakniti kazalec na začetek vrstice ali se premakniti na vrh spletne strani

End

Premakniti kazalec na konec vrstice ali se premakniti na dno spletne strani

Ctrl+Home

Se pomakniti na vrh dokumenta

Ctrl+End

Se pomakniti na dno dokumenta

Page Up

Premakniti kazalec ali stran en zaslon navzgor

Page Down

Premakniti kazalec ali stran en zaslon navzdol

Delete

Izbrisati znak za kazalcem ali izbrano besedilo; v sistemu Windows izbrisati izbrani element in ga premakniti v koš

Insert

Vklopiti ali izklopiti način vstavljanja. Ko je način vstavljanja vklopljen, se vneseno besedilo vstavi na mesto kazalca. Ko je način vstavljanja izklopljen, vneseno besedilo nadomesti obstoječe znake.

Uporaba številčne tipkovnice

Na številčni tipkovnici so številke od 0 do 9, aritmetični operatorji + (seštevanje), (odštevanje), * (množenje) in / (deljenje) ter decimalna vejica, kot so razporejeni na računalu. Vsi ti znaki so seveda še na drugem mestu tipkovnice, vendar pa so na številčni tipkovnici razporejeni tako, da lahko z eno roko hitro vnašate numerične podatke ali matematične operatorje.

Slika številčne tipkovnice
Številska tipkovnica

Če želite vnašati številke s številčno tipkovnico, pritisnite tipko Num Lock. Na večini tipkovnic je lučka, ki označuje, ali je funkcija Num Lock vklopljena ali izklopljena. Ko je tipka Num Lock izklopljena, številčna tipkovnica deluje kot drugi niz krmilnih tipk (funkcije so natisnjene na tipkah zraven številk ali simbolov).

S številčno tipkovnico lahko uporabite za preprosto računanje z računalom.

Uporaba številčne tipkovnice pri delu z računalom

 1. Odprite računalo, tako da kliknete StartSlika gumba »Start«. V iskalno polje vnesite Računalo, nato pa na seznamu rezultatov kliknite Računalo.

 2. Preverite, ali je lučka na tipkovnici prižgana in tipka Num Lock vklopljena. Če ni, pritisnite tipko Num Lock.

 3. S številčno tipkovnico vnesite v izračun prvo število.

 4. Vnesite + za seštevanje, za odštevanje, * za množenje ali / za deljenje.

 5. Vnesite naslednje število v računu.

 6. Če želite dokončati izračun, pritisnite tipko Enter.

Tri nenavadne tipke

Do zdaj smo opisali skoraj vse tipke, ki jih boste verjetno uporabljali. Za prave radovedneže pa raziščimo še tri najskrivnostnejše tipke na tipkovnici: PrtScn, Scroll Lock, in Pause/Break.

PrtScn (ali Print Screen)

V preteklosti je tipka v resnici naredila to, kar na njej piše – besedilo na trenutnem zaslonu je poslala v tiskalnik. Danes pa s pritiskom tipke PrtScn (Natisni zaslon) zajamete podobo celotnega zaslona (»posnetek zaslona«) in jo kopirate v odložišče v pomnilniku računalnika. Iz odložišča lahko posnetek prilepite (Ctrl+V) v slikarja ali drug program in ga po potrebi tam natisnete.

Še bolj nejasna je tipka SYS RQ, ki je na nekaterih tipkovnicah druga možnost na tipki PrtScn. Zgodovinsko je bila tipka SYS RQ oblikovana za ukaz »system request« oz. »sistemska zahteva«, vendar ta ukaz v sistemu Windows ni omogočen.

Če želite več informacij o tipki Print Screen, glejte Zajemanje slike zaslona (tiskanje zaslona).

Namig

 • Pritisnite Alt+PrtScn, če želite zajeti le podobo aktivnega okna in ne celotnega zaslona.

ScrLk (ali Scroll Lock)

V večini programov pritisk tipke Scroll Lock nima učinka. V nekaterih programih pa se s pritiskom tipke Scroll Lock spremeni delovanje puščičnih tipk ter tipk Page Up in Page Down; če pritisnete te tipke, se boste pomikali po dokumentu, pri tem pa se ne bo spremenil položaj kazalca ali označenega besedila. Morda je na tipkovnici lučka, ki označuje, ali je tipka Scroll Lock vklopljena.

Pause/Break

Ta tipka se uporablja zelo redko. V nekaterih starejših programih se s pritiskom te tipke program začasno ustavi, če tipko pritisnete skupaj s Ctrl, pa se zapre.

Druge tipke

Na nekaterih sodobnih tipkovnicah so tudi bližnjične tipke ali gumbi, ki omogočajo, da z enim pritiskom hitro dostopate do programov, datotek ali ukazov. Nekateri modeli imajo tipke za nastavitev glasnosti, drsna kolesca, kolesca za povečavo in druge pripomočke. Če želite podrobnosti o teh funkcijah, preverite informacije, ki ste jih dobili s tipkovnico ali računalnikom, ali obiščite spletno mesto izdelovalca.

Namigi za varno uporabo tipkovnice

S pravilno uporabo tipkovnice se boste izognili oteklinam ali poškodbam zapestja, dlani in rok, še posebej, če računalnik uporabljate dlje časa. Nekaj namigov, s katerimi se lahko izognete težavam:

 • Postavite tipkovnico v višino komolcev. Zgornja dela rok naj bosta sproščena ob telesu.

 • Postavite tipkovnico na sredino predse. Če ima tipkovnica tudi številčno tipkovnico, jo postavite tako, da bo preslednica na sredini.

 • Tipkajte tako, da bodo roke in zapestja nad tipkovnico; tako boste lahko uporabili celotno roko, že boste želeli doseči oddaljene tipke, in vam ne bo treba stegovati prstov.

 • Med tipkanjem dlani ali zapestij ne polagajte na površino. Če ima tipkovnica mesto za počivanje dlani, ga uporabljajte le, ko si vzamete premor in nehate tipkati.

 • Med tipkanjem se tipk dotikajte rahlo, zapestja pa naj bodo ravna.

 • Ko ne tipkate, sprostite roke in dlani.

 • Vsakih 15 do 20 minut si vzemite kratek odmor.

Če želite več informacij o drugih delih računalnika, glejte Deli računalnika.