Uporaba menijev, gumbov, vrstic in polj


Meniji, gumbi, drsni trakovi in potrditvena polja so primeri kontrolnikov, ki jih upravljate z miško ali s tipkovnico. S temi kontrolniki izbirate ukaze, spreminjate nastavitve ali delate z okni. V tem razdelku je opisano, kako prepoznate in uporabljate kontrolnike, s katerimi se boste pogosto srečevali pri uporabi sistema Windows.

Uporaba menijev

V večini programov je na ducate ali celo stotine ukazov (dejanj), ki jih uporabljate pri delu v programu. Veliko teh ukazov je organiziranih v menijih. Tako kot meni v restavraciji tudi meni v programu prikazuje seznam z mogočimi izbirami. Meniji so skriti, dokler ne kliknete njihovih imen v menijski vrstici tik pod naslovno vrstico, tako da je zaslon bolj pregleden.

Če želite izbrati ukaz v meniju, ga kliknite. Včasih se odpre pogovorno okno (stran je morda v angleščini), v katerem lahko izberete dodatne možnosti. Če ukaz ni na voljo in ga ne morete klikniti, je obarvan sivo.

Nekateri elementi menija niti niso ukazi, ampak odprejo druge menije. Če na naslednji sliki pokažete na možnost »Novo«, se odpre podmeni.

Slika menija in podmenija
Nekateri menijski ukazi odprejo podmenije

Če ne vidite želenega ukaza, poglejte v drug meni. Premaknite kazalec miške po menijski vrstici in meniji se samodejno odprejo; ni vam treba še enkrat klikniti menijske vrstice. Če želite zapreti meni, ne da bi izbrali ukaz, kliknite menijsko vrstico ali kateri koli drug del okna.

Včasih je težko prepoznati meni, saj vsi menijski kontrolniki niso enaki, nekateri pa sploh niso prikazani v menijski vrstici. Kako jih torej najdete? Ko se poleg besede ali slike prikaže puščica, je to najbrž menijski kontrolnik. Tu je nekaj primerov:

Slika menijskih kontrolnikov v sistemu Windows
Primeri menijskih kontrolnikov

Namigi

  • Če je za ukaz na voljo bližnjica na tipkovnici, je prikazana zraven ukaza.

  • Dejanja v menijih lahko namesto z miško izvajate tudi s tipkovnico. Glejte Uporaba tipkovnice.

Uporaba drsnih trakov

Ko je dokument, spletna stran ali slika večji od okna, se prikažeta drsna trakova, da si lahko ogledate podatke, ki so trenutno skriti. Na spodnji sliki so prikazani deli drsnega traku.

Slika vodoravnih in navpičnih drsnih trakov
Vodoravni in navpični drsni trakovi

Uporaba drsnega traku:

  • Če želite drseti po vsebini okna gor ali dol z majhnimi premiki, klikajte puščici za drsenje navzgor ali navzdol. Če želite neprekinjeno drseti, pridržite tipko miške.

  • Če se želite pomakniti za eno stran navzgor ali navzdol, kliknite prazno območje drsnega traku.

  • Če želite premakniti okno v želeno smer, povlecite drsni kvadratek navzgor, navzdol, levo ali desno.

Namig

  • Če je na miški drsno kolesce, se lahko z njim pomikate po dokumentih in spletnih straneh. Za drsenje navzdol zavrtite kolesce nazaj (proti sebi). Če se želite pomakniti navzgor, zavrtite kolesce naprej (proč od sebe).

Uporaba ukaznih gumbov

Ko kliknete ukazni gumb, ta izvede ukaz (nekaj naredi). Najpogosteje boste te gumbe našli v pogovornih oknih. To so majhna okna, v katerih so izbirne možnosti, s katerimi lahko dokončate opravilo. Če na primer zaprete sliko v slikarju in je prej ne shranite, se bo morda prikazalo tako pogovorno okno:

Slika pogovornega okna v slikarju
Pogovorno okno s tremi gumbi

Če želite zapreti sliko, najprej kliknite »Shrani« ali »Ne shrani«. Če kliknete »Shrani«, program shrani sliko in vse izvedene spremembe, če kliknete »Ne shrani«, pa se slika izbriše in narejene spremembe prekličejo. Če kliknete »Prekliči«, se pogovorno okno zapre in vrnete se v program.

Nasveti

  • Če pritisnete tipko Enter, izvedete isto dejanje, kot če bi kliknili izbrani ukazni gumb (obrobljen).

Zunaj pogovornih oken je videz ukaznih gumbov različen, zato je včasih težko ugotoviti, kaj je gumb in kaj ni. Ukazni gumbi so na primer pogosto prikazani v obliki majhnih ikon (slik) brez besedila ali pravokotnega okvirja.

Ali gre za ukazni gumb, boste najlažje ugotovili, če nanj postavite kazalec. Če možnost postane osvetljena in se okrog nje prikaže pravokotni okvir, je to gumb. Ko pokažete na nekatere gumbe, se okrog njih prikaže tudi besedilo z opisom funkcije.

Če se gumb razdeli na dva dela, ko pokažete nanj, ste odkrili razdelilni gumb. Če kliknete glavni del gumba, se izvede ukaz, če kliknete puščico, pa se odpre meni z več možnostmi.

Slika razdelilnih gumbov
Razdelilni gumbi se razdelijo na dva dela, ko pokažete nanje

Uporaba izbirnih gumbov

Izbirni gumbi omogočajo izbiranje ene izmed dveh ali več možnosti. Pogosto so prikazani v pogovornih oknih. Na spodnji sliki sta prikazana dva izbirna gumba. Izbrana je možnost »Barva«.

Slika izbirnih gumbov
Klik gumba izbere to možnost

Če želite izbrati možnost, kliknite enega od gumbov. Izberete lahko le eno možnost.

Uporaba potrditvenih polj

Potrditvena polja omogočajo izbiranje ene ali več neodvisnih možnosti. V nasprotju z izbirnimi gumbi, ki so omejeni na eno izbiro, lahko s potrjevanjem potrditvenih polj izberete več možnosti hkrati.

Slika potrditvenih polj s kazalcem miške na praznem potrditvenem polju
Če želite izbrati možnost, kliknite prazno polje ob njej

Uporaba potrditvenih polj:

  • Če želite izbrati ali »vklopiti« to možnost, kliknite prazen kvadratek ob njej. V kvadratku se prikaže kljukica, kar pomeni, da je možnost izbrana.

  • Če želite možnost izklopiti, počistite (odstranite) kljukico, tako da jo kliknete.

  • Možnosti, ki jih trenutno ni mogoče izbrati ali počistiti, so obarvane sivo.

Uporaba drsnikov

Z drsnikom lahko prilagajate nastavitev znotraj določenega obsega vrednosti. Videti je tako:

Slika drsnika
Če premaknete drsnik, se spremeni hitrost kazalca

Drsnik ob vrstici prikazuje trenutno izbrano vrednost. V zgornjem primeru je drsnik postavljen na sredino med možnosti »Počasi« in »Hitro«, kar označuje srednjo hitrost kazalca.

Če želite uporabiti drsnik, ga povlecite (stran je morda v angleščini) v smeri želene vrednosti.

Uporaba polj z besedilom

Polje z besedilom omogoča vnos podatkov, na primer pojma za iskanje ali gesla. Spodnja slika prikazuje pogovorno okno z besedilnim poljem. V polje z besedilom smo vnesli »medved«.

Slika polja z besedilom
Primer polja z besedilom v pogovornem oknu

Utripajoča navpična črta, imenovana kazalec, označuje mesto, kamor boste vnesli besedilo. V tem primeru je kazalec za črko »d« v besedi »medved«. Kazalec lahko s klikom zlahka premaknete drugam. Če na primer želite pred besedo »medved« dodati besedo, najprej premaknete kazalec, tako da kliknete pred »m«.

Če v polju z besedilom ni kazalca, polje ni pripravljeno za vnos besedila. Najprej kliknite polje, nato pa začnite vnašati besedilo.

Besedilna polja, v katera morate vnesti geslo, običajno skrijejo geslo, če bi morda še kdo gledal na vaš zaslon.

Slika gesla v polju z besedilom
Polja z besedilom za geslo običajno skrijejo geslo

Uporaba spustnih seznamov

Spustni seznami so podobni menijem. Le da namesto klikanja ukaza izberete možnost. Ko je spustni seznam zaprt, prikazuje le trenutno izbrano možnost. Druge možnosti, ki so na voljo, so skrite, dokler ne kliknete kontrolnika, kot je prikazano spodaj:

Slika spustnega seznama
Zaprt (levo) in odprt (desno) spustni seznam

Če želite odpreti spustni seznam, ga kliknite. Če želite izbrati možnost na seznamu, jo kliknite.

Uporaba polj s seznamom

Polje s seznamom prikazuje seznam možnosti, ki jih lahko izberete. V nasprotju s spustnim seznamom, so tukaj vidne nekatere ali vse možnosti, ne da bi bilo treba odpreti seznam.

Slika polja s seznamom
Polje s seznamom

Če želite izbrati možnost na seznamu, jo kliknite. Če želena možnost ni vidna, se z drsnim trakom pomaknite navzgor ali navzdol po seznamu. Če je nad poljem s seznamom besedilno polje, lahko namesto tega vnesete ime ali vrednost možnosti.

Uporaba zavihkov

V nekaterih pogovornih oknih so možnosti razdeljene na dve ali več zavihkov. Hkrati lahko pregledujete le en zavihek ali niz možnosti.

Slika zavihkov
Zavihki

Trenutno izbran zavihek je prikazan pred drugimi. Če želite preklopiti na drug zavihel, ga kliknite.Potrebujete dodatno pomoč?