Slikar je funkcija v sistemu Windows 7, ki omogoča ustvarjanje risb na prazni risalni površini ali na obstoječih slikah. Večina orodij, ki jih uporabljate v slikarju, je v traku, ki je blizu vrha okna slikarja. Na tej ilustraciji so prikazani trak in drugi deli slikarja.

Slika okna v slikarju
Okno slikarja

Risanje črt

 • Odprite slikarja, tako da kliknete StartSlika gumba »Start«, Vsi programi, Pripomočki in nato Slikar.

V slikarju lahko rišete z več različnimi orodji. Od orodja, ki ga uporabite, in možnosti, ki jih izberete, je odvisno, kako se bo črta prikazala v risbi. V slikarju lahko črte rišete s temi orodji.

Pokaži vse

Svinčnik

Orodje SvinčnikSlika orodja za svinčnik omogoča risanje tankih, prostoročnih črt ali krivulj.
 1. Na zavihku Osnovno v skupini Orodja kliknite orodje Svinčnik Slika orodja za svinčnik
 2. V skupini Barve kliknite Barva 1, kliknite barvo, nato pa kazalec povlecite na sliko, da rišete.

  Če želite risati z »Barvo 2« (barva ozadja), kliknite z desno tipko miške, medtem ko vlečete kazalec.

Čopiči

Orodje Čopiči Slika orodja za čopič omogoča risanje črt različnega videza in tekstur, podobno kot risanje z različni umetniški čopiči. Z različnimi čopiči lahko ustvarite prostoročne in ukrivljene črte z različnimi učinki.
 1. Na zavihku Osnovno v razdelku Čopiči kliknite puščico dol.

 2. Kliknite umetniški čopič, ki ga želite uporabiti.

 3. Kliknite Velikost, nato pa kliknite velikost črte, ki določa debelino poteze čopiča.

 4. V skupini Barve kliknite Barva 1, kliknite barvo, nato pa povlecite kazalec, da ustvarite risbo.

  Če želite slikati z »Barvo 2« (barva ozadja), kliknite z desno tipko miške, medtem ko vlečete kazalec.

Črta

Orodje ČrtaSlika orodja za črte omogoča risanje ravne črte. Ko uporabljate to orodje, lahko izberete debelino in videz črte.
 1. Na zavihku Osnovno v skupini Oblike kliknite orodje Črta Slika orodja za črte.
 2. Kliknite Velikost, nato pa kliknite velikost črte, ki določa debelino črte.

 3. V skupini Barve kliknite Barva 1, kliknite barvo, nato pa povlecite kazalec, da narišete črto.

  Če želite narisati črto z barvo 2 (ozadje), medtem ko kazalec vlečete, kliknite desno tipko miške.

 4. (Izbirno) Če želite spremeniti slog črte, v skupini Oblike kliknite Oris, nato pa kliknite slog črte.

Nasvet

 • Če želite narisati vodoravno črto, med risanjem od ene proti drugi strani pritisnite in pridržite tipko Shift.

 • Če želite narisati navpično črto, pritisnite in pridržite tipko Shift in rišite navzgor ali navzdol.

Krivulja

Orodje KrivuljaSlika orodja za krivulje omogoča risanje zglajenih ukrivljenih črt.
 1. Na zavihku Osnovno v skupini Oblike kliknite orodje Krivulja Slika orodja za krivulje.
 2. Kliknite Velikost, nato pa kliknite velikost črte, ki določa debelino črte.

 3. V skupini Barve kliknite Barva 1, kliknite barvo, nato pa povlecite kazalec, da narišete črto.

  Če želite narisati črto z barvo 2 (ozadje), kliknite desno tipko miške, medtem ko vlečete kazalec.

 4. Ko ste ustvarili črto, kliknite področje na sliki, kjer želite imeti lok krivulje, nato pa povlecite kazalec in prilagodite krivuljo.

Risanje različnih oblik

Slikar omogoča dodajanje različnih oblik na sliko. Med predpripravljenimi oblikami najdete najrazličnejše oblike, od tradicionalnih, med katerimi so štirikotniki, elipse, trikotniki in puščice, do zabavnih in nenavadnih oblik, kot je srce, strela ali oblaček (če jih navedemo le nekaj). Če želite ustvariti obliko po meri, lahko to naredite z orodjem orodje Mnogokotnik Slika orodja za mnogokotnik.
Slika galerije oblik
Oblike v slikarju
Pokaži vse

Predpripravljene oblike

Slikar omogoča risanje različnih vrst predpripravljenih oblik. Tu je seznam teh oblik:

 • Črta

 • Krivulja

 • Oval

 • Pravokotnik in zaobljeni pravokotnik

 • Trikotnik in pravokotni trikotnik

 • Romb

 • Peterokotnik

 • Šesterokotnik

 • Puščice (puščica desno, puščica levo, puščica gor, puščica dol)

 • Zvezde (štirikraka zvezda, petkraka zvezda, šestkraka zvezda)

 • Oblački (zaobljeni pravokotni oblaček, ovalni oblaček, oblak)

 • Srce

 • Strela

 1. Na zavihku Osnovno v skupini Oblike kliknite predpripravljeno obliko.

 2. Če želite obliko narisati, povlecite kazalec.

  Če želite narisati obliko z enakima stranema, med vlečenjem miške pritisnite in pridržite tipko Shift. Če želite na primer narisati kvadrat, kliknite PravokotnikSlika orodja za pravokotnik, nato pa pritisnite in pridržite tipko Shift ter povlecite miško.
 3. Če je oblika še izbrana, ji lahko videz spremenite na en ali več spodnjih načinov.

  • Če želite spremeniti slog črte, v skupini Oblike kliknite Oris in nato še slog črte.

   Če ne želite, da ima oblika oris, kliknite Oris in nato še Brez orisa.

  • Če želite spremeniti velikost orisa, kliknite Velikost, nato pa še velikost črte (debelina).

  • V skupini Barve kliknite Barva 1, nato pa še barvo orisa.

  • V skupini Barve kliknite Barva 2, nato pa še barvo, s katero želite zapolniti obliko.

  • Če želite spremeniti slog polnila, v skupini Oblike kliknite Polnilo in nato še slog polnila.

   Če ne želite, da ima oblika polnilo, kliknite Polnilo in nato še Brez polnila.

Mnogokotnik

Orodje MnogokotnikSlika orodja za mnogokotnik omogoča ustvarjanje oblike po meri s poljubnim številom stranic.
 1. Na zavihku Osnovno v skupini Oblike kliknite orodje Mnogokotnik Slika orodja za mnogokotnik.
 2. Mnogokotnik narišete tako, da povlečete kazalec in narišete ravno črto. Nato kliknite vse točke, kjer želite, da so prikazane dodatne stranice.

  Če želite ustvariti stranice s 45- ali 90-stopinjskimi koti, med ustvarjanjem posamezne stranice pritisnite in pridržite tipko Shift.

 3. Povežite zadnjo črto s prvo, da zaključite risanje mnogokotnika in obliko zaprete.

 4. Če je oblika še izbrana, ji lahko videz spremenite na en ali več spodnjih načinov:

  • Če želite spremeniti slog črte, v skupini Oblike kliknite Oris in nato še slog črte.

   Če ne želite, da ima oblika oris, kliknite Oris in nato še Brez orisa.

  • Če želite spremeniti velikost orisa, kliknite Velikost, nato pa še velikost črte (debelina).

  • V skupini Barve kliknite Barva 1 in nato kliknite barvo orisa.

  • V skupini Barve kliknite Barva 2, nato pa še barvo, s katero želite zapolniti obliko.

  • Če želite spremeniti slog polnila, v skupini Oblike kliknite Polnilo in nato kliknite slog polnila.

   Če ne želite, da ima oblika polnilo, kliknite Polnilo in nato še Brez polnila.

Dodajanje besedila

Slikar omogoča tudi dodajanje besedila ali sporočila na sliko.

Besedilo

Orodje Besedilo Slika orodja za besedilo omogoča vstavljanje besedila na sliko.
 1. Na zavihku Osnovno v skupini Orodja kliknite orodje Besedilo Slika orodja za besedilo.
 2. S kazalcem povlecite po območju za risanje, kamor želite dodati besedilo.

 3. V razdelku Orodja za besedilo na zavihku Besedilo v skupini Pisava kliknite obliko, velikost in slog pisave.

  Slika skupine pisav
  Skupina »Pisava«
 4. V skupini Barve kliknite Barva 1 in nato kliknite barvo besedila.

 5. Vnesite besedilo, ki ga želite dodati.

 6. (Izbirno) Če želite zapolniti ozadje območja besedila, v skupini Ozadje kliknite Neprosojno. V skupini Barve kliknite Barva 2, nato pa še barvo ozadja za območje besedila.

 7. (Izbirno) Če želite spremeniti videz dela beseda v polju z besedilom, izberite besedilo, ki ga želite spremeniti, nato pa izberite novo obliko, velikost, slog ali barvo izbranega besedila.

Izbiranje in urejanje predmetov

V slikarju boste morda želeli spremeniti del slike ali predmeta. Če želite to narediti, izberite del slike, ki ga želite spremeniti, nato pa naredite spremembo. Med spremembami, ki jih lahko naredite, so med drugimi: spreminjanje velikosti predmeta, premikanje ali kopiranje predmeta, sukanje predmeta ali obrezovanje slike tako, da je videl le izbrani element.

Pokaži vse

Orodje za izbiranje

Orodje Izberi Slika orodja za izbiranje omogoča izbiranje dela slike, ki ga želite spremeniti.
 1. Na zavihku Osnovno v skupini Slika v razdelku Izberi kliknite puščico dol.

 2. Naredite eno od teh stvari, odvisno od tega, kaj želite izbrati.

  • Če želite na sliki izbrati poljuben kvadraten ali pravokoten del, kliknite Pravokotno izbiranje, nato pa povlecite kazalec, da izberete del slike, s katerim želite delati.

  • Če želite izbrati poljubno oblikovan del slike, kliknite Prostoročno izbiranje, nato pa povlecite kazalec, da izberete del slike, s katerim želite delati.

  • Če želite izbrati celo sliko, kliknite Izberi vse.

  • Če želite izbrati vse na sliki, razen trenutno izbranega območja, kliknite Preobrni izbiro.

  • Če želite izbrisati trenutno izbran predmet, kliknite Izbriši.

 3. Če želite ugotoviti, ali je »Barva 2« (barva ozadja) polnila vključena v vaš izbor, naredite to:

  • Če želite barvo ozadja vključiti v izbor, počistite polje Prosojno izbiranje. Ko prilepite izbiro, se vključi barva ozadja, prikaže pa se v prilepljenem elementu.

  • Če želite, da postane izbira prosojna, tako da v izbiri ni barve ozadja, kliknite Prosojno izbiranje. Ko prilepite izbor, bodo vsa območja, ki so trenutne barve ozadja, prosojna. Tako bo preostali del slike videti na svojem mestu.

Obrezovanje

Če želite sliko obrezati tako, da se prikaže le del, ki ste ga izbrali, uporabite funkcijo ObrežiSlika orodja za obrezovanje. Z obrezovanjem lahko spremenite sliko tako, da so vidni le izbrani predmeti ali osebe.
 1. Na zavihku Osnovno v skupini Slika v razdelku Izberi kliknite puščico, nato pa kliknite vrsto izbora, ki ga želite ustvariti.

 2. Povlecite kazalec, da izberete del slike, ki ga želite pokazati.

 3. V skupini Slika kliknite Obreži.

 4. Če želite obrezano sliko shraniti kot novo datoteko, kliknite gumb Slikar Slika gumba v slikarju, pokažite na Shrani kot, nato pa kliknite vrsto datoteke za trenutno sliko.
 5. V polje Ime datoteke vnesite novo ime datoteke in kliknite Shrani.

  Če sliko shranite kot novo slikovno datoteko, se izognete nevarnosti, da bi prepisali izvirno slikovno datoteko.

Sukanje

Če želite zasukati celo sliko ali le izbrani del slike, uporabite funkcijo ZasukajSlika gumba za sukanje.
 • Naredite nekaj od teh stvari, odvisno od tega, kaj želite zasukati:

  • Če želite zasukati celotno sliko, na zavihku Osnovno v skupini Slika kliknite Zasukaj, nato pa kliknite smer sukanja.

  • Če želite sukati predmet ali del slike, na zavihku Osnovno v skupini Slika kliknite Izberi. Povlecite kazalec, da izberete območje ali predmet, kliknite Zasukaj, nato pa še smer sukanja.

Brisanje dela slike

Orodje Radirka Slika radirke omogoča brisanje območij na sliki.
 1. Na zavihku Osnovno v skupini Orodja kliknite orodje RadirkaSlika radirke.
 2. Kliknite Velikost, nato kliknite velikost radirke, nato pa povlecite radirko čez območje na sliki, ki ga želite izbrisati. Na območjih, ki jih izbrišete, se pokaže barva ozadja (Barva 2).

Spreminjanje velikosti slike ali dela slike

Orodje Spremeni velikost Slika gumba za spreminjanje velikosti omogoča spreminjanje velikosti celotne slike ali predmeta ali le dela slike. Predmet na sliki je mogoče tudi nagniti, tako da je videti postrani.
Pokaži vse

Spreminjanje velikosti celotne slike

 1. Na zavihku Osnovno v skupini Slika kliknite Spremeni velikost.

 2. V pogovornem oknu Spreminjanje velikosti in nagibanje izberite potrditveno polje Ohranjanje razmerja višina/širina, tako da bo slika spremenjene velikosti v enakem razmerju višina/širina kot prvotna.

 3. V območju Spremeni velikost kliknite Slikovne pike, nato pa vnesite novo širino v polje Vodoravno ali novo višino v polje Navpično. Kliknite V redu.

  Če je potrjeno polje Ohrani razmerje med višino in širino, morate vnesti le vodoravno vrednost (širina) ali navpično vrednost (višina). Drugo polje v območju »Spremeni velikost« se posodobi samodejno.

  Na primer, če je slika velika 320 x 240 slikovnih pik in jo želite zmanjšati za polovico ter pri tem ohraniti enako razmerje višina/širina, v razdelku Spreminjanje velikosti, ob izbranem potrditvenem polju Ohranjanje razmerja višina/širina, v polje Vodoravno vnesite 160. Velikost nove slike bo 160x120 slikovnih pik in bo torej pol manjša od izvirnika.

Spreminjanje velikosti dela slike

 1. Na zavihku Osnovno kliknite Izberi, nato pa povlecite kazalec, da izberete območje ali predmet.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Slika kliknite Spreminjanje velikosti.

 3. V pogovornem oknu Spreminjanje velikosti in nagibanje izberite potrditveno polje Ohranjanje razmerja višina/širina, tako da bo del spremenjene velikosti v enakem razmerju višina/širina kot prvotna slika.

 4. V območju Spremeni velikost kliknite Slikovne pike, nato pa vnesite novo širino v polje Vodoravno ali novo višino v polje Navpično. Kliknite V redu.

  Če je potrjeno polje Ohranjanje razmerja višina/širina, morate vnesti le vodoravno vrednost (širino) ali navpično vrednost (višino). Drugo polje v območju »Spremeni velikost« se posodobi samodejno.

  Na primer, če je izbrani del velik 320 x 240 slikovnih pik in jo želite zmanjšati za polovico ter pri tem ohraniti enako razmerje višina/širina, v razdelku Spreminjanje velikosti, ob izbranem potrditvenem polju Ohranjanje razmerja višina/širina, v polje Vodoravno vnesite 160. Velikost dela bo 160x120 slikovnih pik in bo torej pol manjša od izvirnika.

Spreminjanje velikosti območja za risanje

 • Naredite eno od teh stvari, odvisno od tega, kako želite spremeniti velikost območja za risanje:

  • Če želite območje za risanje povečati, povlecite enega od majhnih belih polj na robu območja za risanje na želeno velikost.

  • Če želite območje za risanje spremeniti tako, da vnesete želeno velikost, kliknite gumb Slikar Slika gumba v slikarju, nato pa še Lastnosti. V polji Širina in Višina vnesite novo širino in višino, nato pa kliknite V redu.

Nagibanje predmeta

 1. Na zavihku Osnovno kliknite Izberi, nato pa povlecite kazalec, da izberete območje ali predmet.

 2. Kliknite Spremeni velikost.

 3. V pogovornem oknu Spreminjanje velikosti in nagibanje na območju Nagibanje (stopinj) vnesite v polji Vodoravno in Navpično vrednost, za katero želite nagniti izbrano območje (v stopinjah), nato pa kliknite V redu.

Premikanje in kopiranje predmetov

Ko predmet izberete, ga lahko izrežete ali kopirate. Na ta način lahko po potrebi en predmet uporabite večkrat na sliki ali ga premaknete (ko je izbran) na nov del slike.

Pokaži vse

Izrezovanje in lepljenje

Če želite izrezati izbran predmet in ga prilepiti na drug del slike, uporabite orodje IzrežiSlika gumba za rezanje. Ko izrežete izbrano območje, se izrezano območje zamenja z barvo ozadja. Če ima slika torej enobarvno ozadje, bi bilo pred rezanjem predmeta smiselno spremeniti barvo Barva 2, da se ujema z barvo ozadja.
 1. Na zavihku Osnovno v skupini Slika kliknite Izberi, nato pa povlecite kazalec, da izberete območje ali predmet, ki ga želite izrezati.

 2. V skupini Odložišče kliknite Izreži.

 3. V skupini Odložišče kliknite Prilepi.

 4. Če je predmet še izbran, ga premaknite na novo mesto na sliki, kjer želite, da se prikaže.

Kopiranje in lepljenje

Če želite kopirati izbrani element v slikarju, uporabite funkcijo KopirajSlika gumba za kopiranje. To je zlasti uporabno takrat, ko želite, da se črte, oblike ali besedilo večkrat prikažejo na sliki.
 1. Na zavihku Osnovno v skupini Slika kliknite Izberi, nato pa povlecite kazalec, da izberete območje ali predmet, ki ga želite kopirati.

 2. V skupini Odložišče kliknite Kopiraj.

 3. V skupini Odložišče kliknite Prilepi.

 4. Če je predmet še izbran, ga premaknite na novo mesto na sliki, kjer želite, da se prikaže kopiran element.

Lepljenje slike v slikarju

Možnost Prilepi iz omogoča lepljenje obstoječih slikovnih datotek v slikarju. Ko prilepite slikovno datoteko, jo lahko urejate, ne da bi spreminjali izvirnik (če ste urejeno sliko shranili z imenom datoteke, ki je drugačno od imena datoteke izvirne slikovne datoteke).

 1. V skupini Odložišče v razdelku Prilepi kliknite puščico, nato pa kliknite Prilepi iz.

 2. Poiščite slikovno datoteko, ki jo želite prilepiti v slikarja, jo kliknite, nato pa kliknite Odpri.

Delo z barvo

V slikarju so na voljo številna orodja, ki so ustvarjena posebej za delo z barvami. Ta orodja omogočajo uporabo želenih barv, ko rišete ali urejate v slikarju.

Pokaži vse

Barvna paleta

Barvna polja označujejo trenutno Barvo 1 (barva ospredja) in Barvo 2 (barva ozadja). Način uporabe je odvisen od tega, kaj počnete v slikarju.

Slika barvnih palet
Barvna paleta
 • Med uporabo barvne palete lahko naredite eno ali več teh stvari:

  • Če želite spremeniti izbrano barvo ospredja, na zavihku Domov v skupini Barve kliknite Barva 1, nato pa kliknite barvni kvadrat.

  • Če želite spremeniti izbrano barvo ozadja, na zavihku Domov v skupini Barve kliknite Barva 2, nato pa kliknite barvni kvadrat.

  • Če želite slikati z izbrano barvo ospredja, povlecite kazalec.

  • Če želite slikati z izbrano barvo ozadja, kliknite z desno tipko miške, medtem ko vlečete kazalec.

Izbiranje barve

Orodje Izbiranje barve Slika orodja za izbiranje barve omogoča nastavitev trenutne barve ospredja ali ozadja. Če želite med delom s slikarjem uporabiti natanko takšno barvo, kot je na sliki, in tako zagotoviti, da se barvi popolnoma ujemata, izberite barvo s slike.
 1. Na zavihku Osnovno v skupini Orodja kliknite Izbirnik barvSlika orodja za izbiranje barve.
 2. Kliknite barvo na sliki, ki jo želite določiti kot barvo ospredja, ali z desno tipko miške kliknite barvo na sliki, ki jo želite določiti kot barvo ozadja.

Barvno polnilo

Orodje Barvno polnilo Slika orodja za barvno polnilo omogoča polnjenje celotne slike ali zaprte oblike z barvo.
 1. Na zavihku Osnovno v skupini Orodja kliknite Barvno polniloSlika orodja za barvno polnilo.
 2. V skupini Barve kliknite Barva 1, kliknite barvo, nato pa kliknite v območju, ki ga želite napolniti z barvo.

 3. Če želite odstraniti barvo in jo zamenjati z barvo ozadja, kliknite Barva 2, kliknite barvo, nato pa z desno tipko miške kliknite območje, ki ga želite napolniti z barvo.

Priprava barvne palete

Če želite izbrati novo barvo, uporabite funkcijo Priprava barvne paleteSlika priprave barvne palete. Z mešanjem barv v slikarju lahko izberete natančno takšno barvo, kot jo želite uporabiti.
 1. Na zavihku Osnovno v skupini Barve kliknite orodje Priprava barvne palete.

 2. V pogovornem oknu Priprava barvne palete kliknite barvo v barvni paleti, nato pa kliknite V redu.

  Barva se prikaže v enem od barvnih polj, tako da jo lahko uporabljate v slikarju.

Ogled slike

S spreminjanjem pogleda v slikarju lahko izbirate način dela s sliko. Po želji lahko povečate določen del slike ali celotno sliko. Obratno pa lahko sliko pomanjšate, če je ta prevelika. Poleg tega lahko med delom s slikarjem pokažete ravnila in mreže, ki omogočajo lažje delom s slikarjem in boljše rezultate.

Pokaži vse

Lupa

Orodje Lupa Slika lupe omogoča povečavo določenega dela slike.
 1. Na zavihku Osnovno v skupini Orodja kliknite LupaSlika lupe, premaknite jo, nato pa kliknite, da povečate del slike, prikazane v kvadratu.

  Če se želite premikati po sliki, povlecite vodoravne in navpične drsnike na dnu in na desni strani okna.

 2. Če želite zmanjšati stopnjo povečave, z desno tipko miške znova kliknite orodje »Lupa«.

Povečava in pomanjšava

Povečava in Pomanjšava omogočata prikaz večjega ali manjšega pogleda slike. Morda urejate na primer majhen del slike, zato ga morate približati, da ga bolje vidite. Morda pa bo ravno nasprotno in bo slika prevelika za zaslon, zato jo boste morali pomanjšati, da si jo boste lahko ogledali v celoti.

V slikarju so na voljo različni načini za povečanje ali pomanjšanje slike, odvisno od tega, kaj želite narediti.

 1. Če želite stopnjo povečave povečati, na zavihku Pogled v skupini Povečava kliknite Povečaj.

 2. Če želite stopnjo povečave pomanjšati, na zavihku Pogled v skupini Povečava kliknite Pomanjšaj.

 3. Če si želite v oknu slikarja ogledati sliko v dejanski velikosti, na zavihku Pogled v skupini Povečava kliknite 100 %.

Nasvet

 • Če želite sliko povečati ali pomanjšati, lahko gumba »Povečanje« Slika gumba za povečavo ali »Pomanjšanje« Slika gumba za pomanjšavo kliknete na drsniku za povečavo na dnu okna slikarja, da stopnjo povečave povečate ali pomanjšate.
  Slika drsnika za povečavo
  Drsnik za povečavo

Ravnila

Možnost Ravnila omogoča prikaz vodoravnega ravnila na vrhu območja za risanje in navpičnega ravnila na levi strani območja za risanje. Ravnila omogočajo ogled dimenzij slike, kar je zlasti primerno pri spreminjanju velikosti slik.

 1. Če želite pokazati ravnila, na zavihku Pogled v skupini Pokaži ali skrij potrdite polje Ravnila.

 2. Če želite skriti ravnila, počistite potrditveno polje Ravnila.

Mrežne črte

Mrežne črte omogočajo poravnavo oblik in črt med risanjem v slikarju. Mrežne črte so uporabne zato, ker nudijo vidno referenco za velikost predmetov, medtem ko jih rišete. Z mrežnimi črtami pa lahko predmete tudi poravnate.

 1. Če želite pokazati mrežne črte, na zavihku Pogled v skupini Pokaži ali skrij potrdite polje Mrežne črte.

 2. Če želite skriti mrežne črte, počistite potrditveno polje Mrežne črte.

Celoten zaslon

Če si želite sliko ogledati v celozaslonskem načinu, uporabite funkcijo Celoten zaslonSlika gumba za celozaslonski pogled.
 1. Če si želite ogledati sliko na celotnem zaslonu, na zavihku Pogled v skupini Zaslon kliknite Celoten zaslon.

 2. Če želite zapreti način celotnega zaslona, pojdite nazaj v okno slikarja, nato pa kliknite sliko.

Shranjevanje in uporaba slike

Med urejanjem v slikarju svetujemo, da pogosto shranjujete svoje delo, da ga ne bi nehote izgubili. Ko sliko shranite, jo lahko uporabljate v računalniku ali jo delite z drugimi tako, da jo pošljete z e-pošto.

Pokaži vse

Prvo shranjevanje slike

Ko sliko shranite prvič, ji boste morali dati ime datoteke.

 1. Kliknite gumb Slikar Slika gumba v slikarju in nato Shrani.
 2. V polju Shrani kot vrsto izberite želeno obliko datoteke.

 3. V polje Ime datoteke vnesite ime in kliknite Shrani.

Odpiranje slike

Namesto da bi začeli delo z novo sliko, boste morda v slikarju želeli odpreti in urejati obstoječo sliko.

 1. Kliknite gumb Slikar Slika gumba v slikarju in nato Odpri.
 2. Poiščite sliko, ki jo želite odpreti v slikarju, jo kliknite, nato pa kliknite Odpri.

Nastavljanje slik za ozadje namizja

Sliko lahko nastavite tudi tako, da se uporabi za ozadje namizja v računalniku.

 1. Kliknite gumb SlikarSlika gumba v slikarju in nato Shrani.
 2. Kliknite gumb Slikar Slika gumba v slikarju, pokažite na Nastavi kot ozadje namizja, nato pa kliknite eno od nastavitev za ozadje namizja.

Pošiljanje slike z e-pošto

Če imate v računalniku nameščen in konfiguriran e-poštni program, lahko sliko priložite e-poštnemu sporočilu, nato pa jo lahko delite z drugimi tako, da jo pošljete kot prilogo e-pošte.

 1. Kliknite gumb SlikarSlika gumba v slikarju in nato Shrani.
 2. Kliknite gumb Slikar Slika gumba v slikarju, nato pa še Pošlji z e-pošto.
 3. V e-poštnem sporočilu vnesite e-poštni naslov osebe, vnesite kratko sporočilo, nato pa sporočilo s priloženo sliko pošljite.