Delo s podoknom za krmarjenje


Podokno za krmarjenje (levo podokno) uporabite, če želite najti datoteke in mape. Elemente lahko premikate ali kopirate tudi neposredno v podokno za krmarjenje.

Če podokna za krmarjenje na levi strani odprtega okna ne vidite, kliknite Uredi, pokažite na Postavitev in kliknite Podokno za krmarjenje, da ga prikažete.

Slika podokna za krmarjenje
Podokno za krmarjenje
Pokaži vse

Uporaba knjižnic za iskanje datotek

Knjižnice vam omogočajo dostop do map z različnih mest, kot je računalnik ali zunanji trdi disk. Če želite več informacij, glejte Delo s knjižnicami.

Najlažje dostopate do knjižnic iz podokna za krmarjenje. Kliknite, če želite odpreti knjižnico in vsebino vseh map knjižnice s seznama datotek,

Spodaj so navedena dejanja, ki jih lahko izvedete v knjižnici s podoknom za krmarjenje:

 • Če želite ustvariti novo knjižnico, z desno tipko miške kliknite Knjižnice, pokažite na Novo in kliknite Knjižnica.

 • Če želite premikati ali kopirati datoteke s seznama datotek v privzeto lokacijo za shranjevanje knjižnice, povlecite datoteke v knjižnico in v podokno za krmarjenje. Če se datoteke nahajajo na istem trdem disku kot privzeto mesto shranjevanja knjižnice, bodo premaknjene. Če so na drugem trdem disku, bodo kopirane.

 • Če želite preimenovati knjižnico, jo kliknite z desno tipko miške, kliknite Preimenuj, vnesite novo ime in pritisnite Enter.

 • Če želite videti mape, ki so bile vključene v knjižnico, dvokliknite ime knjižnice, da jo razširite – mape bodo navedene pod knjižnico.

 • Če želite iz knjižnice odstraniti mapo, z desno tipko miške kliknite tisto mapo, ki jo želite odstraniti, ter kliknite Odstrani lokacijo iz knjižnice. To dejanje odstrani le mapo iz knjižnice, ne pa tudi iz izvirne lokacije.

 • Če želite knjižnico skriti, jo kliknite z desno tipko miške in nato kliknite Ne pokaži v podoknu za krmarjenje. To je dobra rešitev, če v podoknu za krmarjenje ni dovolj prostora, vendar knjižnice ne želite izbrisati.

 • Če želite skrito knjižnico prikazati, kliknite Knjižnice, z desno tipko miške kliknite knjižnico s seznama in nato kliknite Prikaži v podoknu za krmarjenje.

Iskanje datotek z brskanjem po mapi »Računalnik«

Uporaba knjižnic je le ena izmed možnosti, kako poiskati datoteke. Lahko tudi prebrskate mape in pogone, tako da na nadzorni pološči razširite mapo Računalnik.

Slika mape računalnika razširjene v podoknu za krmarjenje
Razširjena mapa »Računalnik«

Spodaj so navedena nekatera dejanja, ki jih lahko izvajate med iskanjem datotek:

 • Če želite premakniti in kopirati elemente s seznama datotek v podokno za krmarjenje, jih povlecite v mapo, ki jo želite imeti v podoknu za krmarjenje. Če je element na istem trdem disku kot mapa, bo premaknjen. Če pa je na drugem trdem disku, bo kopiran.

 • Če si želite ogledati različne trde diske ali naprave za shranjevanje, ki imajo vzpostavljeno povezavo z računalnikom, kliknite mapoRačunalnik.

 • Če želite ustvariti novo mapo, z desno tipko miške kliknite tisto, ki jo želite dodati, pokažite na Novo in kliknite Mapa.

 • Če želite videti shranjena iskanja, dvokliknite mapo Računalnik, primarni trdi disk, Uporabniki, dvokliknite uporabniško ime in nato Iskanja.

Priljubljene po meri

Če želite dodati mapo, shranjeno iskanje, knjižnico ali celo pogon na seznam »Priljubljene«, ga povlecite v podokno za krmarjenje v razdelek Priljubljene.

Slika seznama priljubljenih v podoknu za krmarjenje
Seznam »Priljubljene« v podoknu za krmarjenje

Priljubljene lahko prilagodite tudi tako:

 • Če želite spremeniti vrstni red priljubljenih, povlecite element na novo mesto na seznamu.

 • Če želite v podoknu za krmarjenje obnoviti privzete priljubljene, z desno tipko miške kliknite Priljubljene in kliknite Obnovi priljubljene povezave.

 • Če si želite ogledati mapo, v kateri so shranjene priljubljene, v podoknu za krmarjenje kliknite Priljubljene. Priljubljene so shranjene kot bljižnice.

 • Če želite odstraniti element s seznama »Priljubljene«, ga kliknite z desno tipko miške in nato kliknite Odstrani. To odstrani element s seznama »Priljubljene« iz podokna za krmarjenje, ne izbriše pa datotek ali map, do katerih vodijo povezave.

Nasvet

 • Priljubljenim mestom sistema Windows lahko dodate spletna mesta tako, da ikono povlečete v naslovno vrstico spletnega brskalnika neposredno v odsek »Priljubljene« v podoknu za krmarjenje sistema Windows.

Spreminjanje nastavitev podokna za krmarjenje

 1. V odprtem oknu kliknite Uredi in nato Nastavitve iskanja in map.

 2. V pogovornem oknu Možnosti mape kliknite zavihek Splošno, nato pa naredite nekaj od tega:

  • Če želite v podoknu za krmarjenje prikazati vse mape računalnika, vključno z osebno mapo, potrdite polje Prikaži vse mape in kliknite V redu.

  • Če želite samodejno razširiti podokno za krmarjenje v mapo, ki je označena v oknu z vsebino mape, potrdite polje Samodejno razširi v trenutno mapo in kliknite V redu.

Nasvet

 • Podokno za krmarjenje lahko hitro razširite na trenutno lokacijo, do katere prikrmarite, če pritisnete kombinacijo tipk »Ctrl+Shift+E«.Potrebujete dodatno pomoč?