Vedno, ko odprete program (stran je morda v angleščini), datoteko (stran je morda v angleščini) ali mapo, se na zaslonu prikaže v okvirju, imenovanem okno (po tem je dobil ime tudi operacijski sistem (stran je morda v angleščini)Windows ). Ker so okna sestavni del sistema Windows in so navzoča povsod, je pomembno vedeti, kako jih premikate, zapirate ali spreminjate njihovo velikost.

Deli okna

Čeprav je vsebina vsakega okna drugačna, imajo vsa okna nekaj skupnih značilnosti in elementov. Prva značilnost je, da se vedno prikažejo na namizju (stran je morda v angleščini) – glavnem delovnem območju zaslona. Poleg tega ima večina oken enake osnovne dele:

Slika okna v beležnici z različnimi označenimi deli
Deli tipičnega okna
 • Naslovna vrstica. Prikaže ime dokumenta in programa (ali mape, če delate v njej).

 • Gumbi »Minimiraj«, »Maksimiraj« in »Zapri«. Ti gumbi skrijejo okno, ga povečajo na velikost celotnega zaslona in ga zaprejo (več podrobnosti sledi pozneje).

 • Menijska vrstica. V tej vrstici so elementi, ki jih kliknete, če želite izbrati določeno možnosti v programu. Glejte Uporaba menijev, gumbov, vrstic in polj.

 • Drsni trak. Omogoča, da drsite čez vsebino okna in si tako ogledate trenutno prikazane podatke.

 • Obrobe in koti. Če želite spremeniti velikost okna, jih povlecite s kazalcem miške.

V drugih oknih so lahko dodatni gumbi, polja ali vrstice. Vendar imajo običajno tudi te osnovne dele.

Premikanje okna

Če želite premakniti okno, s kazalcem miške pokažite na njegovo naslovno vrstico Slika kazalca miške . Nato okno povlecite na želeno mesto. (Vlečenje pomeni, da pokažete na element, pritisnete in držite tipko miške, premaknete element s kazalcem in nato spustite tipko miške.)

Spreminjanje velikosti okna

 • Če želite, da se okno raztegne čez celoten zaslon, kliknite njegov gumb MaksimirajSlika gumba za maksimiranje ali dvokliknite naslovno vrstico okna.
 • Če želite maksimirano okno vrniti na prejšnjo velikost, kliknite gumb ObnoviSlika gumba za obnovitev (prikaže se namesto gumba »Maksimiraj«). ali dvokliknite naslovno vrstico okna.
 • Če želite spremeniti velikosti okna (ga pomanjšati ali povečati), pokažite na katero koli obrobo ali kot okna. Ko se kazalec miške spremeni v dvosmerno puščico (spodnja slika), povlecite obrobo ali kot in zožite ali razširite okno.

  Slika obrob oken s kazalci za spreminjanje velikosti
  Če želite spremeniti velikosti okna, povlecite obrobo ali kot.

  Velikosti maksimiranega okna ni mogoče spreminjati. Najprej ga morate obnoviti na prejšnjo velikost.

Opomba

 • Čeprav večino oken lahko maksimirate in spreminjate njihovo velikost, imajo nekatera okna nespremenljivo velikost, na primer pogovorna okna (stran je morda v angleščini).

Skrivanje okna

Skrivanje okna imenujemo minimiranje. Če želite okno začasno umakniti, ne pa tudi zapreti, ga minimirajte.

Če želite minimirati okno, na vrhu okna kliknite gumb MinimirajSlika gumba za minimiranje. Okno izgine z namizja in je opazno le kot gumb v opravilni vrstici (stran je morda v angleščini), dolgi vodoravni vrstici na dnu zaslona.
Slika gumba opravilne vrstice za računalo
Gumb opravilne vrstice

Če želite, da se minimirano okno znova prikaže na namizju, kliknite gumb tega okna v orodni vrstici. Okno se prikaže povsem enako, kot je bilo pred minimiranjem. Če želite več informacij o opravilni vrstici, glejte Opravilna vrstica (pregled).

Zapiranje okna

Če zaprete okno, se odstrani z namizja in iz opravilne vrstice. Če ste končali delo v programu ali dokumentu in se ne boste takoj vrnili vanj, ga zaprite.

Če želite zapreti okno, na vrhu okna kliknite gumb ZapriSlika gumba za zapiranje.

Opomba

 • Če zaprete dokument in ne shranite sprememb, se prikaže sporočilo, ki vas vpraša, ali želite shraniti spremembe.

Preklapljanje med okni

Če odprete več programov ali dokumentov, lahko namizje hitro postane preveč natrpano z okni. Včasih je težko slediti vsem odprtim oknom, saj lahko nekatera okna deloma ali v celoti prekrivajo druga.

Uporaba opravilne vrstice. Opravilna vrstica omogoča razporejanje vseh oken. Vsako okno ima svoj gumb v opravilni vrstici. Če želite preklopiti v drugo okno, kliknite njegov gumb v opravilni vrstici. Okno se pojavi pred drugimi in postane aktivno okno, torej okno, v katerem trenutno delate. Če želite več informacij o gumbih opravilne vrstice, glejte Opravilna vrstica (pregled).

Da boste lažje ugotovili, za katero okno gre, pokažite na njegov gumb v orodni vrstici. Ko pokažete na gumb v opravilni vrstici, boste videli miniaturni predogled okna, pa naj gre za dokument, sliko ali celo predvajani video. Ta predogled je še posebej uporaben, če okna ne morete prepoznati samo po njegovem naslovu.

Slika sličice s predogledom v opravilni vrstici
Če pokažete na okno gumba opravilne vrstici, se prikaže predogled okna.

Opomba

Uporaba kombinacije Alt+Tab. V prejšnje okno preklopite tako, da pritisnete tipki Alt+Tab, če pa se želite krožno pomikati po vseh odprtih oknih in namizju, držite tipko Alt in pritiskajte Tab. Za prikaz izbranega okna spustite tipko Alt.

Uporaba 3D-preklapljanja Aero. 3D-preklapljanje Aero razporedi okna v tridimenzionalen prikaz, da lahko hitro preklapljate med njimi. Če želite uporabiti 3D-preklapljanje:

 1. Če želite odpreti 3D-preklapljanje, držite tipko z logotipom sistema WindowsSlika tipke z logotipom sistema Windows in pritisnite Tab.
 2. Ko držite tipko z logotipom Windows, pritiskajte tipko Tab ali vrtite kolesce miške, če se želite krožno pomikati po odprtih oknih. Če se želite pomakniti za okno naprej, pritisnite tipko »Puščica desno« ali »Puščica dol«, če pa se želite pomakniti za okno nazaj, pritisnite »Puščica levo« ali »Puščica gor«.

 3. Spustite tipko z logotipom Windows, če želite prikazati okno, ki je najbolj spredaj. Če pa želite prikazati določeno okno, kliknite poljuben del tistega okna.

  Slika 3D-preklapljanja Aero
  3D-preklapljanje Aero

Namig

 • 3D-preklapljanje je del izkušnje namiznih učinkov Aero. Če računalnik ne podpira učinkov Aero, si odprte programe in okna ogledate tako, da pritisnete tipki Alt+Tab. Če se želite krožno pomikati po odprtih oknih, uporabite miško ali pa pritisnite tipko Tab ali puščične tipke. Če želite izvedeti več o slogu Aero, glejte Kaj je izkušnja namiznih učinkov Aero?

Samodejno razporejanje oken

Zdaj, ko znate premikati okna in spreminjati njihovo velikost, jih lahko poljubno razporedite po namizju. Lahko tudi nastavite, da jih Windows samodejno razporedi na enega od treh načinov: kaskadno, navpično razporejeno ali eno ob drugem.

Slika oken, razporejenih v kaskado, navpično in eno ob drugem
Razporeditev oken v kaskadi (levo), navpično (sredina) ali eno ob drugem (desno)

Če želite izbrati to možnost, na namizju odprite nekaj oken, nato z desno tipko miške kliknite na prazen prostor v opravilni vrstici in kliknite Okna v kaskado, Razporedi okna drugo nad drugim ali Razporedi okna drugo ob drugem.

Razporejanje oken s pripenjanjem

Funkcija pripenjanja bo samodejno spremenila velikost oken, ko ji premaknete ali pripnete na rob zaslona. S pripenjanjem lahko razporedite okna drugo ob drugo, jih navpično razširite ali maksimirate.

Vzporedno razporejanje oken

 1. Vlecite naslovno vrstico okna proti levi ali desni strani okna, dokler se ne prikaže oris razširjenega okna.

 2. Spustite tipko miške, če želite razširiti okno.

 3. Ponovite prvi in drugi korak z drugim oknom, če ju želite razporediti vzporedno.

Slika okna, raztegnjenega čez pol namizja
Povlecite okno na stran namizja, če ga želite razširiti na polovico zaslona.

Navpično razširjanje okna

 1. Pokažite na vrh ali dno odprtega okna, dokler se kazalec ne spremeni v dvosmerno puščico Slika navpične puščice, ki prikazuje, da bo velikost okna spremenjena.
 2. Povlecite rob okna do vrha ali dna zaslona, če želite okno razširiti čez celotno višino namizja. Širina okna se ne spremeni.

Slika okna, raztegnjenega od vrha namizja pa do dna
Povlecite vrh ali dno okna, če ga želite navpično razširiti

Maksimiranje okna

 1. Povlecite naslovno vrstico okna na vrh zaslona. Oris okna se razširi čez celoten zaslon.

 2. Sprostite okno, če ga želite razširiti čez celoto namizje.

Slika okna, raztegnjenega do vrha namizja
Povlecite okno na vrh namizja, če ga želite v celoti razširiti

Pogovorna okna

Pogovorno okno je posebna vrsta okna, ki vam zastavi vprašanje, ponudi izbirne možnosti za neko opravilo ali poda informacije. Pogovorna okna se pogosto prikažejo, ko program ali Windows potrebuje odziv uporabnika, preden lahko nadaljuje.

Slika pogovornega okna v slikarju
Če zaprete program, ne da bi shranili delo, se prikaže pogovorno okno

V nasprotju z običajnimi okni večine pogovornih oken ni mogoče maksimirati, minimirati ali spremeniti njihove velikosti. Lahko pa jih premikate.Potrebujete dodatno pomoč?