Bližnjice na tipkovnici za Internet Explorer 9

Z bližnjicami na tipkovnici v programu v Windows Internet Explorer lahko hitro izvedete številna različna opravila ali delate brez miške.

Pokaži vse

Ogled in raziskovanje spletnih strani

V spodnji tabeli so opisane bližnjice za ogled in raziskovanje spletnih strani.

Dejanje
Tipke

Prikaz pomoči

F1

Preklop med celozaslonskim pogledom in navadnimi pogledi okna brskalnika

F11

Premik naprej po elementih na spletni strani, v naslovni vrstici ali vrstici s priljubljenimi

Tab

Premik nazaj po elementih na spletni strani, v naslovni vrstici ali vrstico s priljubljenimi

Shift+Tab

Začetek brskanja s kazalko

F7

Premik na domačo stran

Alt+Home

Premik na naslednjo stran

Alt+puščica desno

Premik na prejšnjo stran

Alt+puščica levo ali tipka Backspace

Prikaz priročnega menija za povezavo

Shift+F10

Premik naprej po okvirjih in elementih brskalnika (deluje le, če je brskanje z zavihki izklopljeno)

Ctrl+Tab ali F6

Premik nazaj po okvirjih (deluje le, če je brskanje z zavihki izklopljeno)

Ctrl+Shift+Tab

Premik proti začetku dokumenta

Puščica gor

Premik proti koncu dokumenta

Puščica dol

Premik proti začetku dokumenta z večjimi koraki

Page Up

Premik proti koncu dokumenta z večjimi koraki

Page Down

Premik na začetek dokumenta

Home

Premik na konec dokumenta

End

Iskanje na trenutni strani

Ctrl+F

Osvežitev trenutne spletne strani

F5

Osvežitev trenutne spletne strani, tudi če sta časovna žiga spletne različice in lokalno shranjene različice ista

Ctrl+F5

Ustavitev prenosa strani

Esc

Odpiranje novega spletnega mesta ali strani

Ctrl+O

Odpiranje novega okna

Ctrl+N

Odpiranje novega okna brskanja InPrivate

Ctrl+Shift+P

Brisanje zgodovine brskanja

Ctrl+Shift+Delete

Podvojitev zavihka (odpiranje trenutnega zavihka na novem zavihku)

Ctrl+K

Vnovično odpiranje zadnjega zaprtega zavihka

Ctrl+Shift+T

Zapiranje trenutnega okna (če je odprt le en zavihek)

Ctrl+W

Shranjevanje trenutne strani

Ctrl+S

Tiskanje trenutne strani ali aktivnega okvirja

Ctrl+P

Aktiviranje izbrane povezave

Enter

Odpiranje priljubljenih

Ctrl+I

Odpiranje zgodovine

Ctrl+H

Odpiranje upravitelja prenosov

Ctrl+J

Odpiranje menija »Stran« (če je ukazna vrstica prikazana)

Alt+P

Odpiranje menija »Orodja« (če je ukazna vrstica prikazana)

Alt+T

Odpiranje menija »Pomoč« (če je ukazna vrstica prikazana)

Alt+H

Delo z zavihki

V spodnji tabeli so opisane bližnjice pri delu z zavihki.

Dejanje
Tipke

Odpiranje povezave v novem zavihku v ozadju

Ctrl+klik

Odpiranje povezave v novem zavihku v ospredju

Ctrl+Shift+klik

Odpiranje novega zavihka v ospredju

Ctrl+T

Preklapljanje med zavihki

Ctrl+Tab ali Ctrl+Shift+Tab

Zapiranje trenutnega zavihka (ali trenutnega okna, če je brskanje z zavihki izklopljeno)

Ctrl+W

Preklop na določeno številko zavihka

Ctrl+n (kjer je n številka med 1 in 8)

Preklop na zadnji zavihek

Ctrl+9

Zapiranje drugih zavihkov

Ctrl+Alt+F4

Uporaba povečave/pomanjšave

V spodnji tabeli so opisane bližnjice za povečavo/pomanjšavo.

Dejanje
Tipke

Povečanje stopnje povečave (+ 10 %)

Ctrl+znak plus

Zmanjšanje stopnje povečave (- 10 %)

Ctrl+znak minus

Povečava do 100 %

Ctrl+0

Uporaba iskanja iz naslovne vrstice

V spodnji tabeli so opisane bližnjice, uporabljene za iskanje iz naslovne vrstice.

Dejanje
Tipke

Odpiranje iskalne poizvedbe v naslovni vrstici

Ctrl+E

Odpiranje iskalne poizvedbe na novem zavihku

Alt+Enter

Odpiranje menija naslovne vrstice (za ogled zgodovine, priljubljenih in ponudnikov iskanja)

Ctrl+puščica dol

Iskanje s kopiranim besedilom

Ctrl+Shift+L

Uporaba predogleda tiskanja

V spodnji tabeli so opisane bližnjice za predogled in tiskanje spletnih strani.

Dejanje
Tipke

Nastavitev možnosti tiskanja in tiskanje strani

Alt+P

Spreminjanje papirja, glav, nog, usmerjenosti in robov za trenutno stran

Alt+U

Prikaz prve strani, ki bo natisnjena

Alt+Home

Prikaz prejšnje strani, ki bo natisnjena

Alt+puščica levo

Vnos številke strani, ki jo želite prikazati

Alt+A

Prikaz naslednje strani, ki bo natisnjena

Alt+puščica desno

Prikaz zadnje strani, ki bo natisnjena

Alt+End

Določitev, kako naj bodo natisnjeni okvirji (ta možnost je na voljo le, če tiskate spletno stran, ki uporablja okvirje)

Alt+F

Zapiranje predogleda tiskanja

Alt+C

Uporaba naslovne vrstice

V spodnji tabeli so opisane bližnjice, uporabljene v naslovni vrstici.

Dejanje
Tipke

Izbiranje besedila v naslovni vrstici

Alt+D

Prikaz seznama vnesenih naslovov

F4

Premik kazalca miške levo do naslednjega logičnega preloma v naslovu, ko je kazalec miške v naslovni vrstici (do pike ali poševnice)

Ctrl+puščica levo

Premik kazalca miške desno do naslednjega logičnega preloma v naslovu, ko je kazalec miške v naslovni vrstici (do pike ali poševnice)

Ctrl+puščica desno

Dodajanje www. na začetek in .com na konec besedila v naslovni vrstici

Ctrl+Enter

Premik naprej na seznamu predlogov funkcije za samodokončanje

Puščica gor

Premik nazaj na seznamu predlogov funkcije za samodokončanje

Puščica dol

Odpiranje menijev orodnih vrstic programa Internet Explorer

V spodnji tabeli so opisane bližnjice za odpiranje orodne vrstice in menijev ukazne vrstice v programu Internet Explorer.

Dejanje
Tipke

Odpiranje menija »Domača stran«

Alt+M

Odpiranje menija »Natisni«

Alt+R

Odpiranje menija »RSS«

Alt+J

Odpiranje menija »Orodja«

Alt+O

Odpiranje menija »Varnost«

Alt+S

Odpiranje menija »Pomoč«

Alt+L

Delo z viri, zgodovino in priljubljenimi

V spodnji tabeli so opisane bližnjice za delo z viri, zgodovino in priljubljenimi.

Dejanje
Tipke

Dodajanje trenutne strani med priljubljene (ali naročanje na vir v predogledu vira)

Ctrl+D

Brisanje zgodovine brskanja

Ctrl+Shift+Del

Odpiranje okna za brskanje InPrivate

Ctrl+Shift+P

Odpiranje pogovornega okna »Organiziraj priljubljene«

Ctrl+B

Premikanje izbranega elementa navzgor na seznamu priljubljenih v pogovornem oknu »Organiziraj priljubljene«

Alt+puščica gor

Premikanje izbranega elementa navzdol na seznamu priljubljenih v pogovornem oknu »Organiziraj priljubljene«

Alt+puščica dol

Odpiranje središča priljubljenih in prikaz priljubljenih

Alt+C

Odpiranje središča priljubljenih in prikaz zgodovine

Ctrl+H

Pripenjanje središča priljubljenih in prikaz zgodovine

Ctrl+Shift+H

Odpiranje in zasidranje središča priljubljenih ter prikaz virov

Ctrl+Shift+J

Odpiranje menija »Dodaj med priljubljene« (ali odpiranje menija »Naroči se na vir« v predogledu vira)

Alt+Z

Odpiranje menija »Priljubljene« v menijski vrstici

Alt+A

Urejanje

V spodnji tabeli so opisane bližnjice za urejanje spletnih strani.

Dejanje
Tipke

Odstranjevanje izbranih elementov in kopiranje elementov v odložišče

Ctrl+X

Kopiranje izbranih elementov v odložišče

Ctrl+C

Vstavljanje vsebine odložišča na izbrano mesto

Ctrl+V

Izbiranje vseh elementov na trenutni spletni strani

Ctrl+A

Odpiranje orodij za razvijalce programa Internet Explorer

F12

Uporaba vrstice z obvestili

V spodnji tabeli so opisane bližnjice za delo z vrstico z obvestili.

Dejanje
Tipke

Premik fokusa v vrstico z obvestili

Alt+N

Klik vrstice z obvestili

Preslednica