Sinhroniziranje glasbe, slik, stikov in koledarjev s prenosno napravo

Mobilni telefon, prenosni predvajalnik glasbe ali drugo prenosno napravo v računalniku je mogoče sinhronizirati na dva načina. Namestite lahko programsko opremo za sinhroniziranje, ki jo mnogi izdelovalci priložijo napravam, ali uporabite novo funkcijo Device Stage v tej različici sistema Windows, če jo naprava podpira.

Vmesnik Device Stage omogoča sinhroniziranje glasbe, stikov, koledarjev in drugih datotek in informacij z združljivo prenosno napravo. Omogoča tudi, da izvedete druga opravila, povezana in odvisna od naprave, denimo ustvarjanje tonov zvonjenja za mobilni telefon. Katere datoteke in informacije lahko sinhronizirate je odvisno od vrste naprave, ki jo imate in od podprte vsebine. Morda boste na primer lahko sinhronizirali stike in koledarje s pametnim telefonom, vendar ne s prenosnim predvajalnikom glasbe.

Če želite izvedeti, katere vrste datotek in informacij lahko sinhronizirate z napravo, jo priključite na računalnik. Če je naprava združljiva s funkcijo Device Stage, se bo ta odprla samodejno. (Če ste že nastavili sinhronizacijo naprave, se bo odprl vmesnik »Device Stage«, vendar bo minimiran v opravilni vrstici sistema Windows.) V vmesniku Device Stage bo prikazan seznam različnih opravil, ki jih lahko izvedete z napravo, vključno z nastavitvami sinhronizacije.

Slika strani z nastavitvami sinhronizacije v Device Stage
Stran z nastavitvami sinhronizacije v vmesniku Device Stage

Izdelovalec naprave je prilagodil vmesnik Device Stage za vsako napravo posebej. V vmesniku Device Stage so prikazane različne možnosti za različne naprave. Če imate na računalnik priključenih več naprav, imate lahko hkrati odprtih več vmesnikov Device Stage.

Če želite izvedeti, ali naprava, ki jo že imate, deluje z vmesnikom »Device Stage«, jo priključite na računalnik in preverite, ali se vmesnik »Device Stage« odpre. Za naprave, ki jih prej niste imeli, se pozanimajte pri izdelovalcu ali si oglejte specifikacije naprave. Če želite, da bo mobilni telefon, predvajalnik glasbe, digitalni fotoaparat ali druga prenosna naprava delovala z vmesnikom Device Stage, mora izdelovalec napravi priložiti združljivo programsko opremo (imenovano tudi vdelana programska oprema).

Opomba

 • Zmogljivost uporabe vmesnika »Device Stage« za spreminjanje tonov v mobilnem telefonu ni vključena v vse izdaje sistema Windows.

Pokaži vse

Nastavitev računalnika za sinhroniziranje stikov, koledarjev, opravil ali zapiskov s prenosno napravo

Vmesnik Device Stage za sinhroniziranje stikov, koledarjev, opravil in zapiskov omogoča druge možnosti kot za sinhroniziranje glasbe, slik in videov.

 1. Vklopite združljiv pametni telefon ali drugo prenosno napravo, ki omogoča delovanje s stiki, koledarji, opravili ali z zapiski. S kablom USB ali z drugim kablom za vzpostavljanje povezave jo priključite na računalnik; ali če gre za brezžično napravo, vzpostavite brezžično povezavo.

  Če se Device Stage ne zažene, naprava ne podira te funkcije sistema Windows ali ni pravilno priključena na računalnik.

 2. V vmesniku Device Stage dvokliknite Nastavi sinhronizacijo.

 3. Potrdite polje za vsako vrsto datoteke ali informacije, ki jo želite sinhronizirati (stiki, koledarji, zapiski ali opravila).

 4. Za vsako izbrano vsebino kliknite spustni seznam in izberite, kateri program boste uporabili kot vir za stike, koledarje, zapiske ali opravila. Če na seznamu želeni program ni naveden, kliknite Dobi več vtičnikov za sinhronizacijo. Prikazala se bo stran, s katere lahko prenesete vtičnike za sinhronizacijo za druge programe.

  Opomba

  • Če želite da vmesnik Device Stage sinhronizira stike, koledarje, zapiske ali opravila z napravo, mora imeti vir za te datoteke in informacije. Device Stage omogoča, da za vir izberete e-poštni ali podoben program, kjer hranite stike, koledarje, zapiske ali opravila. Toda, če želite, da bo program deloval z vmesnikom Device Stage, mora imeti vtičnik za sinhronizacijo z vmesnikom Device Stage, da lahko komunicira s programom. Če vtičnik za sinhronizacijo za program ni prikazan, morda ni združljiv z vmesnikom Device Stage. Obrnite se na izdelovalca programa.

 5. Če želite z napravo sinhronizirati vse stike, koledarje, zapiske ali opravila, kliknite Sinhroniziraj zdaj. Vsi se bodo nemudoma sinhronizirali in nato znova samodejno v prihodnosti, ko bo vzpostavljena povezava med napravo in računalnikom. Če želite te spremembe shraniti in v prihodnosti samodejno sinhronizirati (vendar ne zdaj), kliknite Shrani spremembe.

 6. Če želite, lahko določite, kako naj sistem Windows sinhronizira stike, koledarje, zapiske ali opravila. Kliknite Nastavitve in sledite navodilom. Ko ste končali s spreminjanjem nastavitev, kliknite V redu, če se želite vrniti na stran za nastavitev sinhronizacije, in nato Shrani spremembe ali Sinhroniziraj zdaj.

Nastavitev računalnika za sinhroniziranje glasbe, slik, ali videov s prenosno napravo

Vmesnik Device Stage za sinhroniziranje glasbe, slik in videov omogoča druge možnosti kot za sinhroniziranje stikov, koledarjev, opravil ali zapiskov.

 1. Vklopite združljiv predvajalnik glasbe ali drugo prenosno napravo, ki omogoča shranjevanje glasbe, slik ali videov. Vzpostavite povezavo med prenosno napravo in računalnikom z USB ali drugim kablom za vzpostavljanje povezave; ali če gre za brezžično napravo, vzpostavite brezžično povezavo.

 2. V vmesniku »Device Stage« dvokliknite možnost Nastavi sinhronizacijo.

 3. Potrdite polje za vsako vrsto datoteke ali informacije, ki jo želite sinhronizirati (glasba, slike ali videi).

 4. Če želite sinhronizirati vso glasbo, slike ali videoposnetke v knjižnicah sistema Windows, izberite možnost Sinhroniziraj zdaj. Tako se bodo nemudoma sinhronizirali in nato znova samodejno v prihodnosti, ko bo vzpostavljena povezava med napravo in računalnikom. Če želite te spremembe shraniti in v prihodnosti samodejno sinhronizirati (vendar ne zdaj), kliknite Shrani spremembe.

 5. Izberete lahko, kakšno glasbo, slike ali videoposnetke želite sinhronizirati z napravo. Kliknite Nastavitve in sledite navodilom.

  V informacijah na dnu strani za nastavitev sinhronizacije je razvidno, koliko prostora ste v napravi porabili, koliko je še nezasedenega (na voljo) in koliko prostora je potrebnega za sinhroniziranje vse izbrane glasbe, slik ali videov. Ker glasba, slike in videi lahko zavzamejo veliko prostora, je dobro, če preverite, koliko prostora je v napravi na voljo, preden se odločite, kaj boste sinhronizirali.

 6. Ko izberete, katero glasbo, slike ali videoposnetke želite sinhronizirati, kliknite V redu, da se vrnete na stran nastavitev sinhronizacije in nato kliknite Shrani spremembe ali Sinhroniziraj zdaj.

Opomba

 • Vmesnik »Device Stage« lahko sinhronizira slike v oblikah zapisa datoteke JPEG in PNG. Slike v oblikah zapisa GIF, TIFF in BMP morda lahko sinhroniziramo, vendar jih lahko premaknemo v mapo v napravi, kjer slik po navadi ne shranjujemo. Slike v drugih oblikah zapisa datoteke ni mogoče sinhronizirati.

Preverjanje, ali ima prenosna naprava vzpostavljeno povezavo z računalnikom

Vsaka prenosna naprava, ki ste jo uspešno priključili na računalnik, bi morala biti prikazana na nadzorni plošči v odseku »Naprave in tiskalniki«, ne glede na to, ali je naprava priključena s kablom ali prek brezžičnega dostopa. Veliko mobilnih telefonov vzpostavi povezavo z brezžično tehnologijo Bluetooth.

V odseku »Naprave in Tiskalniki« morajo biti prikazane tudi naprave, ki niso združljive z vmesnikom »Device Stage«. To preverite tako:

 1. Odprite razdelek »Naprave in tiskalniki« tako, da kliknete gumb Start Slika gumba »Start«, nato pa v meniju »Start« kliknite Naprave in tiskalniki.

 2. Poiščite napravo. Če je naprava pravilno priključena, bi se morala prikazati v mapi »Naprave in tiskalniki«. Naprava je morda navedena z drugim (in včasih na videz nepovezanim) imenom, in ne z imenom znamke in modela. Če v sistemu Windows imena naprave niste spremenili, bo v mapi »Naprave in tiskalniki« prikazana z imenom, ki ga je določil izdelovalec.

Opombe

 • Če naprava v mapi »Naprave in tiskalniki« ni prikazana in ste prepričani, da je pravilno priključena na računalnik, preverite, ali je naprava vklopljena in je v njej nova baterija oz. je ta polna.

 • Če je naprava v mapi »Naprave in tiskalniki« prikazana, vendar se vmesnik Device Stage ne odpre samodejno, ko napravo priključite na računalnik, potem naprava ni združljiva z vmesnikom. Namesto tega bi se moralo odpreti samodejno predvajanje.

 • Ko ste nastavili napravo za sinhronizacijo z vmesnikom Device Stage, se bo ta samodejno odprl, ko boste naslednjič vzpostavili povezavo med napravo in računalnikom, vendar bo strnjen v opravilni vrstici sistema Windows. Če želite spremeniti nastavitve sinhronizacije, v orodni vrstici kliknite ikono naprave, da se odpre Device Stage.

 • Brezžično sinhroniziranje naprave Bluetooth je lahko veliko počasnejše kot sinhroniziranje naprave, ki ima vzpostavljeno povezavo prek kabla. Če brezžično sinhroniziranje traja predolgo, poskusite napravo priključiti s kablom USB ali kakršno koli žično povezavo, ki jo naprava podpira, če sploh kakšno.

 • Nekatere brezžične naprave uporabljajo povezave USB ali Wi-Fi. Te so po navadi hitrejše od povezav Bluetooth. Če želite več informacij o povezavi z brezžično napravo, glejte Povezovanje z napravami s tehnologijo Bluetooth ter drugimi brezžičnimi ali omrežnimi napravami.

Začetek sinhronizacije naprave

Ko ste nastavili napravo za sinhronizacijo, sistem Windows samodejno sinhronizira datoteke z napravo vsakič, ko napravo priključite na računalnik. Če imate z napravo vzpostavljeno povezavo dalj časa, sistem Windows vsakih 30 minut preveri, ali so za sinhroniziranje na voljo novi stiki, koledarji in podobne vrste datotek. Windows preveri tudi, ali so na voljo nova glasba, slike in videi, ki ste jih nastavili za sinhronizacijo, vendar le, ko vzpostavite povezavo z napravo ali v vmesniku Device Stage kliknite Sinhroniziraj zdaj.

Če je naprava nastavljena za samodejno sinhronizacijo, lahko to izprazni akumulator hitreje, kot če je sinhroniziranje izklopljeno. Če sistem Windows za sinhroniziranje nekaterih datotek porabi preveč časa, je to morda zaradi vrste datotek, ki jih sinhronizira. Videodatoteke so lahko na primer precej velike in sinhroniziranje zato traja dlje kot pri glasbi ali slikah.

Če nameravate sinhronizirati veliko datotek – denimo celotno glasbeno zbirko – z novo napravo, bo to morda trajalo dalj časa. Vendar, ko enkrat sinhronizirate datoteke, Windows naslednjič sinhronizira le nove datoteke, kar je gotovo veliko hitreje.

Opomba

 • Device Stage omogoča, da z napravo sinhronizirate poljubno število map v računalniku. Vendar pa lahko sinhronizirate le 50 map, ki niso v knjižnicah sistema Windows, kot je glasbena in videoknjižnica. Če imate več kot 50 map, s katerimi želite sinhronizirati napravo, preverite, če so v knjižnicah. Če želite več informacij, glejte Delo s knjižnicami.