Namigi za ustvarjanje zapletenih in sestavljenih gesel

Geslo je niz znakov za dostop do informacij v računalniku. Sestavljena gesla so navadno daljša od gesel. Vsebujejo več besed, ki ustvarijo besedno zvezo in tako omogočijo večjo varnost. Gesla in sestavljena gesla nepooblaščenim osebam preprečujejo dostop do datotek, programov in drugih virov. Ko ustvarite geslo ali sestavljeno geslo, poskrbite, da bo zapleteno. To pomeni, da ga bo težko uganiti ali razvozlati. Priporočljivo je, da zapletena gesla uporabite za vse uporabniške račune v računalniku. Če uporabljate službeno omrežje, skrbnik omrežja morda zahteva uporabo zapletenega gesla.

Opomba

 • V brezžičnem omrežju podpira uporabo sestavljenega gesla varnostni ključ WPA. To sestavljeno geslo se pretvori v ključ, ki se uporabi za šifriranje in ga vi ne morete videti. Če želite več informacij o varnostnih ključih zaščitnega brezžičnega dostopa WPA, glejte Različni načini za varnost brezžičnega omrežja.

Kako postane geslo ali sestavljeno geslo zapleteno?

Zahtevno geslo: Zapleteno sestavljeno geslo:
Zahtevno geslo:
 • Ima najmanj osem znakov.

 • Ne vsebuje uporabniškega imena, pravega imena ali imena podjetja.

 • Ne vsebuje celotne besede.

 • Je bistveno drugačno od prejšnjih gesel.

Zapleteno sestavljeno geslo:
 • Je dolgo od 20 do 30 znakov.

 • Je niz besed, ki ustvarijo besedno zvezo.

 • Ne vsebuje pogostih izrazov, ki jih je mogoče najti v literaturi ali glasbi.

 • Ne vsebuje besed, ki jih je mogoče najti v slovarju.

 • Ne vsebuje uporabniškega imena, pravega imena ali imena podjetja.

 • Je bistveno drugačno od prejšnjih gesel ali sestavljenih gesel.

Zapletena gesla in sestavljena gesla vsebujejo znake iz vsake od teh štirih kategorij:

Skupina znakov Primeri
Skupina znakov

Velike črke

Primeri

A, B, C

Skupina znakov

Male črke

Primeri

a, b, c

Skupina znakov

Številke

Primeri

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Skupina znakov

Znaki na tipkovnici (to so vsi znaki na tipkovnici, ki niso črke ali številke) in presledki

Primeri

` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? /

Geslo lahko ustreza vsem naštetim merilom, vendar je še vedno šibko. Na primer Pozdravlj1! ustreza vsem naštetim merilom, a je še vedno šibko, ker vsebuje celotno besedo. Pozdr@v lj1! je zahtevnejša različica, ker so nekatere črke v besedi zamenjane s številkami in simboli in ker vsebuje še presledek.

Zapleteno geslo ali sestavljeno geslo si boste lažje zapomnili s temi namigi:

 • Ustvarite kratico za podatek, ki si ga zlahka zapomnite. Izberite na primer besedno zvezo, ki vam nekaj pomeni, denimo Hčerin rojstni dan je 12. december 2004. Tako lahko za geslo uporabite kratico Hrdj12.dec4.

 • V zvezi, ki so jo zlahka zapomnite, nadomestite črke ali besede s številkami, simboli in napakami. Na primer, Sinov rojstni dan je 12 decembra 2004 bi postalo $inv R0jstndnje 12124, kar bi bilo dobro sestavljeno geslo.

 • Povežite geslo ali sestavljeno geslo s priljubljenim konjičkom ali športom. Na primer Rad igram nogomet lahko postane Rdšp1lmfußB@l.

Če mislite, da si morate geslo ali sestavljeno geslo zapisati, ker ga sicer lahko pozabite, ga ne označite kot »svoje geslo« in ga hranite na varnem prostoru.

Ustvarjanje zapletenega gesla in sestavljenega gesla z znaki ASCII

Gesla in sestavljena gesla lahko ustvarite tudi z razširjenim naborom znakov ASCII. Če uporabite razširjen nabor znakov ASCII, je vaše geslo ali sestavljeno geslo lahko še bolj varno, saj imate na voljo večje število znakov, s katerimi lahko ustvarite zapleteno geslo ali sestavljeno geslo. Preden v geslu ali sestavljenem geslu uporabite razširjen nabor znakov ASCII, preverite, ali so gesla s takšnimi znaki združljiva s programi, ki jih uporablja vaše podjetje. Če uporablja vaše podjetje več različnih operacijskih sistemov ali različic sistema Windows, bodite pri uporabi razširjenega nabora znakov ASCII v geslih in sestavljenih geslih še posebno previdni.

Razširjen nabor znakov ASCII najdete v tabeli znakov. Nekaterih znakov iz razširjenega nabora ASCII ne smete uporabiti v geslih in sestavljenih geslih. Znaka ne uporabite, če zanj pritisk tipk ni določen v spodnjem desnem kotu pogovornega okna tabele znakov. Če želite več informacij, glejte Uporaba posebnih znakov (Tabela znakov): pogosta vprašanja.

Gesla sistema Windows so lahko veliko daljša od osmih znakov, kot je priporočeno zgoraj. Geslo lahko vsebuje tudi do 127 znakov. Če pa je računalnik v omrežju, v katerem so tudi računalniki, v katerih se izvaja sistem Windows 95 ali Windows 98, je morda bolje uporabiti geslo, ki ni daljše od 14 znakov. Če ima geslo več kot 14 znakov, se morda ne boste mogli prijaviti v omrežje iz računalnikov s temi operacijskimi sistemi.