Uporaba računala

Uporabite računalo, če želite izvajati preprosta računanja, kot so seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje. Računalo omogoča tudi napredne izračune na ravni programerskih, znanstvenih in statističnih računal.

Računate lahko tako, da klikate gumbe računala ali pa uporabite tipkovnico. Če pritisnete tipko Num Lock, lahko številke in operatorje vnašate tudi s številčno tipkovnico. Če želite več informacij o uporabi tipkovnice z računalom, glejte Bližnjice na tipkovnici.

Slika okna računala
Okno računala
 1. Odprite računalo, tako da kliknete StartSlika gumba »Start«. V iskalno polje vnesite Računalo, nato pa na seznamu rezultatov kliknite Računalo.

 2. Kliknite meni Pogled in izberite želeni pogled.

  Če preklapljate med načini, se trenutni izračun izbriše. Zgodovina izračunov in številke, ki so shranjene na pomnilniških ključkih, se ohranijo.

 3. Kliknite tipke računala, če želite izvesti želeni izračun.

Pokaži vse

Uporaba znanstvenega načina

 1. Kliknite meni Pogled in nato Znanstveni.

 2. Klikajte tipke računala, če želite opraviti želeni izračun.

  Če želite dostopati do inverznih funkcij, kliknite tipko Inv.

Opombe

 • V znanstvenem načinu računalo izračuna na 32 števk natančno.

 • Računalo v znanstvenem načinu upošteva zaporedje operatorjev.

Uporaba programerskega načina

 1. Kliknite meni Pogled in nato Programerski.

 2. Klikajte tipke računala, če želite opraviti želeni izračun.

Opombe

 • V programerskem načinu računalo izračuna glede na velikost besede, ki ste jo izbrali, do 64 bitov natančno.

 • Računalo v programerskem načinu upošteva zaporedje operatorjev.

 • V programerskem načinu so prikazana le cela števila. Decimalni deli so izpuščeni.

Uporaba statističnega načina

Če ste v statističnem načinu, lahko vnašate podatke, za katere želite izračunati statistiko, in nato izvesti izračune. Ko vnašate podatke, so prikazani v območju zgodovine, število vnesenih vrednosti pa v območju izračuna.

 1. V meniju Pogled kliknite Statistika.

 2. Vnesite ali kliknite prvi del podatkov in kliknite Dodaj, če jih želite dodati v podatkovni niz.

 3. Kliknite gumb za statistični izračun, ki ga želite izvesti:

  Gumb Funkcija
  Gumb
  Slika gumba »povprečje«
  Funkcija

  Povprečje vrednosti

  Gumb
  Slika gumba »povprečje kvadratov«
  Funkcija

  Povprečje vrednosti kvadratka

  Gumb
  Slika gumba »vsota«
  Funkcija

  Vsota vrednosti

  Gumb
  Slika gumba »vsota kvadratov«
  Funkcija

  Vsota vrednosti kvadratka

  Gumb
  Slika gumba »standardni odklon«
  Funkcija

  Standardni odklon

  Gumb
  Slika gumba »standardni odklon populacije«
  Funkcija

  Standardni odklon prebivalstva

Uporaba zgodovine izračuna

Zgodovina izračuna spremlja vse izračune, ki jih računalo izvede v seji in je na voljo v standardnem ter znanstvenem načinu. V zgodovini lahko spreminjate vrednosti izračunov. Ko urejate zgodovino izračuna, je rezultat izbranega izračuna prikazan v območju z rezultati.

 1. Kliknite meni Pogled in nato Zgodovina.

 2. Dvokliknite izračun, ki ga želite urediti.

 3. Vnesite nove vrednosti, ki jih želite izračunati, in pritisnite Enter.

Opomba

 • Zgodovina izračunov je ločena za standardni in znanstveni način. Prikaz zgodovine je odvisen od načina, ki ga uporabljate

Pretvarjanje vrednosti iz ene merske enote v drugo.

Uporabite računalo, če želite pretvarjati različne merske enote.

 1. Kliknite meni Pogled in Pretvorba enot.

 2. V razdelku Izberite vrsto enote, ki jo želite pretvoriti kliknite tri sezname, če želite izbrati vrste enot, ki jih želite pretvoriti, in nato v polju Od vnesite vrednost, ki jo želite pretvoriti.

Izračunavanje datuma

Uporabite računalo, če želite izračunati razliko med dvema datuma ali dodati oz odšteti dneve od določenega datuma.

 1. Kliknite meni Pogled in nato Izračun datuma.

 2. V razdelku Izberite želeni izračun datuma kliknite seznam in izberite vrsto izračuna, ki ga želite izvesti.

 3. Vnesite podatke in kliknite Izračunaj.

Izračunavanje porabe goriva, zneskov za zakupnino ali zneskov za odplačilo hipoteke

Če želite izračunati plačila porabe goriva, zakupa vozila ali hipoteke, lahko to storite z delovnimi listi »Poraba goriva«, »Zakup vozila« in »Hipoteka«.

 1. Kliknite meni Pogled pokažite na Delovni listi in kliknite delovni list za želeni izračun.

 2. V razdelku Izberite vrednost, ki jo želite izračunati kliknite spremenljivko, ki jo žalite izračunati.

 3. V polja z besedilom vnesite znane vrednosti in kliknite Izračunaj.