Kaj je vir (RSS)?

Viri, znani tudi kot viri RSS, viri XML, povzeta vsebina ali spletni viri, pogosto vsebujejo posodobljeno vsebino, ki jo objavlja spletno mesto. Pogosto se uporabijo za spletna mesta z novicami in spletnimi dnevniki ter za razpošiljanje drugih vrst digitalne vsebine, vključno s slikami, zvočnimi datotekami in videodatotekami. Internet Explorer lahko odkriva in prikazuje vire, medtem ko obiskujete spletna mesta. Poleg tega se lahko naročite na vire, ki samodejno preverijo in prenesejo posodobitve, ki si jih lahko ogledate pozneje. Poleg tega se lahko, ko izrezek Web Slice dodate v vrstico s priljubljenimi, samodejno naročite na z njim povezan vir.

Opomba