Traka sa obaveštenjima

Slika trake sa obaveštenjima
Traka sa obaveštenjima vam pruža informacije ali vam pritom ne smeta

Obaveštenja u programu Internet Explorer 9 omogućavaju tečnije i brže pregledavanje. Umesto dijaloga koji neočekivano iskaču i smetaju vam, sva obaveštenja su konsolidovana u traci sa obaveštenjima, koja se nalazi pri dnu okvira pregledača. Obaveštenja neće prekidati pregledavanje tako što će vas terati da reagujete na njih da biste mogli da nastavite. Možete da ih ignorišete ukoliko tako odlučite i da odreagujete na njih kada god želite. Štaviše, videćete da su poruke, obaveštenja o grešci i upozorenja koje vidite u traci sa obaveštenjima informativnije, razumljivije i, što je najvažnije, lakše za delovanje.