Poboljšavanje performansi računara

Ako vaš računar ne reaguje dobro ili ne radi onoliko brzo koliko mislite da bi trebalo, možete da isprobate neke od alatki koje dolaze uz Windows da biste poboljšali performanse.

Izvršavanje zadataka koji mogu da poboljšaju performanse

Zadaci u levom oknu prozora „Informacije o performansama i alatke“ mogu da poboljšaju performanse računara.

  • Otvorite odeljak „Informacije i alatke za performanse“ tako što ćete prstom brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomerajući pokazivač miša nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin Informacije i alatke za performanse, izabrati stavku Postavke, a zatim stavku Informacije i alatke za performanse.

Zadatak Opis
Zadatak

Podešavanje vizuelnih efekata

Opis

Neki vizuelni efekti mogu da uspore druge zadatke na vašem računaru. Te efekte možete da uključite ili isključite i da prikažete više opcija.

Zadatak

Podešavanje opcija indeksiranja

Opis

Ako pretraga stavki na računaru traje predugo, možete da suzite pretragu da biste se fokusirali na datoteke i fascikle koje najčešće koristite. Više informacija potražite u članku Indexing and Search: Frequently asked questions.

Zadatak

Podešavanje postavki napajanja

Opis

Neke postavke napajanja na računaru su dizajnirane tako da koriste manje baterije kako bi ona duže trajala. Možete da prikažete i promenite postavke da biste izbalansirali računar na željeni način između boljih performansi i dužeg trajanja baterije.

Zadatak

Otvaranje alatke „Čišćenje diska“

Opis

Ova alatka briše nepotrebne ili privremene datoteke na čvrstom disku tako da možete da povećate količinu slobodnog prostora za skladištenje. Više informacija potražite u članku Brisanje datoteka pomoću alatke „Čišćenje diska“.

Zadatak

Napredne alatke

Opis

Ako vam odgovaraju, možete da koristite napredne sistemske alatke kao što su prikazivač događaja, optimizacija uređaja i informacije o sistemu. Takođe, možete da vidite obaveštenja o problemima koji su u vezi sa performansama i radnjama koje treba da preduzmete. Problemi na početku liste utiču na računar više nego problemi dati dalje na njoj.

Prikazivanje detalja o performansama računara u indeksu iskustva sistema Windows

Indeks iskustva sistema Windows daje sažetak mogućnosti vašeg računara. On prikazuje koji delovi računara imaju najbolje performanse i koji bi mogli da usporavaju njegov rad. Više informacija potražite u članku Šta je to indeks Windows iskustva?

Sprečavanje automatskog pokretanja aplikacije pri pokretanju Windows

Uz pomoć alatke „Upravljač zadacima“ možete da poboljšate performanse računara sprečavajući automatsko pokretanje nepotrebnih aplikacija pri pokretanju operativnog sistema Windows.

  1. Otvorite funkciju „Upravljač zadacima“ tako što ćete prstom brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomerajući pokazivač miša nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin Upravljač zadacima, izabrati stavku Aplikacije, a zatim stavku Upravljač zadacima.

  2. Dodirnite ili izaberite karticu Pokretanje.

    Ako ne vidite nijednu karticu, dodirnite ili izaberite stavku Više detalja.

  3. Dodirnite ili izaberite ime aplikacije koju želite da onemogućite, a zatim dodirnite dugme Onemogući ili kliknite na njega.

Ubrzavanje računara uz pomoć ReadyBoost

ReadyBoost može da ubrza računar koristeći prostor za skladištenje na većini fleš memorijskih kartica i USB fleš uređaja. Ako imate uređaj za skladištenje koji će raditi uz pomoć funkcije ReadyBoost, kada ga priključite na računar videćete opciju da koristite funkciju ReadyBoost. Ako izaberete ovu opciju, možete da odaberete koliko memorije na uređaju želite da upotrebite za ubrzavanje računara.

Potrebna vam je dodatna pomoć?