Biblioteke prikupljaju fascikle koje su uskladištene na različitim lokacijama kako biste mogli da ih pregledate na jednom mestu. Evo odgovora na neka uobičajena pitanja u vezi sa bibliotekama u operativnim sistemima Windows 8.1 i Windows RT 8.1.

Prikaži sve

Gde su nestale biblioteke?

One su i dalje tu i funkcionišu kao i ranije, samo su podrazumevano sakrivene na levom oknu istraživača datoteka. I dalje možete doći do njih u okviru Omiljene lokacije tako što ćete otvoriti Radnu površinu. Ako ste prilagodili biblioteke i želite da ih vidite u levom oknu, dodirnite ili izaberite stavku Prikaz, dodirnite ili izaberite stavku Okno za navigaciju, a zatim odaberite stavku Prikaži biblioteke.

Zašto se pojave dve fascikle „Dokumenti“ kada prikažem biblioteke?

Biblioteke uključuju fasciklu „Dokumenti“ na računaru kao i fasciklu „Dokumenti“ u usluzi OneDrive.

Kako da dodam fasciklu u biblioteku?

Neke aplikacije vam omogućavaju da pregledate računar kako biste izabrali fascikle za dodavanje. Fascikle možete da dodate i u istraživaču datoteka. Da biste to uradili:

  1. Idite do fascikle koju želite da dodate, a zatim je pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša na nju.

  2. Dodirnite ili izaberite stavku Uključi u biblioteku, a zatim izaberite biblioteku kojoj želite da dodate fasciklu.

Zašto ne mogu da pronađem datoteke u fascikli koje sam skoro uključio u biblioteku?

Odmah nakon dodavanja fascikle u biblioteku, pretrage i prikazi mogu biti nedovršeni. To je zbog toga što Windows još uvek indeksira fasciklu.

Koji tipovi lokacija su podržani u bibliotekama?

U biblioteku možete da uključite fascikle sa mnogo različitih lokacija.

Gde se fascikla skladišti?
Da li može biti uključena u biblioteku?

Na disk jedinici C ili na drugim unutrašnjim disk jedinicama na računaru

Da.

Na CD-u ili DVD-u

Ne.

Na USB fleš disku, SD kartici, microSD kartici ili na prenosivom eksternom čvrstom disku

Da, ali datoteke i fascikle će biti dostupne samo kada je povezan uređaj ili disk jedinica.

Na mreži

Da, ako je mrežna lokacija indeksirana ili je fascikla podešena tako da bude dostupna van mreže. (Pogledajte sledeće pitanje.)

Na drugom računaru u vašoj matičnoj grupi

Da.

Na uređaju za skladištenje povezanom sa mrežom (NAS)

Ne.

Napomena

  • U biblioteke je moguće dodavati samo fascikle. Zasebne datoteke i druge stavke ne mogu biti uključene.

Šta su to javne fascikle?

Svaka biblioteka će sadržati fasciklu „Javno“ ako ste nadogradili računar sa starije verzije operativnog sistema Windows. Javne fascikle su praktičan način za deljenje datoteka sa svakim ko koristi vaš računar ili svakim na vašoj mreži. Na primer, ako vi i ostali članovi porodice delite računar, možete staviti sve porodične slike u fasciklu „Javne slike“ da bi svi mogli lako da dođu do njih, kao i da dodaju, brišu i uređuju fotografije.

Kako da uvezem fotografije i video snimke u biblioteku?

Aplikaciju „Fotografije“ možete da koristite da biste uvezli fotografije i video zapise u biblioteku „Slike“. Više informacija potražite u članku Uvoz fotografija i video zapisa sa fotoaparata, telefona ili DVD-a

Kako da odštampam dokumente iz biblioteke?

Dokument iz biblioteke možete da odštampate bez otvaranja dokumenta. Da biste ovo uradili, potražite dokument, pritisnite i zadržite ili kliknite desnim tasterom na njega, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Odštampaj. Da biste odjednom odštampali više dokumenata, izaberite svaki dokument koji želite da odštampate, pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša na njega, a zatim izaberite stavku Odštampaj. U otvorenom dokumentu možete da koristite komandu štampanja koja se obično nalazi u meniju na vrhu dokumenta – možete probati i da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl+P.

Šta ako vidim poruku koja javlja da biblioteka više ne radi?

Ova poruka se može pojaviti ako je biblioteka oštećena. Evo kako da rešite ovaj problem:

  1. Otvorite istraživač datoteka tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ili, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Istraživač datoteka u polje za pretragu, dodirnuti stavku Istraživač datoteka ili kliknuti na nju.

  2. Dodirnite ili izaberite stavku Prikaz, dodirnite ili izaberite Okno za navigaciju, a zatim izaberite stavku Prikaži biblioteke ako već nije izabrana.

  3. U levom oknu pritisnite i držite stavku ili kliknite desnim tasterom miša na nju, a zatim dodirnite stavku Vrati podrazumevane biblioteke ili kliknite na nju.

Zašto dobijam poruku da nije moguće uključiti lokaciju zato što ona nije indeksirana?

Ova poruka se pojavljuje ako probate da dodate mrežnu lokaciju koja nije indeksirana. Najlakši način da je indeksirate kako biste mogli da je dodate u biblioteku je da omogućite datoteke van mreže na računaru i da podesite da fascikla „Mreža“ bude dostupna van mreže. (U istraživaču datoteka dodirnite ili izaberite stavku Početak, dodirnite ili izaberite stavku Jednostavan pristup i odaberite stavku Uvek dostupno van mreže.) Kada to uradite, datoteke se dodaju u indeks za pretraživanje na računaru.

Zašto sam dobio poruku koja saopštava da neke funkcije biblioteke nisu dostupne zbog nepodržanih lokacija biblioteke?

Moguće je da ćete dobiti ovu poruku ako ste koristili aplikaciju za dodavanje fascikle koja nije indeksirana (poput mrežne fascikle) u biblioteci. Pretraživanje, sortiranje i filtriranje u biblioteci će biti spori. Da biste ubrzali ove zadatke, uklonite lokaciju iz biblioteke. Ako vam je važno da čuvate fasciklu u biblioteci, možete da kreirate novu biblioteku samo za tu fasciklu kako na ostalim lokacijama ne bi usporavala pretraživanje, sortiranje i filtriranje.