Personalizacija računara

Windows 8, Windows RT

Sve o početnom ekranu

U operativnom sistemu Windows 7, imali ste „Start“ meni, a sada imate početni ekran u operativnom sistemu Windows 8 ili Windows RT. Na njemu se na jednom mestu nalaze sve vaše aplikacije, datoteke i fascikle – samo počnite da kucate da biste pronašli ono što želite. Ili možete samo da bacite pogled na pločice i da pročitate najnovije naslove vesti, ispravke i informacije.

Kako da stignete na početni ekran

Evo kako na najbrži način možete da otvorite početni ekran:

Brzo prevucite prstom od desne ivice, a zatim dodirnite dugme za pokretanje Ako koristite dodirni ekran, brzo prevucite prstom ulevo od desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme za pokretanje.
Postavite pokazivač u gornji desni ugao, pomerite ga nadole, a zatim kliknite na dugme za pokretanje Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ili donji levi ugao ekrana, pomerite ga nagore ili nadole, a zatim kliknite na dugme za pokretanje. (Ili postavite pokazivač u donji levi ugao ekrana zatim kliknite na sličicu sa natpisom „Početak“ kada se pojavi.)
Takođe, možete da pritisnete taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom na tastaturi.

Kreirajte pločice za omiljene osobe i mesta

Pločica predstavlja aplikaciju ili sadržaj (na primer veb-lokaciju, kontakt ili fasciklu) koje možete da otvarate sa početnog ekrana. Tako da, ako često posećujete neku veb-lokaciju ili ako često ćaskate sa određenim osobama, možete da kreirate pločice za te lokacije/osobe na početnom ekranu (ovaj postupak se naziva kačenje) kako biste brzo mogli da im pristupate.

Kada naiđete na neku veb-lokaciju, kontakt ili fasciklu koju želite da zakačite na početni ekran, uradite to na sledeći način:

  • Da biste zakačili neku veb-lokaciju, otvorite veb-pregledač, na primer Microsoft Internet Explorer, a zatim posetite veb-lokaciju koju želite da zakačite. Nakon toga prevucite prstom od vrha nadole ili kliknite desnim tasterom miša da biste otvorili traku adresa. Na traci adresa dodirnite ili kliknite na dugme Zakači lokaciju Kačenje lokacije, a zatim dodirnite stavku Zakači na početni ekran. Unesite ime ili kratak opis, a zatim dodirnite dugme Zakači na početni ekran ili kliknite na njega. Pločica se dodaje na početni ekran.
  • Da biste često korišćeni zakačili kontakt ili stranicu, otvorite aplikaciju koju želite da koristite, na primer „Osobe“, a zatim izaberite željenu stavku da biste je zakačili na početni ekran. Zatim dodirnite dugme Zakači na početni ekran ili kliknite na njega. Unesite ime ili kratak opis, a zatim dodirnite dugme Zakači na početni ekran ili kliknite na njega. Pločica se dodaje na početni ekran.

  • Da biste zakačili neku fasciklu, otvorite je u Istraživaču datoteka, pritisnite i držite je ili kliknite desnim tasterom miša na nju, a zatim dodirnite ili mišem izaberite stavku Zakači za početni ekran.

Kačenje i otkačivanje aplikacija

Moguće da imate neke aplikacije instalirane na računaru koje nisu zakačene za početni ekran. Ali uvek možete da ih zakačite ako poželite. Na početnom ekranu otvorite dugme za pretragu, izaberite aplikaciju koju želite da zakačite da biste otvorili njene komande, a zatim dodirnite ili mišem izaberite stavku Zakači za početni ekran.

A ako na početnom ekranu imate aplikacije koje ne koristite, možete da ih otkačite odatle. Na početnom ekranu izaberite aplikaciju da biste otvorili njene komande, a zatim dodirnite ili mišem izaberite stavku Otkači sa početnog ekrana. Kada otkačite neku aplikaciju, ona ostaje instalirana na računaru i uvek ćete moći ponovo da je pronađete koristeći dugme za pretragu.

Promena rasporeda i veličine pločica

Da biste premestili pločicu, prevucite je nagore, nadole ili na bilo koje mesto na ekranu. (Ne morate da pritisnete i da je držite.) Raspored pločica možete da menjate kako želite. Stavite slične pločice jedne do drugih, grupišite sve omiljene ili kreirajte grupu „Posao“ i u nju uvrstite sve aplikacije koje koristite za posao.

Evo kako da imenujete grupu pločica:

  • Postavite dva prsta ili više njih na početni ekran, a zatim ih spojite da biste umanjili prikaz. (Ako koristite miš, kliknite na dugme za zumiranje Dugme za zumiranje.)
  • Izaberite grupu pločica koju želite da imenujete, a zatim dodirnite ili kliknite na stavku Imenuj grupu.

Ako pločica ne može da stane na mesto koje želite, možete da je uvećate ili smanjite. Samo izaberite pločicu na početnom ekranu da biste otvorili komande aplikacije, a zatim dodirnite ili mišem izaberite stavku Veće ili Manje. (Veličina nekih pločica ne može da se menja.)

Promena slike i boje

Možete da promenite sliku i boju pozadine na početnom ekranu da bi ste ga dodatno personalizovali. Pozadina se vidi samo na početnom ekranu, ali se odabrana boja pojavljuje i na nekoliko drugih mesta kao što su dugmad i ekran za prijavljivanje.

Pozadinu i boju možete da promenite na sledeći način:

  • Dodirnite ili kliknite na dugme za postavke, a zatim dodirnite stavku Promena postavki računara ili kliknite na nju.

  • Dodirnite ili mišem izaberite stavku Personalizuj, zatim stavku Početni ekran, a zatim izaberite željenu pozadinu i boju.

Pogledajte više

Potražite rešenja u odeljku podrške „Personalizacija i lakše korišćenje računara“.

Preuzmite aplikaciju iz Windows prodavnice i instalirajte je na najviše pet računara.

Pogledajte nove načine za korišćenje miša i tastature u operativnom sistemu Windows.

Saznajte kako da koristite najbitnije poteze dodirom u operativnom sistemu Windows.