Usmeravanje protoka na uređaje i računare pomoću programa Windows Media Player

Windows Media Player možete da koristite za usmeravanje protoka digitalnih medija iz biblioteke programa Player na uređaje i računare na kućnoj mreži. Na primer, možete da usmerite protok muzike sa računara na stereo ili video uređaje ili protok slika na TV.

Da biste mogli da pokrenete protok, morate da dodate uređaje i računare sa digitalnim medijima na kućnu mrežu i uključite protok medija. Windows će automatski otkriti uređaje i računare koje može da koristi sa programom Windows Media Player za usmeravanje protoka muzike, video zapisa i slika. Više informacija o korišćenju programa Windows Media Player potražite u članku Prvi koraci u programu Windows Media Player.

Prikaži sve

Dodavanje uređaja na mrežu

 • Koraci za dodavanje uređaja na mrežu mogu da se razlikuju. Obično možete da uključite uređaj i pratite uputstva na ekranu ili iz informacija koje ste dobili uz njega. Više informacija o načinima za dodavanje žičnog ili bežičnog uređaja odnosno računara na mrežu potražite u članku Dodavanje uređaja ili računara na mrežu.

Uključivanje protoka medija u kućnoj mreži

Ako protok medija nije već uključen, pratite ove korake:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite termin Opcije usmeravanja medija, dodirnite ili izaberite stavku Postavke, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Opcije usmeravanja medija.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Uključi usmeravanje medija.

  Opcija Uključi protok medija neće biti dostupna u meniju za protok ako je protok već uključen.

 4. Na stranici sa opcijama za protok medija opozovite izbor u polju Dozvoljeno za sve računare i uređaje na koje ne želite da usmerite protok medija, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Napomene

 • Ako se računar nalazi na javnoj mreži, moraćete da promenite postavke zaštitnog zida i bezbednosne postavke za tip mreže sa kojom ste povezani da biste mogli da usmerite protok medija. Više informacija o deljenju potražite u članku Pronalaženje računara, uređaja i sadržaja na vašoj mreži.

 • Možda će vam biti zatraženo da delite biblioteke medija sa matičnom grupom da biste mogli da usmerite protok medija. Više informacija o deljenju biblioteka sa matičnom grupom potražite u članku HomeGroup od početka do kraja.

Usmeravanje protoka digitalnih medija na drugi računar ili uređaj

Digitalne medije možete da usmerite na drugi uređaj ili računar pomoću programa Play To. Evo kako:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite termin Windows Media Player, dodirnite ili izaberite stavku Aplikacije, a zatim stavku Windows Media Player.

  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, dodirnite dugme Prebaci se na biblioteku ili kliknite na njega Dugme „Prebaci se na biblioteku“.
 3. Dodirnite ili izaberite karticu Reprodukcija.

 4. Prevucite stavke koje želite da reprodukujete iz biblioteke programa Player u okno sa listom.

 5. Dodirnite dugme Play To ili kliknite na njega Dugme „Play To“, a zatim dodirnite ili izaberite uređaj na koji želite da usmerite protok.

  Koristite Play kontrole da biste reprodukovali, pauzirali ili zaustavili protok medija i da biste prešli na sledeću ili prethodnu stavku na listi.

  Više informacija o kartici „Reprodukcija“, oknu sa listom i kontrolama reprodukcije potražite u članku Prvi koraci u programu Windows Media Player.

Napomena

 • Kad usmeravate protok na prijemnik digitalnih medija, možda nećete moći da menjate numere pomoću kontrola na samom uređaju ili daljinskom upravljaču koji ste dobili uz uređaj.

Potrebna vam je dodatna pomoć?