Da biste štampali, potrebno je da štampač direktno povežete sa računarom (naziva se lokalni štampač) ili kreirate vezu sa mrežom ili deljenim štampačem.

Prikaži sve

Dodavanje mrežnog, bežičnog ili Bluetooth štampača

Pre nego što počnete, uverite se da znate ime štampača koji želite da dodate. Da biste saznali ime štampača, proverite da li se ime nalazi na samom štampaču ili se obratite vlasniku štampača ili administratoru mreže.

 1. Otvorite opciju „Štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Štampači.

 2. Izaberite stavku Dodaj štampač.

 3. U čarobnjaku za dodavanje štampača izaberite stavku Dodaj mrežni, bežični ili Bluetooth štampač.

 4. Na listi dostupnih štampača izaberite onaj koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Dalje. Ako je računar povezan sa mrežom, na listi se prikazuju samo štampači u Aktivnom direktorijumu vašeg domena.

 5. Ako bude zatraženo, na računar instalirajte upravljački program za štampač. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 6. Dovršite dodatne korake u čarobnjaku, a zatim kliknite na dugme Završi.

Saveti

 • U dostupne štampače mogu da spadaju svi štampači na mreži poput Bluetooth i bežičnih štampača ili štampača koji su priključeni na drugi računar i deljeni na mreži. Uverite se da imate dozvolu za korišćenje ovih štampača pre nego što ih dodate na računar.

 • Dobro je odštampati probnu stranicu da biste proverili da li štampač radi ispravno. Za više informacija pogledajte odeljak Štampanje probne stranice.

Dodavanje lokalnog štampača

Pratite uputstvo proizvođača da biste štampač povezali sa računarom. Windows će automatski instalirati štampač. Ako Windows ne može da ga instalira ili ako ste uklonili štampač pa ponovo želite da ga dodate, izvršite ove korake:

 1. Otvorite opciju „Štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Štampači.

 2. Izaberite stavku Dodaj štampač.

 3. U prozoru Čarobnjak za dodavanje štampača izaberite opciju Dodaj lokalni štampač.

 4. Na stranici Izbor porta za štampač uverite se da je potvrđen izbor dugmeta opcije Koristi postojeći port i preporučenog porta za štampač, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na stranici Instaliranje upravljačkog programa štampača izaberite proizvođača i ime štampača, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Napomene

  • Ako štampač nije naveden, a imate instalacioni disk za štampač, kliknite na dugme Imam disk, a zatim potražite lokaciju na disku na kojoj su uskladišteni upravljački programi štampača. Za pomoć u vezi sa pronalaženjem upravljačkih programa na instalacionom disku pogledajte informacije koje je proizvođač isporučio sa štampačem.

  • Ako štampač nije naveden, a nemate instalacioni disk za štampač, izaberite stavku Ažuriranje Windowsa, a zatim sačekajte da Windows proveri da li postoje dostupni paketi upravljačkih programa. Kada se prikaže nova lista proizvođača štampača, izaberite odgovarajuće stavke na svakoj listi za štampač.

 6. Dovršite dodatne korake u čarobnjaku, a zatim kliknite na dugme Završi.

Savet

 • Dobro je odštampati probnu stranicu da biste proverili da li štampač radi ispravno. Za više informacija pogledajte odeljak Štampanje probne stranice.

Uklanjanje štampača

Napomena

 • Štampač ne možete ukloniti ako se neke stavke nalaze u redosledu štampanja. Ako se neke stavke nalaze na čekanju za štampanje kada pokušate da uklonite štampač, Windows će sačekati da se štampanje dovrši, a zatim ukloniti štampač. Ako imate dozvolu za upravljanje dokumentima na štampaču, možete otkazati sve zadatke za štampanje, a zatim ponovo pokušati da uklonite štampač. Za više informacija pogledajte odeljak Otkazivanje štampanja i Šta su dozvole za štampač?

 1. Otvorite opciju „Štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Štampači.

 2. Desnim tasterom miša kliknite na štampač koji želite da uklonite, a zatim izaberite stavku Izbriši.

  Ako štampač nije moguće obrisati, ponovo kliknite na njega desnim tasterom miša, izaberite stavku Pokreni kao administrator, a zatim kliknite na dugme Izbriši. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Savet

 • Da biste na „Start“ meni dodali prečicu do fascikle „Štampači“, kliknite desnim tasterom miša na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svojstva, a zatim na kartici „Start“ meni kliknite na dugme Prilagodi. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Štampači, a zatim kliknite na dugme U redu.