Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o narezivanju CD-ova ili DVD-ova u programu Windows Media Player. Ako vaše pitanje nije prikazano ovde, pogledajte odeljak Windows Media Player: najčešća pitanja na mreži.

Prikaži sve

Šta mogu da narežem?

Player možete da koristite da biste mešavinu pesama iz biblioteke programa Player ili sa računara narezali na audio CD, nakon čega CD možete da reprodukujete na bilo kojem standardnom CD plejeru. Takođe možete da narežete datoteke na CD-ove ili DVD-ove sa podacima. Na CD ili DVD nije moguće narezati tokove podataka koji se emituju uživo, poput radio stanica.

Koje tipove CD-ova ili DVD-ova mogu da narežem?

 • CD Za narezivanje u programu Player možete da koristite prazan CD-R ili CD-RW disk u zavisnosti od tipova prenosivog skladišta koje CD pisač podržava, kao i od tipa diska koji želite. Imajte na umu da neki CD plejeri ne mogu da reprodukuju CD-RW diskove. Player možete da koristite za narezivanje sledećih tipova CD-ova:

  • Audio CD Narežite muzičke CD-ove u standarnom Red Book audio formatu. Audio CD-ovi mogu se reprodukovati na većini računara i kućnim CD plejerima, kao i onima u automobilu, koji reprodukuju CD-R i CD-RW diskove. Audio CD možete da narežete iz formata datoteka Windows Media Audio (WMA), MP3 ili WAV.

  • CD sa podacima CD sa podacima, koji se takođe naziva CD sa medijima, može da uskladišti približno 700 megabajta (MB) muzičkih ili video datoteka. CD-ovi sa podacima takođe su korisni ako želite da napravite rezervnu kopiju datoteka sa podacima. Međutim, imajte na umu da neki CD plejeri i računari možda neće moći da reprodukuju CD-ove sa podacima ili neke tipove datoteka koji se mogu narezati na CD sa podacima.

 • DVD sa podacima Jednostrani i jednoslojni DVD može da uskladišti približno 4,7 gigabajta (GB) muzike, video zapisa ili datoteka sa podacima. Kapacitet skladištenja DVD diska udvostručava se na 9,4 GB kada koristite dvostrani i jednoslojni ili jednostrani i dvoslojni disk. Upotreba dvostranog i dvoslojnog diska četvorostruko povećava kapacitet skladištenja DVD-a na 18,8 GB.

  Tip upisivog DVD diska koji ćete koristiti zavisi od DVD pisača. Određeni DVD pisači mogu narezivati samo određene tipove upisivih DVD-ova. Na primer, neki DVD pisači mogu da snimaju samo na DVD+R ili DVD+RW ili na DVD-R ili DVD-RW diskove. Međutim, drugi DVD pisači dozvoljavaju narezivanje na sve navedene tipove upisivih DVD-ova. Da biste utvrdili koje tipove DVD-ova vaš DVD pisač može narezivati, pogledajte uputstvo koje se dobili sa DVD pisačem.

  Pod uslovom da DVD pisač podržava rezanje na te tipove diskova, u programu Player možete da narežete DVD koristeći neki od sledećih tipova upisivih ili ponovo upisivih DVD medijuma: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW i dvoslojni DVD+R. Player ne podržava narezivanje na DVD-RAM diskove.

  Player ne podržava narezivanje DVD-Audio i DVD-Video diskova.

Šta je disk sa podacima? Da li je to isto što i MP3 disk?

Da. CD ili DVD sa podacima je disk koji sadrži datoteke sa podacima, uključujući, ali se ne ograničavajući na, WMA datoteke, MP3 datoteke, WMV datoteke i većinu drugih tipova računarskih datoteka. Međutim, dok većina računara podržava čitanje i pristup datotekama sa diskova sa podacima, većina samostalnih CD i DVD plejera ne podržava reprodukciju CD ili DVD diskova sa podacima. Za detalje pogledajte dokumentaciju samostalnog disk plejera.

Mogu li da narežem sadržaj jednog diska kao što je muzički CD, CD sa podacima ili DVD sa podacima direktno na drugi disk koristeći Player?

Ne. Windows Media Player 11 zahteva da se sadržaj koji će biti narezan na diskove prvo uskladišti na čvrstom disku računara.

Kako da narežem muziku na prenosni muzički plejer?

Proces kopiranja pesama na prenosni uređaj naziva se sinhronizacija (ili sinhronizovanje). Termin „narezivanje“ primenjuje se samo na kopiranje pesama na CD ili DVD. Za više informacija o načinu na koji se muzika sinhronizuje sa prenosnim uređajima pogledajte odeljak Windows Sinhronizacija u programu Media Player: najčešća pitanja.

Kako da narežem filmove na DVD?

Windows Media Player ne podržava narezivanje filmova na video DVD diskove. On podržava narezivanje DVD diskova sa podacima, koji mogu da sadrže muzičke i video datoteke. Međutim, DVD-ovi sa podacima obično nisu kompatibilni sa većinom kućnih DVD plejera. Za detalje pogledajte dokumentaciju DVD plejera.

Zašto se pesme sa narezanog diska sa podacima reprodukuju različitim redosledom od spiska koji je kreiran?

Ako narežete disk sa podacima, a zatim ga reprodukujete na drugom računaru ili na prenosnom, kućnom CD plejeru ili plejeru u automobilu, pesme možda neće biti reprodukovane po redosledu u kome su bile prikazane na listi za narezivanje. Redosled reprodukovanja diskova sa podacima određuje uređaj ili drugi program koji koristite za reprodukciju diska. U većini slučajeva pesme će biti reprodukovane alfanumeričkim redosledom po imenu datoteke.

Zašto narezani disk ne može da se reprodukuje u CD plejeru?

Ako narežete muzičke datoteke na disk sa podacima i on ne može da se reprodukuje na prenosnom, kućnom CD plejeru ili plejeru u automobilu, proverite sledeće:

 • CD plejer možda ne podržava reprodukciju CD ili DVD diskova sa podacima. Za detalje pogledajte dokumentaciju CD plejera.

 • CD je možda narezan na medijumu, poput CD-RW-a, koji nije kompatibilan sa CD plejerom. Za detalje pogledajte dokumentaciju CD plejera.

 • CD plejer možda ne podržava reprodukciju tipova muzičkih datoteka koje su narezane na disk (WMA ili MP3). Za detalje pogledajte dokumentaciju CD plejera.

 • Pesme su možda zaštićene pravima na korišćenje medija. Drugi računari mogu da pribave prava na korišćenje i da reprodukuju pesme ako imaju vezu sa Internetom, ali uređaji poput prenosnih CD plejera i stereo-uređaja u automobilu ne mogu da pribave ta prava tako da nije moguće reprodukovati zaštićeni sadržaj.

 • CD možda nije zatvoren prilikom narezivanja. Ovaj problem obično možete rešiti tako što ćete dodati više pesama na listu za narezivanje tako da budete blizu maksimalnog kapaciteta CD-a. Zatim ponovo pokušajte da narežete listu na novi CD.

Zašto ovaj prazan disk ne može da se nareže?

Ako je disk koji ste ubacili identifikovan kao „Prazan disk“ u oknu za navigaciju, ali poruka u oknu liste traži da se ubaci upisivi disk, disk je možda oštećen ili više nije upisiv. Ovaj disk možda nije upisiv, na primer, ako ste prethodno pokušali da narežete stavke na disk, ali ste zaustavili narezivanje pre nego što se završilo. Pokušajte da ubacite upisivi disk koji niste prethodno koristili.

Kako se briše već narezan CD?

Ako želite ponovo da koristite CD-RW disk na kome se nalaze prethodno „narezane“ (zapisane) datoteke, možete da obrišete sadržaj CD-RW diska tako što ćete staviti disk u CD pisač, kliknuti desnim tasterom miša na disk jedinicu u oknu za navigaciju, a zatim izabrati stavku Obriši disk. (Imajte na umu da je brisanje potrebno da biste mogli ponovo da narežete CD-RW disk.) Međutim, ne možete ponovo da koristite niti da obrišete sadržaj CD-R diska koji je prethodno narezan, bez obzira na to koliko je prvobitno ostalo neiskorišćenog prostora.

Zašto pored nekih stavki na listi za narezivanje postoji dugme Informacije?

Prikazivanje dugmeta InformacijeSlika dugmeta „Informacije“ pored stavke na listi za narezivanje označava da sa tom stavkom možda postoji problem. Ono možda ukazuje na to da je datoteka pesme zaštićena pravima na korišćenje medija koja nedostaju ili ne dozvoljavaju narezivanje na CD. Takođe može da ukazuje na to da stavka nije datoteka pesme u podržanom formatu medijske datoteke .wma, .mp3 ili .wav prilikom pokušaja narezivanja na audio disk. Svi drugi tipovi datoteka, poput datoteka digitalnog video zapisa ili datoteka slike mogu se narezati samo na disk sa podacima. Naposletku, dugme možda ukazuje na to da trajanje pesme još uvek nije poznato programu Player. Kliknite na dugme da biste videli poruku koju sadrži.

Uvek je dobro da barem jednom odslušate cele pesme koje želite da narežete da biste se uverili da nema problema sa kvalitetom snimka. Na taj način, Player će rešiti sve moguće neispravne podatke o trajanju tih pesama.

Ako je lista za narezivanje kreirana iz postojećeg spiska numera, ali neke pesme više nisu dostupne na računaru, dugme GreškaSlika dugmeta „Greška“ pojaviće se pored pesme koja nedostaje.

Zašto neke pesme mogu da reprodukujem i dodam na spisak za narezivanje, a ne mogu da ih narežem na CD?

Ako je datoteka pesme zaštićena pravima na korišćenje medija, ta prava mogu dozvoliti reprodukciju pesme na računaru, ali zabraniti njeno narezivanje na CD. Ako se dugme sa informacijamaSlika dugmeta „Informacije“ pojavi pored pesme na spisku za narezivanje, kliknite na dugme da biste videli više informacija o problemu. Za više informacija o pravima na korišćenje medija pogledajte odeljak DRM: najčešća pitanja.

Kako da pribavim prava na narezivanje za zaštićene pesme?

Kada koristite kupljene pesme, obično ne morate da brinete o preuzimanju prava na korišćenje medija kada koristite isti računar sa kojeg ste i kupili pesme. Player automatski preuzima sva dostupna prava u trenutku kupovine.

Međutim, u nekim slučajevima Player neće moći da preuzme prava na korišćenje medija. Kada se to dogodi, Player obično prikazuje poruku u kojoj su opisane raspoložive opcije. Jednostavno sledite uputstva prikazana na ekranu.

Ako vas Player usmeri ka nekoj prodavnici na mreži, možda će biti potrebno da unesete ime naloga i lozinku da biste nastavili. Prodavnica na mreži od vas može zahtevati da ažurirate informacije o plaćanju ili da uz naknadu preuzmete dodatna prava na korišćenje kao što je pravo na narezivanje pesme na prilagođeni, audio CD.

Zašto se na narezanim CD-ovima povremeno pojave dugački razmaci između pesama?

Prilikom ripovanja pesama neki CD-ovi uključuju jednu ili više sekundi tišine u ripovanu muzičku datoteku pošto se muzika završi. Drugi CD-ovi mogu da uključe razmake na početku nekih pesama. Mnogi CD-ovi označavaju početak i kraj pesama uvodnim i završnim zvučnim signalom za svaku numeru. Prilikom narezivanja audio CD-ova Player automatski dodaje razmak u trajanju od dve sekunde između pesama da bi sprečio da sledeća pesma počne odmah po završetku prethodne. Dodatni razmaci uključeni u muzičke datoteke sa ripovanih CD-ova mogu da kreiraju dugačke, nedosledne pauze između pesama. Pošto se pauza od dve sekunde koju Player dodaje ne može isključiti, jedini način za rešavanje ovog problema jeste da se upotrebi uređivač audio datoteka da bi se iz samih pesama uklonili razmaci.

Kako da znam da li je CD narezan sa prilagođenim postavkama audio disk ili disk sa podacima?

Stavite disk u CD-ROM jedinicu na računaru. Pokrenite Windows Explorer i pregledajte sadržaj CD-a koji ste ubacili. Ako na CD-u vidite tip datoteke .CDA, to označava da je CD koji je narezan audio CD. CD sa podacima može da sadrži bilo koji tip datoteke, od .wma i .mp3 digitalnih muzičkih datoteka, .wmv digitalnih video datoteka ili čak rezervne kopije datoteka dokumenta.

Kako da znam da li CD jedinica predstavlja CD pisač?

Ukoliko niste sigurni da li CD jedinica ima mogućnost narezivanja CD-ova, na prednjoj strani ležišta za CD jedinice možete pogledati logotip kompakt diska koji pokazuje da li disk nudi „upisive“ ili „ponovo upisive“ funkcije.

Osim toga, možete da pogledate svojstva CD jedinice u operativnom sistemu Windows da biste utvrdili da li CD jedinica nudi tu funkciju tako što ćete uraditi sledeće:

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Moj računar.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na CD jedinicu, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 3. Potražite karticu Snimanje. Ako kartica Snimanje nije prikazana, disk jedinica nije CD pisač.

Kako da dobijem CD pisač?

Ako računar nema instaliran CD pisač, morate ga kupiti i instalirati. Postoje mnoge opcije za interne i eksterne CD pisače. Za više informacija obratite se odeljenju prodaje za nadogradnju proizvođača računara ili prodavcu računara/elektronike.

Kako da saznam kakav je status diska koji narezujem?

Dok traje narezivanje diska, tok možete da proverite tako što ćete izabrati karticu Narezivanje, a zatim u oknu za navigaciju izabrati pisač diskova koji vrši narezivanje. Narezivanje diska traje izvesno vreme. Za najbolje rezultate ne pokušavajte da tokom narezivanja diska izvršite druge radnje, poput reprodukovanja drugih datoteka.

Zašto Player ne prepoznaje pisač koji je povezan USB vezom?

Proverite da li pisač povezan sa računarom. Ako jeste povezan, a još uvek niste kreirali listu datoteka za narezivanje, jednostavno zatvorite Player i ponovo ga pokrenite. Kada to uradite, Player bi trebalo da prepozna USB pisač. Ako ste kreirali listu datoteka za narezivanje, pre nego što izađete iz programa Player možete da sačuvate listu tako što ćete uraditi sledeće:

 1. Kliknite na dugme Lista pri vrhu okna liste, a zatim izaberite stavku Sačuvaj spisak numera kao.

 2. Upišite ime za spisak, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 3. Zatvorite Player i ponovo ga pokrenite.

 4. Izaberite karticu Narezivanje. Ako imate više CD pisača, kliknite na strelicu ispod kartice Narezivanje, a zatim izaberite USB pisač.

 5. U oknu za navigaciju izaberite stavku Spiskovi numera, a zatim u okno liste prevucite spisak koji ste sačuvali.

 6. Kliknite na dugme Započni narezivanje.

Zašto mi je postavljeno pitanje da li želim da preskočim datoteku kada počne narezivanje?

Pre početka narezivanja Player izvršava početnu proveru datoteka na listi za narezivanje. U nekim slučajevima, datoteka možda ima grešku koja sprečava njeno narezivanje ili je datoteka zaštićena pravima na korišćenje medija koja zabranjuju narezivanje na audio CD ili ograničavaju broj mogućih narezivanja datoteke na audio CD. Kada Player tokom početne provere naiđe na neku datoteku sa problemom, prikazuje dijalog u kome nudi opciju preskakanja datoteka (i nastavljanja sa procesom narezivanja ostalih datoteka na listi) ili zaustavljanja narezivanja tako da možete pokušati da rešite problem. Ako Player nakon početne provere pronađe probleme kod drugih datoteka, potrebno je da se problemi otklone ili da se datoteke uklone sa liste za narezivanje da biste mogli da nastavite sa narezivanjem.

Kako da sačuvam listu za narezivanje?

Lista za narezivanje predstavlja običan spisak numera i možete ga sačuvati i preuzeti kao i svaki drugi spisak numera. Ako ste kreirali prilagođenu listu za narezivanje i želite da je sačuvate za kasniju upotrebu, uradite sledeće:

 1. Kliknite na dugme Spisak i izaberite stavku Sačuvaj spisak numera kao.

 2. Otkucajte jedinstveno ime za novi spisak numera i kliknite na dugme Sačuvaj.

Da biste kasnije ponovo koristili sačuvani spisak za narezivanje, uradite sledeće:

 1. Izaberite karticu Narezivanje.

 2. Kliknite na dugme Spiskovi numera u oknu za navigaciju.

 3. U oknu sa detaljima izaberite sačuvanu listu za narezivanje i prevucite je u okno liste.

Sada možete ponovo da koristite spisak numera za narezivanje CD-ova.

Šta znači kada Player objavi da „vrši ispitivanje“ kada kliknem na dugme Započni narezivanje?

Windows Media Player treba samo da „ispita“ pesme koje nisu ripovane ili nikada ranije nisu reprodukovane u celosti u ovoj verziji programa Player ako je nivelisanje jačine zvuka uključeno za narezivanje audio CD-ova. Ako ispitivanje procesa narezivanja traje predugo, moguće je da Player ima problema sa određenom datotekom pesme. Kliknite na dugme Zaustavi narezivanje da biste zaustavili proces narezivanja i reprodukovali datu pesmu do kraja i uverili se da Player može ispravno da je reprodukuje. U suprotnom, moguće je da je datoteka oštećena.

Ako ne rešite problem na ovaj način, pokušajte da sa liste za narezivanje uklonite datu pesmu ili da je ponovo pribavite (preuzimanjem ili ripovanjem), a zatim je reprodukujte do kraja da biste proverili da li to rešava problem. Ako se pesma reprodukuje, ali se proces narezivanja i dalje zaustavlja prilikom ispitivanja pesme, pokušajte sa isključivanjem nivelisanja jačine zvuka:

 1. Kliknite na strelicu ispod kartice Narezivanje i izaberite stavku Više opcija.

 2. Opozovite izbor u polju za potvrdu Primeni nivelisanje jačine zvuka na numere na CD-u, a zatim kliknite na dugme U redu.

 3. Ponovo pokušajte da narežete CD.

Napomena

 • Neovlašćena upotreba i/ili umnožavanje materijala zaštićenog autorskim pravom može predstavljati kršenje zakona o autorskom pravu u SAD i/ili drugim zemljama/regionima. Materijal zaštićen autorskim pravima obuhvata, ali nije ograničen na: softver, dokumentaciju, slike, tekstove pesama, fotografije, clip art kolekcije, animacije, filmske i video klipove, kao i zvuk i muziku (uključujući i muziku u MP3 formatu). Kršenje međunarodnih zakona o autorskom pravu i zakona o autorskom pravu u SAD može prouzrokovati stroge kazne na osnovu građanskog i/ili krivičnog prava.