Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o oštećenim datotekama.

Prikaži sve

Šta su oštećene datoteke?

Oštećene datoteke jesu datoteke koje više ne rade ispravno. Ponekad možete popraviti oštećenu datoteku, ali većina oštećenih datoteka ne može se popraviti i potrebno ih je izbrisati ili zameniti.

Kako da znam da li je datoteka oštećena?

Evo jednostavnog testa: Ako pokušate da otvorite datoteku i ona ne radi ispravno, verovatno je oštećena. Ako se datoteka može otvoriti, uređivati i sačuvati bez incidenta, nemojte brinuti. Ako je oštećena neka važna sistemska ili programska datoteka, Windows ili drugi program će vas upozoriti da postoji problem i možda će vam biti preporučeno da ponovo instalirate program.

Kako datoteke postaju oštećene?

Datoteke veoma retko postaju oštećene. Do toga najčešće dolazi kada se nešto nepredviđeno desi prilikom čuvanja datoteke. Na primer, program koji čuva datoteku može pasti ili računar može ostati bez napajanja prilikom čuvanja datoteke.

Šta treba da uradim ako naiđem na oštećenu datoteku?

Ako se datoteka ne može popraviti, moraćete da pronađete program koji može da popravi oštećene datoteke (ili barem da spase neke podatke iz datoteke).

Kako da izbegnem oštećenje datoteka?

Iako veoma retko dolazi do oštećenja datoteke, možete smanjiti mogućnost kreiranja oštećenih datoteka tako što ćete napajanje računara zaštititi stabilizatorom ili izvorom neprekidnog napajanja (UPS). Takođe, uvek pravilno isključujte računar. Izbegavajte nametnuto isključivanje računara pritiskanjem i zadržavanjem dugmeta za napajanje (osim ako se Windows normalno isključuje pomoću dugmeta za napajanje). Za više informacija pogledajte odeljak Ispravno isključivanje računara.

Šta ako ne mogu popraviti oštećenu datoteku?

Trebalo bi da izbrišete tu datoteku. Ako ste prethodno napravili rezervnu kopiju čvrstog diska na računaru, možda ćete moći da preuzmete stariju verziju datoteke. Ako je oštećena važna sistemska ili programska datoteka, možda ćete morati ponovo da instalirate program sa kojim je povezana oštećena datoteka.