Traka zadataka predstavlja dugu horizontalnu traku koja se nalazi u dnu ekrana. Za razliku od radne površine koju mogu zakloniti prozori koji se nalaze na njoj, traka zadataka je gotovo uvek vidljiva. Sastoji se iz četiri osnovna dela:

 • Dugme „Start“ Slika dugmeta „Start“ koje otvara „Start“ meni. Pogledajte odeljak „Start“ meni (pregled).
 • Traka sa alatkama „Brzo pokretanje“ vam omogućava da pokrenete programe jednim klikom.

 • Srednji deo pokazuje koje programe i dokumenta ste otvorili i omogućava vam da brzo prelazite iz jednog u drugi.

 • Sistemska traka poslova uključuje sat i ikone (sličice) koje označavaju status određenih programa i postavki računara.

Slika radne površine, trake zadataka i Windows bočne trake
Traka zadataka se nalazi u dnu ekrana

Najverovatnije ćete najviše koristiti srednji deo trake zadataka, tako da ćemo prvo govoriti o njemu.

Praćenje prozora

Ako odjednom otvorite više od jednog programa ili dokumenta, može se desiti da ćete brzo početi da nagomilavate prozore na radnoj površini. Pošto se prozori često međusobno preklapaju ili zauzimaju ceo ekran, ponekad je teško videti šta se još nalazi ispod ili setiti se šta ste već otvorili.

U takvim situacijama je korisna traka zadataka. Svaki put kada otvorite program, fasciklu ili dokument, Windows će kreirati dugme na traci zadataka koje odgovara datoj stavci. Dugme prikazuje ikonu i ime stavke. Na dole navedenoj slici su otvorena dva programa—„Kalkulator“ i „Minolovac“— i svaki od njih ima svoje dugme na traci zadataka.

Slika koja prikazuje kalkulator i igru „Minolovac“ na radnoj površini i njihovu odgovarajuću dugmad na traci zadataka
Svaki program ima svoje dugme na traci zadataka

Obratite pažnju kako dugme za program „Minolovac“ na traci zadataka izgleda utisnuto. To označava da je program „Minolovac“ aktivan prozor, što znači da se on nalazi ispred ostalih otvorenih prozora i da je spreman za interakciju sa vama.

Da biste se prebacili na drugi prozor, kliknite na dugme tog prozora na traci zadataka. U našem primeru, klik na dugme za program „Kalkulator“ na traci zadataka postavlja prozor tog programa napred:

Slika koja prikazuje kalkulator ispred igre „Minolovac“, sa pritisnutim dugmetom za kalkulator na traci zadataka
Kliknite na dugme prozora na traci zadataka da biste se prebacili na taj prozor

Klik na dugmad na traci zadataka je samo jedan od nekoliko načina za prebacivanje iz jednog prozora u drugi. Za više informacija pogledajte odeljak Rad sa prozorima

Umanjivanje prozora i vraćanje u prethodno stanje

Kada je neki prozor aktivan (njegovo dugme na traci zadataka izgleda utisnuto), on se umanjuje klikom na dugme na traci zadataka. To znači da će taj prozor nestati sa radne površine. Prozor se umanjivanjem ne zatvara, niti se briše njegov sadržaj—time se prozor privremeno uklanjanja sa radne površine.

Na slici prikazanoj ispod program „Kalkulator“ je umanjen, ali nije zatvoren. Vidi se da i dalje radi zato što se na traci zadataka nalazi dugme.

Slika koja prikazuje kalkulator smanjen na traku zadataka
Ako se program „Kalkulator“ umanji, na traci zadataka je vidljivo samo njegovo dugme

Prozor možete umanjiti i tako što ćete kliknuti na dugme „Umanji“ koje se nalazi u gornjem desnom uglu prozora:

Slika koja prikazuje pokazivač miša koji pokazuje dugme za smanjivanje prozora
Dugme „Umanji“ (levo)

Da biste umanjeni prozor vratili u prethodno stanje (ponovo ga prikazali na radnoj površini), kliknite na njegovo dugme na traci zadataka. Za više informacija o ovim dugmadima pogledajte odeljak Rad sa prozorima.

Na koji način traka zadataka grupiše slične stavke

Prilikom otvaranja novih prozora videćete kako se postojeća dugmad na traci zadataka sužavaju kako bi se omogućilo umetanje nove dugmadi. Međutim, ako traka zadataka postane zakrčena dugmadima, dugmad za isti program biće grupisana u okviru jednog dugmeta.

Da biste shvatili kako to funkcioniše, pretpostavite da na radnoj površini imate tri otvorene slike u programu „Bojanka“. Ako na traci zadataka ima dovoljno prostora, tri prozora programa „Bojanka“ biće prikazana kao posebna dugmad:

Slika trake zadataka koja prikazuje tri odvojena dugmeta
Tri prozora programa „Bojanka“ prikazana kao posebna dugmad na traci zadataka

Međutim, ako je otvoreno dosta programa i dokumenata, traka zadataka će skupiti ta tri dugmeta u jedno dugme koje će prikazivati ime grupe („Bojanka“) i broj stavki u grupi (3). Ako kliknete na to dugme, biće prikazan meni koji sadrži spisak datoteka u grupi:

Slika koja prikazuje tri datoteke grupisane u okviru jednog dugmeta na traci zadataka
Tri prozora programa „Bojanka“ grupisana u okviru jednog dugmeta na traci zadataka

Ako izaberete neku stavku u meniju, aktiviraće se odgovarajući prozor tako da ga možete videti.

Savet

 • Da biste zatvorili sve stavke u grupi, kliknite desnim tasterom miša na dugme grupe na traci zadataka i izaberite stavku Zatvori grupu.

Prikazivanje pregleda otvorenih prozora

Kada postavite pokazivač miša na dugme na traci zadataka, pojaviće se mala slika koja prikazuje minijaturnu verziju odgovarajućeg prozora. Ovaj pregled, koji se takođe naziva sličica, posebno je koristan ako prozor ne možete identifikovati samo prema naslovu. Ako se u okviru prozora reprodukuje video zapis ili animacija, reprodukciju ćete videti na pregledu.

Slika pokazivača miša na dugmetu trake zadataka, sa pregledom prozora
Postavljanje pokazivača na dugme prozora na traci zadataka otvara pregled prozora

Kada postavite pokazivač na grupno dugme na traci zadataka, videćete mnoštvo pregleda, ali samo pregled na vrhu biće vidljiv.

Napomena

 • Pregledi prozora trake zadataka neće funkcionisati ako računar ne koristi Windows Aero, prvoklasno vizuelno iskustvo operativnog sistema Windows Vista. Aero nije dostupan u operativnom sistemu Windows Vista Starter ili Windows Vista Home Basic. Za više informacija pogledajte odeljak Šta je Windows Aero?

Traka sa alatkama „Brzo pokretanje“

Neposredno pored dugmeta „Start“ sa desne strane nalazi se traka sa alatkama „Brzo pokretanje“. Kao što joj i ime govori, omogućava vam da pokrenete programe jednim klikom. Na primer, kliknite na ikonu programa Internet Explorer Slika ikone programa Internet Explorer da biste pokrenuli Internet Explorer.
Slika trake sa alatkama „Brzo pokretanje“
Traka sa alatkama „Brzo pokretanje“ nalazi se sa desne strane dugmeta „Start“

Traku sa alatkama „Brzo pokretanje“ možete prilagoditi tako što ćete joj dodati svoje omiljene programe. Pronađite program u „Start“ meniju, kliknite desnim tasterom miša na njega i izaberite stavku Dodaj traci za brzo pokretanje. (Ako ne vidite tu opciju, ikonu programa možete prevući u traku sa alatkama „Brzo pokretanje“.) Nakon toga će se ikona programa pojaviti na traci sa alatkama. Da biste uklonili ikonu sa trake sa alatkama „Brzo pokretanje“, kliknite na nju desnim tasterom miša i izaberite stavku Izbriši, a zatim kliknite na dugme Da.

Traka sa alatkama „Brzo pokretanje“ po podrazumevanoj vrednosti takođe sadrži dva posebna dugmeta. Kliknite na dugme Prikaži radnu površinuSlika ikone „Prikaži radnu površinu“ da biste privremeno sakrili sve otvorene prozore i prikazali radnu površinu. Kliknite na dugme još jednom da biste opet prikazali sve prozore. Kliknite na dugme Prebaci se između prozoraSlika dugmeta „Prebaci se iz jednog prozora u drugi“ da biste se prebacivali iz jednog otvorenog prozora u drugi pomoću funkcije Windows Flip 3D. Za više informacija pogledajte odeljak Rad sa prozorima

Napomene

 • Ako ne vidite ikone koje ste dodali na traku sa alatkama „Brzo pokretanje“, a umesto njih vidite duple ševrone Slika duplih ševrona na traci sa alatkama „Brzo pokretanje“, to znači da te ikone ne mogu stati na traku sa alatkama. Možete kliknuti na duple strelice da biste pristupili skrivenim programima na traci zadataka, ali je bolje da promenite veličinu trake sa alatkama kako biste zadržali mogućnost pristupa programima jednim klikom.

  Promena veličine trake sa alatkama „Brzo pokretanje“

  1. Kliknite desnim tasterom miša na prazan prostor trake zadataka i izaberite stavku Zaključaj traku zadataka da biste uklonili potvrdni znak i otključali traku zadataka.

  2. Pomerajte regulator veličine trake zadataka nadesno (pogledajte sliku) dok ne budete videli sve ikone.

   Slika trake sa alatkama „Brzo pokretanje“ koja prikazuje regulator veličine
   Prevlačite regulator veličine da biste promenili veličinu trake sa alatkama „Brzo pokretanje“
 • Ako na vašem računaru nije pokrenut Windows Aero, funkcija „Flip 3D“ neće se otvoriti kada kliknete na dugme Prebaci se iz jednog prozora u drugi. Umesto toga, videćete prozor koji biste videli da ste pritisnuli tastere ALT+TAB na tastaturi.

Sistemska traka poslova

Sistemska traka poslova koja se nalazi u desnom uglu trake zadataka uključuje sat i grupu ikona. Ona izgleda ovako:

Slika sistemske trake poslova na traci zadataka
Sistemska traka poslova na traci zadataka

Ove ikone označavaju status neke stavke na računaru ili pružaju pristup određenim postavkama. Skup ikona koje vidite zavisi od toga koje programe i usluge ste instalirali, kao i od toga kako je proizvođač računara podesio računar.

Kada pomerite pokazivač na određenu ikonu, videćete ime te ikone i status postavke. Na primer, ako postavite pokazivač na ikonu jačine zvuka Slika ikone za jačinu zvuka na sistemskoj traci poslova na traci zadataka, prikazaće se trenutni nivo jačine zvuka na računaru. Ako postavite pokazivač na ikonu mreže Slika mrežne ikone na sistemskoj traci poslova na traci zadataka, prikazaće se informacije o tome da li ste povezani sa mrežom, informacije o brzini veze i jačini signala.

Ako kliknete dvaput na neku ikonu u sistemskoj traci poslova, obično će se otvoriti program ili postavka povezana sa tom ikonom. Na primer, ako dvaput kliknete na ikonu jačine zvuka, otvoriće se kontrole jačine zvuka. Ako kliknete dvaput na ikonu mreže, otvoriće se centar za mrežu i deljenje.

Povremeno će se iznad neke ikone u sistemskoj traci poslova pojavljivati iskačući prozorčić (zove se obaveštenje) koji vas obaveštava o nečemu. Na primer, nakon što računaru dodate novi hardverski uređaj, možda ćete videti ovo:

Slika obaveštenja sa prikazanom porukom „Uređaji su spremni za upotrebu“
Sistemska traka poslova prikazuje poruku nakon instaliranja novog hardvera
Kliknite na dugme ZatvoriSlika dugmeta „Zatvori“ za obaveštenje u gornjem desnom uglu obaveštenja da biste ga odbacili. Ako ne uradite ništa, obaveštenje će samo postepeno iščeznuti nakon nekoliko sekundi.

Da bi smanjio zakrčenje, Windows sakriva ikone u sistemskoj traci poslova u slučaju da ih niste koristili neko vreme. Ako su ikone skrivene, kliknite na dugme Prikaži skrivene ikone da biste ih privremeno prikazali.

Slika sistemske trake poslova na traci zadataka koja prikazuje dugme „Prikaži skrivene ikone“
Kliknite na dugme „Prikaži skrivene ikone“ da biste prikazali sve ikone u sistemskoj traci poslova

Prilagođavanje trake zadataka

Traku zadataka možete prilagoditi na mnogo načina da bi odgovarala vašim potrebama. Na primer, celu traku zadataka možete pomeriti uz levu, desnu ili gornju ivicu ekrana. Traku zadataka možete povećati, Windows je može automatski sakriti kada je ne koristite, a možete joj i dodati trake zadataka. Za više informacija pogledajte sledeće teme: