Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o ispravkama. Za informacije o ispravkama i privatnosti pročitajte izjavu o privatnosti za Windows Update na mreži.

Prikaži sve

Šta su ispravke?

Ispravke su dodaci za softver koji mogu da spreče nastanak problema ili da ih otklone, kao i da poboljšaju funkcionisanje računara i iskustvo rada sa njim.

Gde mogu da pronađem ispravke?

Za ispravke za Windows, uključujući i one za Internet Explorer ili programe koji se isporučuju s operativnim sistemom Windows, idite na funkciju „Ažuriranje Windowsa“ na kontrolnoj tabli.

  1. Otvorite funkciju „Ažuriranje Windows“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Ažuriranje Windowsa.

  2. U levom oknu izaberite stavku Proveri da li postoje ispravke.

Preporučujemo da uključite automatsko ažuriranje tako da Windows može da instalira nove ispravke čim one postanu dostupne. Za više informacija pogledajte odeljak Uključivanje ili isključivanje automatskog ažuriranja.

Za informacije o pronalaženju ispravki za paket Microsoft Office System pogledajte odeljak Ažuriranje paketa Microsoft Office. Za ispravke za druge programe i uređaje koje koristite posetite Web lokaciju izdavača ili proizvođača.

Da li je potrebno da preuzmem i instaliram ispravke?

Da. Ispravke ne stupaju na snagu dok se ne instaliraju, ali da biste instalirali ispravke, prvo morate da ih preuzmete na računar. Možete da odaberete da Windows automatski preuzme i instalira ispravke, automatski preuzme ispravke i obavesti vas tako da možete sami da ih instalirate ili da vas obavesti da sami preuzmete i instalirate nove ispravke. Za više informacija pogledajte odeljak Promena načina na koji Windows instalira ispravke ili obaveštava o njima.

Koje vrste ispravki Windows može da instalira automatski?

Možete da podesite Windows da automatski instalira važne i preporučene ispravke ili da instalira samo važne ispravke. Važne ispravke obezbeđuju značajne prednosti kao što su poboljšana bezbednost i pouzdanost. Preporučene ispravke mogu da reše probleme koji nisu kritični i da poboljšaju vaš utisak pri radu sa računarom. Opcionalne ispravke se ne preuzimaju niti instaliraju automatski. Za više informacija pogledajte odeljke Uključivanje ili isključivanje automatskog ažuriranja i Promena načina na koji Windows instalira ispravke ili obaveštava o njima.

Instaliranje upravljačkih programa i drugih opcionalnih ispravki

  1. Otvorite funkciju „Ažuriranje Windows“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Ažuriranje Windowsa.

  2. U levom oknu kliknite na dugme Proveri da li postoje ispravke, a zatim sačekajte dok Windows potraži najnovije ispravke za računar.

  3. Ako budu pronađene ispravke, izaberite stavku Prikaži dostupne ispravke.

  4. Izaberite opcionalne ispravke koje želite, a zatim kliknite na dugme Instaliraj. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Za više informacija pogledajte odeljke Promena načina na koji Windows instalira ispravke ili obaveštava o njima i Instaliranje ispravki za Windows.

Koliko često treba ažurirati računar i programe?

Koliko god je to moguće. Ispravke su najbolji način za sprečavanje ili rešavanje poznatih problema i one povećavaju bezbednost računara. U slučaju operativnog sistema Windows, najlakši način instaliranja ispravki jeste da uključite automatsko ažuriranje. Windows će instalirati nove ispravke kada one postanu dostupne. Za više informacija pogledajte odeljak Uključivanje ili isključivanje automatskog ažuriranja.

Šta će se dogoditi ako zaboravim da instaliram ispravku?

Računar može da bude izložen riziku ili vi možete da iskusite nepotrebne probleme sa operativnim sistemom Windows ili programima.

Mogu li automatski da dobijem ispravke?

Za Windows i programe koji se isporučuju sa operativnim sistemom Windows, poput programa Internet Explorer, da. Jednostavno uključite automatsko ažuriranje. Za više informacija pogledajte odeljak Uključivanje ili isključivanje automatskog ažuriranja. Za druge programe posetite Web lokaciju izdavača ili proizvođača da biste proverili da li možete automatski da dobijate ispravke.

Koliko koštaju ispravke?

Ispravke korporacije Microsoft za Microsoft proizvode su besplatne kao deo usluga održavanja i podrške. Za druge proizvode obratite se izdavaču svakog programa i proizvođaču uređaja da biste proverili da li su ispravke besplatne. U zavisnosti od Internet veze, moguće je da se primenjuju standardne cene lokalnih ili međugradskih telefonskih razgovora, kao i cene Internet usluga dok preuzimate i instalirate ispravke bilo kojeg izdavača ili proizvođača.

Zašto je potrebno da neke ispravke instaliram posebno, pre ili posle instalacije drugih ispravki?

Obično je tako zato što je potrebno da se računar ponovo pokrene da bi te ispravke stupile na snagu. Na primer, možda ćete morati da instalirate ispravku za funkciju „Ažuriranje Windowsa“ da biste mogli da proverite da li postoje druge ispravke za računar. U drugim slučajevima, ispravka može da bude nova verzija ili servisni paket softvera koji trenutno imate. Da biste se uverili da je računar spreman za instalaciju ovih ispravki, prvo morate da instalirate sve važne ispravke za računar. Nakon instalacije važnih ispravki, Windows će vas pitati da li želite da se samostalna ili „ekskluzivna“ ispravka sama instalira.

Računar delim sa drugim ljudima. Da li svi dobijamo iste ispravke?

Da. Ispravke se primenjuju na Windows i programe, bez obzira na to ko ih koristi.

Imam kućnu mrežu. Mogu li da ažuriram sve računare istovremeno?

Ne. Potrebno je da uključite automatsko ažuriranje ili da proverite da li postoje ispravke za svaki računar posebno. Na primer, za računare koji rade pod različitim verzijama operativnog sistema Windows potrebne su različite ispravke. Windows otkriva koje ispravke se primenjuju u određenom slučaju, ali ne možete, na primer, da primenite ispravke za Windows XP na računar koji radi pod operativnim sistemom Windows 2000.

Mogu li da uklonim ispravke?

Neke ispravke možete da uklonite, ali ne i one koje utiču na važne datoteke operativnog sistema. Ispravku bi trebalo da uklonite samo ako ste sigurni da izaziva probleme.

Za više informacija pogledajte odeljak Uklanjanje ispravke.