Evo odgovora na uobičajena pitanja o korisničkim nalozima.

Prikaži sve

Šta je korisnički nalog?

Korisnički nalog je skup informacija koje govore sistemu Windows kojim datotekama i fasciklama možete da pristupite, koje promene možete da izvršite na računaru i koje su vaše lične postavke, kao što su pozadina radne površine ili jedinstvene boje. Pomoću korisničkih naloga možete da delite računar sa više ljudi, ali da ipak imate svoje datoteke i postavke. Svaka osoba pristupa svom korisničkom nalogu pomoću korisničkog imena i lozinke.

Koji tipovi korisničkih naloga postoje?

Postoje tri različita tipa korisničkih naloga:

  • Standardni

  • Administratorski

  • Nalog gosta

Svaki tip naloga daje korisniku različit nivo kontrole nad računarom. Standardni nalog je nalog koji se koristi za svakodnevni rad na računaru. Administratorski nalog obezbeđuje najveću kontrolu nad računarom i treba da se koristi samo kada je neophodno. Nalog gosta je pre svega namenjen osobama kojima je potrebno privremeno korišćenje računara. Za više informacije pogledajte odeljak Šta je standardni korisnički nalog?, Šta je administratorski nalog? i Šta je nalog gosta?

Kako mogu da se prebacim na drugi korisnički nalog?

Mogućnost prebacivanja na drugi korisnički nalog bez odjavljivanja ili zatvaranja programa i datoteka naziva se „Brza promena korisnika“. Da biste se prebacili na drugi korisnički nalog, izvršite ove korake:

  • Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, postavite pokazivač na strelicu pored dugmeta „Zaključaj“ Slika dugmeta „Zaključaj“, a zatim kliknite na dugme Promeni korisnika.

Napomena

  • Brza promena korisnika nije uključena u Windows Vista Starter.

Da li mi je potreban korisnički nalog da bih koristio sistem Windows?

Da. Kada podesite Windows, od vas će se zahtevati da kreirate korisnički nalog. Ovaj nalog će biti administratorski nalog koji vam dozvoljava da podesite računar i instalirate sve programe koje želite da koristite. Kada završite sa podešavanjem računara, preporučujemo vam da koristite standardni korisnički nalog za svakodnevni rad sa računarom. Ekran dobrodošlice, mesto na kome se prijavljujete na sistem Windows, prikazuje naloge koji su dostupni na računaru i identifikuje tip naloga da biste znali da li koristite administratorski nalog ili standardni korisnički nalog. Za više informacija o tome zašto bi trebalo da koristite standardni korisnički nalog, pogledajte odeljak Zašto koristiti standardni korisnički nalog umesto administratorskog naloga?

Da li treba da koristim lozinku na svom nalogu?

Ne. Ipak, preporučujemo da koristite jaku lozinku. Korišćenje lozinke je jedna od najvažnijih stvari koju možete da učinite da biste obezbedili računar. Kada je računar zaštićen lozinkom, samo osoba koja zna lozinku može da se prijavi na njega.

Šta je grupa korisnika?

Grupa korisnika je kolekcija korisničkih naloga koji imaju ista bezbednosna prava. Dve uobičajene grupe korisnika su standardni korisnik i administrator, ali postoje i druge. Ako imate administratorski nalog, možete kreirati prilagođene grupe korisnika, premeštati naloge iz jedne grupe u drugu i dodavati ih ili uklanjati iz različitih grupa. Kada kreirate prilagođenu grupu korisnika, možete odabrati koja prava da joj dodeljujete.

Korisnički nalog se često naziva prema grupi korisnika u kojoj se nalazi (na primer, nalog u standardnoj grupi se zove standardni nalog). Jedan nalog može biti član više grupa.

Ponekad se grupe korisnika nazivaju bezbednosnim grupama. Za više informacija pogledajte odeljak Grupe korisnika u sistemu Windows.