Šta je Bluetooth tehnologija bežične veze?

Bluetooth tehnologija koristi radio prenos da bi se uređajima kao što su računari, štampači, miševi ili mobilni telefoni omogućila bežična komunikacija na maloj udaljenosti. Neki od načina da koristite Bluetooth tehnologiju uključuju:

  • Prenos datoteka između računara ili između računara i drugog uređaja

  • Štampanje pomoću štampača za omogućavanje Bluetooth bežične veze

  • Korišćenje tastature ili miša za omogućavanje Bluetooth bežične veze

  • Slušanje muzike pomoću slušalica za omogućavanje Bluetooth bežične veze

  • Sinhronizovanje ličnog digitalnog sekretara (PDA) za Bluetooth vezu sa računarom ili drugim uređajem

  • Kreiranje bežične veze sa Internetom pomoću mobilnog telefona za omogućavanje Bluetooth bežične veze ili modemskog servera

  • Pridruživanje Bluetooth ličnoj mreži (PAN)