Koja je razlika između funkcije „Windows prostor za timski rad“ i rešenja Windows Live Meeting?

Možete da koristite funkciju „Windows prostor za timski rad“ ili rešenje Windows Live Meeting da biste sarađivali sa drugima, delili i uređivali dokumente i prikazivali prezentacije. Da biste odlučili šta najviše odgovara vašim potrebama, pogledajte sledeću tabelu.

Windows prostor za timski rad
Windows Live Meeting

Da li predstavlja deo operativnog sistema Windows?

Da

Ne

Kojoj veličini grupe najviše odgovara?

2–10

2–2,500

Kom tipu sastanaka najviše odgovara?

Sastanci oči u oči

Daljinski sastanci

Da li podešava ad hoc mrežu?

Da, ako se ne otkrije postojeća mreža

Ne, potrebna je veza sa Internetom

Da li je moguće korišćenje bez konfiguracije?

Da

Ne, potrebna je konfiguracija

Da li funkcioniše sa starijim verzijama operativnog sistema Windows?

Ne

Da

Da li postoji integracija sa sistemom Microsoft Office?

Ne

Da