Podešavanje operativnog sistema Windows XP za više jezika unosa

Sa operativnim sistemom Windows XP, možete da podesite više jezika unosa, a zatim da prebacujete između njih samo pomoću klikova mišem. Ako se vaš računar koristi u višejezičnom domaćinstvu, možete da konfigurišete svaki korisnički nalog pomoću drugog jezika unosa.

Dodavanje jezika unosa

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Izaberite ikonu Datum, vreme, jezičke i regionalne opcije.

 3. Kliknite na dugme Dodaj druge jezike.

 4. U dijalogu Regionalne i jezičke opcije, na kartici Jezici kliknite na dugme Detalji.

 5. U dijalogu Usluge za tekst i jezici unosa, na kartici Postavke, kliknite na dugme Dodaj.

 6. U dijalogu Dodavanje jezika unosa, na listi Jezik unosa izaberite željeni jezik i dijalekat. Ako želite da promenite standardni raspored na tastaturi, na listi Raspored na tastaturi/IME izaberite nov raspored. Zatim kliknite na dugme U redu.

 7. U dijalogu Usluge za tekst i jezici unosa, na kartici Postavke izaberite listu Podrazumevani jezik unosa i izaberite jezik koji najčešće koristite. Jezik koji izaberete kao podrazumevani će se prikazati kada prvi put pokrenete računar.

 8. Da biste dodali još jezika, vratite se na 5. korak ili kliknite na dugme U redu ako ste završili sa dodavanjem jezika.

 9. U dijalogu Regionalne i jezičke opcije ako je potrebno potvrdite izbor u polju za potvrdu Instaliraj datoteke za složene skriptove i jezike s desna na levo i Instaliraj datoteke za istočnoazijske jezike.

 10. Izaberite karticu Regionalne opcije. Na listi Standardi i formati izaberite svoj region.

 11. Na listi Lokacija izaberite lokaciju.

 12. Kliknite na dugme U redu da biste sačuvali postavke.

Prebacivanje sa jednog jezika unosa na drugi

 1. Ako je više jezika unosa instalirano na računaru, Windows XP prikazuje traku sa jezicima u donjem desnom uglu, blizu sistemskog sata. Traka sa jezicima prikazuje skraćenicu od dva slova za trenutno izabrani jezik unosa.

 2. Kliknite na dugme „Traka jezika“, a zatim izaberite željeni jezik i dijalekat.

Napomena

 •  Za oko minut će se pojaviti novi jezik.