Kako se deinstaliraju antivirusni i antišpijunski programi?

Ako koristite više antivirusnih ili antišpijunskih programa u isto vreme, performanse računara će biti lošije, a računar će postati nestabilan ili se neočekivano ponovo pokretati. Da biste mogli da instalirate Microsoft Security Essentials ili rešite probleme sa programom Microsoft Security Essentials, uključujući probleme sa instalacijom, prvo morate u potpunosti da uklonite sve programe za bezbednost na Internetu sa računara.

Oprez:

Kada uklonite trenutno instalirane programe za bezbednost na Internetu, računar neće biti zaštićen. Ako budete imali problema prilikom instaliranja programa Microsoft Security Essentials kada uklonite postojeće programe za bezbednost na Internetu, obratite se Microsoft Security Essentials podršci tako što ćete proslediti zahtev na mreži.

Savet:

Moraćete ponovo da pokrenete računar dok budete postupali u skladu sa ovim uputstvima. Zapišite ih, odštampajte ili obeležite ovu stranicu (označite je kao omiljenu) da biste lakše ponovo pronašli ovu temu.

1. korak: Uklonite antivirusne ili antišpijunske programe

 1. Pod operativnim sistemom Windows XP kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Pokreni, unesite appwiz.cpl, a zatim pritisnite taster Enter.
  -ili-
  Pod operativnim sistemom Windows Vista kliknite na dugme Start. U okvir „Započni pretragu“ unesite appwiz.cpl, a zatim pritisnite taster Enter.
  –ili–
  Pod operativnim sistemom Windows 7 kliknite na Start. U okvir Pretraži programe i datoteke unesite appwiz.cpl, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Deinstalirajte sve druge programe za bezbednost na Internetu sa liste instaliranih programa.

 3. Ponovo pokrenite računar.

Napomena:

 • Neke aplikacije za bezbednost na Internetu neće se u potpunosti deinstalirati. Možda ćete morati da preuzmete i pokrenete uslužni program za čišćenje da biste u potpunosti uklonili prethodnu bezbednosnu aplikaciju.

 • Ako pored programa Microsoft Security Essentials koristite još jedan antišpijunski program, preporučujemo da u tom drugom programu isključite skeniranje u realnom vremenu. Za više informacija pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz taj antišpijunski program.

Važno:

Ako je antivirusni program onemogućen ili ako nije instaliran, trebalo bi da postupite u skladu sa sledećim smernicama:

 • Nemojte preuzimati niti otvarati datoteke iz izvora u koje nemate poverenja.

 • Nemojte posećivati Veb lokacije u koje nemate poverenja.

 • Nemojte otvarati priloge e-poruka od kontakata u koje nemate poverenja.

2. korak: U potpunosti deinstalirajte Windows Live OneCare

 1. Microsoft Windows Live OneCare se ponekad ne deinstalira u potpunosti. Ako ste ga nedavno deinstalirali, trebalo bi da preuzmete alatku za čišćenje uslužnog programa Windows Live OneCare tako što ćete kliknuti na vezu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=167350.

 2. U programu Windows Internet Explorer, u dijalogu Preuzimanje datoteke – Bezbednosno upozorenje kliknite na dugme Sačuvaj. Pronađite lokaciju na kojoj želite da sačuvate datoteku, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 3. Idite na lokaciju na kojoj ste sačuvali datoteku.

 4. Pod operativnim sistemom Windows XP dvaput kliknite na datoteku.
  -ili-
  Pod operativnim sistemom Windows Vista dvaput kliknite na datoteku, a zatim kliknite na opciju Pokreni kao administrator.

 5. Kliknite na dugme Pokreni, a zatim na dugme Nastavi.

 6. Pročitajte ugovor o licenciranju. Ako ga prihvatate, izaberite Prihvatam uslove Ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom, a zatim kliknite na Nastavi.

 7. Kliknite na Očisti.

 8. Kada alatka za čišćenje završi rad, kliknite na dugme Ponovo pokreni odmah.