Izjava o privatnosti za Savetnik za nadogradnju na Windows 7

Poslednje ažuriranje: maj 2009.

U korporaciji Microsoft vredno radimo na zaštiti vaše privatnosti. Ova izjava o privatnosti objašnjava prakse prikupljanja podataka i upotrebe Windows 7 savetnika za nadogradnju. One se ne primenjuju na druge lokacije, proizvode ili usluge korporacije Microsoft na mreži ili van mreže.

Windows 7 savetnik za nadogradnju će vam pomoći da utvrdite da li je vaš trenutni računar spreman za nadogradnju na Windows 7. Možete da preuzmete Windows 7 savetnik za nadogradnju, pokrenete analizu trenutnog računara i koristite detaljni izveštaj koji ćete dobiti da biste se uverili da je vaš računar spreman za instalaciju i pokretanje operativnog sistema Windows 7.

Koje informacije se prikupljaju?

Kada koristite Windows 7 savetnik za nadogradnju, on će prikupiti određene informacije o potencijalnom iskustvu nadogradnje kao što su mogućnosti hardvera vašeg računara, uređaji povezani sa računarom i aplikacije instalirane na računaru. Informacije o izdavaču aplikacije povremeno mogu da sadrže informacije sa ličnim podacima koji se mogu identifikovati kao što su ime ili e-adresa izdavača. Međutim, prikupljene informacije se ne koriste radi vašeg identifikovanja ili obraćanja vama.

Upotreba informacija

Ove informacije se šalju korporaciji Microsoft i koriste za kreiranje izveštaja za vas sa detaljnim objašnjenjem toga kako će Windows 7 raditi na vašem računaru. Pored toga, ove informacije se koriste da bi nam pomogle da poboljšamo određene uređaje i aplikacije koje Windows 7 podržava, da analiziramo trendove i poboljšamo performanse operativnog sistema Windows 7.

Informacije koje korporacija Microsoft prikuplja ili koje joj se šalju mogu se uskladištiti i obraditi u SAD ili u nekoj drugoj zemlji ili regionu u kojoj Microsoft ili njeni partneri, podružnice ili predstavnici imaju objekte. Microsoft može otkriti lične informacije ako se to zatraži zakonskim putem ili u uverenju da je takva radnja neophodna u cilju: (a) usklađivanja sa ukazima zakona ili usaglašavanja sa pravnim procesom koji se primenjuje na Microsoft ili na lokaciju; (b) zaštite i odbrane prava ili svojine korporacije Microsoft i njene porodice Veb lokacija ili (c) delovanja u hitnim okolnostima da bi se zaštitila lična bezbednost zaposlenih u korporaciji Microsoft, korisnika softvera ili usluga korporacije Microsoft ili javnosti.

Microsoft povremeno unajmljuje druga preduzeća za pružanje ograničenog broja usluga u svoje ime, kao što su podrška za korisnike, obrada transakcija ili statistička analiza izveštaja. Microsoft preduzećima prosleđuje samo informacije potrebne za pružanje usluga. Od njih se zahteva da čuvaju poverljivost tih informacija i zabranjeno im je da ih koriste u druge svrhe.

Izbor/kontrola

Možete odabrati da preuzmete, instalirate i pokrenete Windows 7 savetnik za nadogradnju po svojoj želji. Aplikacija Windows 7 savetnik za nadogradnju može da sadrži veze ka Veb lokacijama i uslugama. Preporučujemo vam da pregledate izjave o privatnosti lokacija i usluga koje ste odabrali da posetite kako biste razumeli način na koji one mogu da prikupljaju, koriste i dele vaše lične informacije. Microsoft nije odgovoran za izjave o privatnosti ili prakse lokacija i usluga koje kontrolišu druga preduzeća ili organizacije.

Bezbednost vaših informacija

Microsoft je posvećen zaštiti bezbednosti vaših informacija. Koristimo mnoštvo bezbednosnih tehnologija i procedura da bismo zaštitili vaše informacije od neovlašćenog pristupa, korišćenja ili otkrivanja. Na primer, informacije koje obezbedite skladištimo na računarskim sistemima sa ograničenim pristupom koji se nalaze u objektima pod nadzorom.

Pronađite više informacija o posvećenosti korporacije Microsoft privatnosti.

Obraćanje nama

Microsoft očekuje vaše komentare u vezi sa ovom izjavom o privatnosti. Ako imate pitanja u vezi sa ovom izjavom ili verujete da je se nismo pridržavali, obratite nam se koristeći našVeb obrazac. Ako imate tehnička pitanja ili pitanja o opštoj podršci, posetite podršku da biste saznali više o ponudama Microsoft podrške.

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
USA