Windows Essentials 2012: napomene uz izdanje

Windows Essentials 2012

Ova stranica pruža najnovije i ostale informacije o programskom paketu Windows Essentials 2012.

Prikaži sve

Koji operativni sistem mi je potreban ako želim da instaliram Windows Essentials 2012?

Windows Essentials 2012 programi rade u operativnom sistemu Windows 7 (32-bitna ili 64-bitna verzija), Windows 8.1 (32-bitna ili 64-bit verzija), Windows Server 2008 R2 ili Windows Server 2008 sa servisnim paketom 2 i ažuriranju platforme za Windows Server 2008 ili Windows Server 2012. Možda ćete morati da ispunite dodatne zahteve za instaliranje ako želite da koristite Windows Essentials 2012 u sistemu Windows Server ili na N SKU uređajima.

Programski paket Windows Live Essentials 2009 više nije dostupan za preuzimanje za Windows XP. Saznajte više o prestanku podrške za Windows XP

Programski paket Windows Live Essentials 2011 više nije dostupan za preuzimanje za operativni sistem Windows Vista. Saznajte više

Program Windows Live Porodična bezbednost ne možete da instalirate ako koristite Windows 8.1

Program Windows Live Porodična bezbednost zamenjen je programom Microsoft porodična bezbednost, koji se sada nalazi u sastavu operativnog sistema Windows 8.1. Zato nije moguće instalirati Windows Live Porodična bezbednost ako koristite Windows 8.1. Ako nadogradite računar sa operativnim sistemom Windows 7 na Windows 8.1, nećete moći da pokrenete niti da nadogradite Windows Live Porodičnu bezbednost. Umesto toga ćete u okviru sistema Windows 8.1 dobiti Microsoft porodičnu bezbednost koja sadrži sve funkcije Windows Live Porodične bezbednosti (a uveli smo i neke nove funkcije).

Animirane GIF datoteke i emotikoni se isključuju u režimu softvera

Ako vaš računar koristi softversko prikazivanje umesto hardverskog, nećete moći da vidite animacije u paketu Windows Essentials 2012.

Movie Maker i „Foto-galerija“ moraju zajedno da se instaliraju

Windows Movie Maker i Windows foto-galerija mogu da se instaliraju jedino zajedno jer dele mnoge funkcije. To znači da, ukoliko na računaru imate stariju verziju programa Movie Maker ili „Foto-galerija“, instaliraće vam se oba programa prilikom nadogradnje na novu verziju.

MicrosoftOneDrive instaliran umesto platforme Windows Live Mesh

Ako imate instaliran Windows Live Mesh, on će automatski biti uklonjen kada instalirate Windows Essentials 2012, a umesto njega će biti instaliran Microsoft OneDrive. Da biste sinhronizovali sav sadržaj u usluzi OneDrive na svim svojim računarima, čak i na Mac računarima, moraćete na svim računarima da instalirate OneDrive.

Messenger nije više dostupan

Messenger je ukinut aprila 2013. i nije više dostupan na većini operativnih sistema. Nećete izgubiti svoje Messenger kontakte kada izvršite ažuriranje na Skype. Više informacija potražite na stranici Messenger je prešao na Skype.

Windows Essentials 2012 ne obuhvata Messenger Pratilac

Ako imate Messenger Pratilac na računaru, biće uklonjen kada instalirate Windows Essentials 2012. Messenger Pratilac više nije podržan i neće raditi u kombinaciji sa paketom Windows Essentials 2012.