Možete odabrati sliku koja će biti povezana sa vašim korisničkim nalogom i prikazana na ekranima ili menijima koji prikazuju vaše korisničko ime, kao što je ekran dobrodošlice ili „Start“ meni.

  1. Otvorite opciju „Korisnički nalozi“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Korisnički nalozi i porodična bezbednost (ili izabrati stavku Korisnički nalozi ako ste povezani sa mrežnim domenom), a zatim izabrati stavku Korisnički nalozi.

  2. Kliknite na dugme Promeni svoju sliku.

  3. Izaberite sliku koju želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Promeni sliku.
    - ili -
    Ako želite da koristite vlastitu sliku, kliknite na vezu Potraži više slika, dođite do slike koju želite da koristite, izaberite je, a zatim kliknite na dugme Otvori. Možete koristiti sliku bilo koje veličine, ali ona mora imati neku od sledećih oznaka tipa datoteke: .jpg, .png, .bmp ili .gif.