Narezivanje DVD-Video diska: najčešća pitanja

Slede odgovori na neka uobičajena pitanja o narezivanju DVD-Video diska u programu Windows DVD Maker. Više informacija o narezivanju DVD-a pomoću programa Windows DVD Maker potražite u odeljku Narezivanje DVD-Video diska pomoću programa Windows DVD Maker.

Prikaži sve

Koje uređaje mogu da koristim za reprodukovanje DVD-a koji je narezan u programu Windows DVD Maker?

DVD možete da reprodukujete na standardnom DVD plejeru koji je povezan sa televizorom ili na računaru koristeći plejer medija (instaliran na računaru) koji može da reprodukuje DVD-ove. Da biste reprodukovali DVD na računaru, morate da imate instaliran softver za reprodukciju DVD-ova.

Koje tipove upisivih DVD-ova treba da koristim prilikom narezivanja DVD-a pomoću programa Windows DVD Maker?

Tip upisivog DVD-a koji treba da koristite zavisi od DVD pisača, kao i od DVD plejera. Neki DVD pisači mogu narezivati samo određene tipove upisivih DVD-ova. Na primer, neki tipovi DVD pisača mogu narezivati sadržaj samo na DVD+R ili DVD+RW diskove ili na DVD-R ili DVD-RW diskove, dok ćete na drugim DVD pisačima moći da vršite narezivanje na mnoge različite tipove upisivih DVD-ova.

Slično tome, neki DVD plejeri i DVD-ROM jedinice reprodukuju samo određene vrste upisivih DVD-ova. Da biste utvrdili tipove DVD-ova koje DVD plejer ili DVD-ROM jedinica na računaru može da reprodukuje, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz uređaj ili posetite Veb lokaciju proizvođača. Uopšteno, mnogi standardni DVD plejeri mogu da reprodukuju DVD+R ili DVD-R diskove.

Pod uslovom da DVD pisač podržava narezivanje na te tipove diskova, Windows DVD Maker možete da koristite za narezivanje DVD-a koristeći neki od sledećih tipova upisivih ili ponovo upisivih DVD diskova: DVD+R, DVD+RW, DVD-R ili DVD-RW. Ti upisivi ili ponovo upisivi DVD-ovi mogu da budu jednoslojni ili dvoslojni (DL) DVD-ovi.

Sledeća tabela prikazuje procenjenu veličinu video zapisa koji može da stane na DVD prilikom narezivanja DVD-a u programu Windows DVD Maker.

Tip DVD medija
Prosečna količina video i audio sadržaja

DVD-R, DVD+R, DVD+RW ili DVD-RW

150 minuta

DVD-R DL, DVD+R DL, DVD+RW DL ili DVD-RW DL

300 minuta

Koja je razlika između ponovo upisivih (DVD+RW/-RW) i samo jednom upisivih (DVD-R/+R) DVD-ova?

U slučaju ponovo upisivih DVD-ova, na DVD možete narezivati više puta. Kada narezujete video zapise na DVD+RW ili DVD-RW disk koji već sadrži podatke, svi postojeći podaci na DVD-u se brišu, tako da se uverite da se na DVD-u ne nalaze podaci koje želite da zadržite.

Na DVD+R i DVD-R diskove za jedno upisivanje video zapis možete da narežete samo jednom.

Šta određuje trajanje narezivanja DVD-a?

Trajanje narezivanja DVD-a određuju sledeći faktori:

  • Dostupni sistemski resursi na računaru. Brzina procesora računara, količina dostupnog prostora na čvrstom disku, grafička kartica i količina memorije igraju važnu ulogu u utvrđivanju trajanja kodiranja video zapisa i njegovog narezivanja na DVD.

  • Brzina DVD rezača, kao i tip upisivog DVD medijuma koji koristite. Ulogu u trajanju narezivanja DVD-a igra i brzina DVD pisača, kao i brzina upisivih DVD diskova koje koristite. Da biste saznali više o izboru prikladne brzine narezivanja, pogledajte odeljak Promena postavki DVD-Video zapisa u programu Windows DVD Maker.

  • Dužina video zapisa i/ili projekcije slajdova na DVD-u. Kada koristite Windows DVD Maker za kreiranje DVD-a, projekcija slajdova i svi video i audio zapisi prvo se moraju konvertovati u format video i audio datoteke koji DVD plejeri mogu da reprodukuju. Tokom ovog procesa, video zapis se kodira u MPEG-2 format video zapisa, a odgovarajući audio zapis konvertuje se u Dolby Digital audio format. Za narezivanje DVD-ova koji imaju veliku količinu video i audio zapisa potrebno je više vremena.

Kako se kreiraju scene za DVD?

Scene za DVD se kreiraju na osnovu tipa i broja datoteka koje dodate na DVD. Veću kontrolu nad načinom na koji se scene pojavljuju na DVD-u možete dobiti ako razumete kako se scene kreiraju u programu Windows DVD Maker. DVD može da ima najviše 18 scena.

Ako dodate više video datoteka ili kombinaciju video datoteka i slika, kreira se po jedna scena za svaku video datoteku i projekciju slajdova.

Ako na DVD-u postoji samo jedna video datoteka ili projekcija slajdova, dešava se sledeće:

  • Više scena se kreira na osnovu vremenskih oznaka, tako da se video zapisi snimljeni u približno isto vreme čuvaju zajedno (ako video datoteka ima vremenske oznake).

    Vremenske oznake dodaje DV kamera dok se video zapis snima. Kao rezultat toga, vremenska oznaka se pojavljuje i u uvezenoj video datoteci.

  • Više scena za dodati video zapis se kreira deljenjem video zapisa na delove jednake dužine i kreiranjem scene za svaki segment video zapisa (ako u video datoteci nema informacija o vremenskim oznakama).

  • Više scena za projekciju slajdova se kreira deljenjem projekcije slajdova na delove jednake dužine i kreiranjem scene za svaki deo.

Šta mogu da uradim ukoliko dođe do problema sa video filterima u programu Windows Movie Maker?

Ako imate problema koji bi mogli da budu povezani sa video i audio filterima, možete pokušati da isključite video filtere. Da biste saznali više o video filterima u programu Windows DVD Maker, pogledajte odeljak Video filteri: najčešća pitanja.