Pronalaženje bežičnih i mrežnih uređaja koji se mogu dodati računaru

Sa računarom možete da povežete bežični telefon, tastaturu, miš ili drugi uređaj. To obuhvata Bluetooth i bežične mrežne (Wi‑Fi) uređaje. Računaru takođe možete dodati mrežni uređaj kao što je mrežni štampač, uređaj za skladištenje ili media extender.

Ne morate da dodajete uređaje koji su već povezani sa računarom putem USB kabla ili druge žične veze. Windows će ih automatski otkriti i prikazati.

Napomena

 • Bluetooth nije podržan u sistemu Windows Server.

Slika čarobnjaka „Dodavanje uređaja“
Lista uređaja u čarobnjaku za dodavanje uređaja
Prikaži sve

Dodavanje bežičnog ili mrežnog uređaja

 1. Otvorite kontrolnu tablu tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izabrati stavku Kontrolna tabla.

 2. U okviru Hardver i zvuk izaberite stavku Dodaj uređaj, a zatim sledite uputstva.

  Ako ne vidite bežični ili mrežni uređaj koji želite da dodate, pogledajte uputstva ispod.

Više informacija o dodavanju bežičnog ili mrežnog štampača potražite u odeljku Instaliranje štampača.

Pronalaženje bežičnog uređaja

Ako Windows ne može da otkrije bežični uređaj koji želite da dodate računaru, evo nekih saveta koji vam mogu pomoći.

 • Uverite se da uređaj sa kojim pokušavate da se uparite (povežete) nije isključen, da mu baterija nije pri kraju ili da nije u režimu spavanja.

 • Uverite se da uređaj niste već dodali računaru. Uređaji koji su već dodati računaru nisu prikazani u čarobnjaku za dodavanje uređaja na listi uređaja sa kojima se možete povezati.

 • Uverite se da se uređaj nalazi u bežičnom opsegu računara koji obično iznosi od 1,8 do 2,7 metara za većinu Bluetooth uređaja ili 30,5 metara za Wi‑Fi uređaje. Ako niste sigurni da li se uređaj nalazi u tom opsegu, pokušajte da ga približite računaru. Ako se između uređaja i računara nalazi zid, pokušajte da uređaj i računar stavite u istu prostoriju.

 • Uverite se da nema drugih uređaja koji stvaraju smetnje tom bežičnom uređaju, kao što su mikrotalasne pećnice, bežični telefoni ili drugi bežični uređaji.

 • Ako računar koristi spoljni Bluetooth ili Wi‑Fi adapter, uverite se da on ispravno funkcioniše i da je pravilno priključen i instaliran.

 • Ako je Bluetooth mogućnost integrisana u računar, uverite se da je uključen Bluetooth radio predajnik. To može da uključi i isključi i bežični mrežni prijemnik. Mnogi laptop računari imaju spoljni prekidač za uključivanje ili isključivanje predajnika. Ako niste sigurni kako da ga uključite, pogledajte informacije koje ste dobili uz računar ili posetite Veb lokaciju proizvođača.

 • Uverite se da je uređaj podložan prepoznavanju. Kada je Bluetooth uređaj podešen da bude podložan prepoznavanju, on odašilje radio signale da bi objavio svoju lokaciju drugim uređajima i računarima. Ako niste sigurni kako da podesite uređaj da bude podložan prepoznavanju, pogledajte informacije koje ste dobili uz uređaj ili posetite Veb lokaciju proizvođača. Neki uređaji (na primer, bežični miš ili tastatura) mogu da imaju taster koji treba da pritisnete, dok drugi uređaji (na primer, Bluetooth mobilni telefon) mogu imati postavku u softverskom meniju koju treba da izaberete da biste ih učinili podložnima prepoznavanju.

 • Ako pokušavate da dodate bežični mrežni uređaj, on mora biti konfigurisan za vašu bežičnu mrežu da biste mogli da ga dodate računaru. Ako niste sigurni kako da to uradite, pogledajte informacije koje ste dobili uz uređaj ili posetite Veb lokaciju proizvođača.

  Napomena

  • Neke Wi‑Fi uređaje je potrebno postaviti u režim otkrivanja poznat kao Wireless Protected Setup (WPS) da bi oni mogli da se otkriju. Da biste saznali više, pogledajte informacije koje ste dobili uz uređaj ili posetite Veb lokaciju proizvođača.

 • Ako koristite Bluetooth softver proizvođača koji nije Microsoft, Windows možda neće moći da otkrije Bluetooth uređaj i omogući vam da ga dodate računaru. Da biste proverili da li je vaš Bluetooth softver proizveo Microsoft, sledite ove korake:

  1. Otvorite kontrolnu tablu tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izabrati stavku Kontrolna tabla.

  2. U polju za pretragu kontrolne table otkucajte reč Bluetooth, a zatim izaberite stavku Promeni postavke za Bluetooth.

  3. U dijalogu Postavke za Bluetooth izaberite karticu Hardver i potražite stavku Microsoft Bluetooth brojač. Ako ne vidite ovu stavku, vaš Bluetooth softver nije proizveo Microsoft.

Pronalaženje mrežnog uređaja

Evo nekoliko saveta o tome kako da pomognete operativom sistemu Windows da otkrije mrežni uređaj koji želite da dodate računaru.

 • Uverite se da je uređaj već povezan sa istom mrežom na kojoj se nalazi vaš računar. Ako je u pitanju žični mrežni uređaj, uverite se da je priključen na mrežu i uključen. Ukoliko je to Wi‑Fi uređaj, uverite se da je uključen i ispravno konfigurisan za povezivanje sa vašom mrežom. Ako niste sigurni kako da to uradite, pogledajte informacije koje ste dobili uz uređaj ili posetite Veb lokaciju proizvođača.

 • Uverite se da uređaj niste već dodali računaru. Uređaji koji su već dodati računaru nisu prikazani u čarobnjaku za dodavanje uređaja na listi uređaja sa kojima se možete povezati.

 • Pošto novi uređaj povežete sa mrežom, sačekajte nekoliko sekundi da bi Windows to otkrio.

 • Uverite se da zaštitni zid mreže ne blokira pojavljivanje uređaja na listi uređaja koje možete dodati. Možda ćete morati da uključite otkrivanje mreže. Informacije potražite u odeljku Omogućavanje ili onemogućavanje otkrivanja mreže.

 • Računaru nije moguće dodati sve mrežne uređaje, čak i kada uređaj možete otkriti na mreži. Da biste saznali da li neki uređaj može da se poveže sa računarom, pogledajte informacije koje ste dobili uz uređaj ili posetite Veb lokaciju proizvođača.

 • Većina mrežnih uređaja može se otkriti samo ako se nalaze na istoj podmreži mreže kao i računar. Ako se mreža sastoji od više podmreža koje su međusobno povezane, pokušajte da uređaj povežete sa istom podmrežom. Za više informacija obratite se administratoru mreže.

 • Uverite se da mrežni uređaj ima IP adresu i ispravnu mrežnu adresu. Većina mrežnih skretnica automatski dodeljuje IP adrese kada se uređaji povežu sa mrežom. Za više informacija obratite se administratoru sistema.

 • Uverite se da je uređaj konfigurisan tako da emituje svoje prisustvo na mreži. Većina mrežnih uređaja to automatski čini. Više informacija potražite u informacijama koje ste dobili uz uređaj ili posetite Veb lokaciju proizvođača.

 • Ako imate problema pri otkrivanju ili uparivanju sa mrežnom skretnicom ili drugim mrežnim uređajem, pokušajte da ažurirate softver uređaja. Taj softver uređaja se naziva firmver. Proverite da li na Veb lokaciji proizvođača postoje ispravke firmvera koje se mogu preuzeti.