Na koji način program „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“ olakšava podešavanje računara?

Program „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“ pomaže pri prenosu velikog broja datoteka, fascikli i postavki programa sa jednog računara na drugi – i sve to u okviru jednog procesa.

Pomoću programa „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“ možete odabrati da premestite:

  • korisničke naloge

  • dokumente

  • muziku

  • slike

  • e-poštu

  • omiljene lokacije na Internetu

  • postavke programa

Kada prenos bude završen, izveštaji programa „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“ prikazaće šta je preneto i obezbediće listu programa koje ćete možda želeti da instalirate na novom računaru, kao i veze do drugih programa koje ćete možda želeti da preuzmete. Kada završite sa premeštanjem datoteka i postavki na novi računar pomoću programa „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“, novi računar će sadržati poznate datoteke, fascikle i postavke programa, što će vam znatno olakšati ponovni rad.

Napomene

  • Program „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“ možete otvoriti samo ako koristite administratorski nalog.

  • Izveštaje o jednostavnom prenosu možete uvek prikazati pošto je prenos dovršen.

Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka ne može da prenosi datoteke iz 64-bitne verzije operativnog sistema Windows u 32-bitnu verziju operativnog sistema Windows. Ako vršite prenos iz 64-bitne verzije operativnog sistema Windows Vista u 32-bitnu verziju operativnog sistema Windows 7, možete ručno premestiti datoteke ili koristiti funkciju „Pravljenje rezervne kopije i vraćanje u prethodno stanje“ u operativnom sistemu Windows Vista. Više informacija potražite u člancima Pravljenje rezervnih kopija datoteka i Vraćanje u prethodno stanje kopije kreirane u prethodnoj verziji operativnog sistema Windows na Windows Veb lokaciji. Ako vršite prenos iz 64-bitne verzije operativnog sistema Windows XP, moraćete ručno da premestite datoteke.

Da biste saznali više o programu „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“, pogledajte članak Prenos datoteka i postavki sa drugog računara i Prenos datoteka i postavki: najčešća pitanja.