Optimizovanje kućne mreže za Windows Media Center Extenders

Pomoću Windows Media Media Center Extender uređaja i odgovarajućeg podešavanja možete da usmerite protok medija uskladištenih na Windows 7 računaru u drugu sobu u kući. Da biste to uradili, računar i Extender uređaj moraju biti povezani sa kućnom mrežom. Više informacija potražite u članku Podešavanje Windows Media Center Extender uređaja.

Dijagram kućne mreže sa jednim računarom i tri uređaja tipa Extender
Extender uređaji u različitim sobama, povezani sa kućnom mrežom radi pristupa muzici, fotografijama i mnogim drugim stavkama sa jednog Windows 7 računara.

Način na koji je mreža konfigurisana igra ključnu ulogu u ukupnom utisku pri radu sa Extender uređajem. Ovaj članak obezbeđuje informacije koje će vam pomoći u postizanju najboljih performansi Extender uređaja pomoću izbora odgovarajuće mrežne tehnologije, opreme i instalacije. Za više informacija o optimizovanju Windows 7 performansi pogledajte Optimizovanje operativnog sistema Windows 7 radi boljih performansi.

Izbor odgovarajuće mrežne tehnologije i opreme

Postoje dva glavna tipa tehnologije kućne mreže:

 • Ožičene (Ethernet) mreže. Uopšteno, ožičena mreža će najbolje funkcionisati. Ožičene mreže su pouzdane i obezbeđuju najbolje iskustvo pri usmeravanju protoka sadržaja visoke definicije na Extender uređaje. Ukoliko je moguće, i Windows 7 računar i Extender uređaj bi trebalo da povežete sa kućnom mrežom pomoću Ethernet mreže. Jedini nedostatak Ethernet mreže jeste to što ćete možda morati da razvučete Ethernet kablove iz rutera ili mrežnog uređaja u različite prostorije u kući u zavisnosti od načina na koji je kućna mreža podešena.

 • Bežične (Wi-Fi) mreže. Moguće je koristiti Extender uređaje na nekim bežičnim kućnim mrežama, ali performanse zavise od mrežnog okruženja i opreme. Danas su dostupni različiti tipovi bežičnih mrežnih uređaja i neki od njih, u zavisnosti od mogućnosti samog uređaja, mogu raditi na različitim frekvencijama. Na primer, Wi-Fi mreža od 2,4 GHz obično je podložnija smetnjama sa mikrotalasnih pećnica i telefona nego Wi-Fi mreža od 5 GHz koja nudi više kanala koje ruter može da koristi.

Ako je potrebno da kupite novi ruter, uverite se da je naveden na Veb lokaciji Lista proizvoda sa Windows logotipom. Sledeća tabela obezbeđuje pregled različitih tipova bežičnih rutera koje možete koristiti:

Tip rutera
Brzina bežične (Wi-Fi) mreže
Preporuka

Istovremeni dvostruki opseg 802.11n

2,4 GHz i 5 GHz

Preporučuje se za sve tipove medija.

Ovo podešavanje radi dobro sa svim medijima, uključujući i medije visoke definicije.

Dvostruki opseg koji nije istovremeni 802.11n (ili jednostruki opseg 802.11n sa 5 GHz)

5 GHz

Preporučuju se za sve tipove medija.

Ovo podešavanje nudi izbor kanala za uređaj koji se ne preklapaju, što dodatno može smanjiti smetnje sa susednih Wi-Fi mreža.

Jednostruki opseg 802.11n

2,4 GHz

Preporučuje se za protok TV programa i video zapisa.

Iako ovo podešavanje obezbeđuje brz protok sa 802.11n brzinama, Wi-Fi opseg od 2,4 GHz Wi-Fi može da iskusi smetnje sa susednih Wi-Fi mreža, mikrotalasnih pećnica i bežičnih telefona.

802.11g

Bilo koji

Ne preporučuje se za protok TV programa i video zapisa.

Brzine mreže od 802.11g obično su mnogo manje od 802.11n i možda neće moći da održe usmeravanje protoka TV programa i video zapisa na Extender uređaje.

802.11b

Bilo koji

Ne preporučuje se za upotrebu sa Extender uređajima.

Izbor odgovarajućeg podešavanja mreže

Da biste protok medija usmerili sa računara koji radi pod operativnim sistemom Windows 7 na Extender, oba uređaja moraju biti povezana sa kućnom mrežom, žično (pomoću Ethernet kabla) ili bežično (pomoću Wi-Fi mreže). Sledeća tabela obezbeđuje pregled različitih podešavanje koje možete koristiti u preporučenom redosledu:

Veza računara sa mrežom
Veza Extender uređaja sa mrežom
Preporuka

Ožičeno

Žična

Preporučuje se.

Žična

Bežično

Preporučuje se (ako mora da se koristi bežična veza).

Bežična veza

Žična

Preporučuje se (ako mora da se koristi bežična veza).

Bežična veza

Bežična veza

Ne preporučuje se, naročito za protok TV programa i video zapisa.

Provera propusnog opsega mreže

Kada podesite Extender uređaj u okviru kućne mreže, možete testirati propusni opseg mreže pomoću tjunera mreže u aplikaciji Media Center. Ovo može biti od koristi ako nailazite na probleme u vezi sa performansama kao što je loš kvalitet video zapisa ili isprekidana reprodukcija.

Ekran „Tjuner mreže“ u aplikaciji Media Center
Mrežni tjuner za Media Center Extender uređaj

Korišćenje tjunera mreže

 1. Uključite Extender.

 2. Na početnom ekranu na Extender uređaju pomerite se do stavke Zadaci i izaberite stavku Podesi mrežu.

 3. Na ekranu Tjuner mreže sledite uputstva da biste utvrdili da li na kućnoj mreži ima dovoljno propusnog opsega za pokretanje Extender uređaja.

Rešavanje problema sa propusnim opsegom mreže

Ako tjuner mreže pokazuje da je dostupni propusni opseg mreže nizak, možda će biti potrebno da izvršite neke promene u konfiguraciji mreže pomoću preporuka iz prethodnog odeljka. Evo nekih dodatnih stvari koje takođe možete pokušati:

Ako u okviru kućne mreže imate bežične komponente

 • Uverite se da između Extender uređaja i rutera postoji što je moguće manje prepreka. Svaki predmet koji blokira bežičnu putanju može uticati na performanse Extender uređaja, ali metalni predmeti mogu imati posebno negativan uticaj na signal.

 • Promenite poziciju bežičnih komponenti. Male izmene lokacije ili položaja bežičnih komponenti ponekad može dovesti do značajnih promena u performansama. Pokušajte da prilagodite antenu, premestite komponente na viši ili niži nivo ili rotirate komponente.

 • Promenite kanale bežičnog umrežavanja na ruteru. Neki bežični ruteri su unapred konfigurisani da koriste određeni kanal. Ako vaš sused koristi isti kanal, to može usporiti obe bežične mreže. Od rutera će zavisiti da li možete da promenite kanal, kao i način na koji to možete učiniti. Više informacija potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz ruter.

 • Snimljeni TV program se prikazuje u nižem kvalitetu. Još jedna opcija koja može uticati na performanse Extender uređaja jeste kvalitet snimljenih TV emisija. Nivo kvaliteta možete pokušati da spustite u aplikaciji Media Center. Da biste saznali kako, pogledajte članak Upravljanje snimljenim TV programima u programu Windows Media Center: najčešća pitanja.

 • Nadogradite firmver bežičnog rutera. Softver koji se pokreće unutar rutera naziva se firmver. Ako je firmver zastareo, može izazivati probleme u performansama ili neobjašnjive prekide veze. Posetite Veb lokaciju proizvođača da biste proverili da li postoje ispravke za firmver, kao i informacije o tome kako da ih instalirate. Verovatno će biti potrebno da preuzmete ispravku na računar, a zatim pristupite postavkama rutera u Veb pregledaču.

Ako koristite ožičenu mrežu sa Ethernet prekidačem od 1 gigabita

Ako u konfiguraciji kućne mreže koristite gigabitni Ethernet prekidač i naiđete na nizak kvalitet video zapisa ili isprekidanu reprodukciju, pokušajte da promenite postavku kontrole protoka za mrežni adapter (naziva se i mrežna kartica (NIC)).

Omogućavanje kontrole protoka za mrežni adapter

 1. Na računaru kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Kontrolna tabla, u polju za pretragu otkucajte prikaz mrežnih veza, a zatim izaberite stavku Prikaz mrežnih veza.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na mrežnu vezu, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 3. Na kartici Umrežavanje kliknite na dugme Konfiguriši.

 4. Izaberite karticu Više opcija, a zatim sa liste u okviru Svojstvo izaberite stavku Kontrola protoka.

 5. U okviru Vrednost odaberite opciju da biste omogućili kontrolu protoka (odaberite opciju Rx & Tx omogućeno ako je dostupna), a zatim kliknite na dugme U redu.

Ako omogućavanje kontrole protoka ne pomogne, možete pokušati i da promenite brzinu veze za mrežni adapter (naziva se i mrežna kartica (NIC)).

Promena brzine veze za mrežni adapter

 1. Na računaru kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Kontrolna tabla, otkucajte prikaz mrežnih veza u polju za pretragu, a zatim izaberite stavku Prikaži mrežne veze.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na mrežnu vezu, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 3. Na kartici Umrežavanje izaberite stavku Konfigurisanje.

 4. Izaberite karticu Više opcija, a zatim sa liste u okviru Svojstvo izaberite stavku Brzina veze i duplex.

 5. U okviru „Vrednost“ odaberite opciju 100 Mbit/s full duplex, a zatim kliknite na dugme U redu.

Napomene