Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o oporavku sistema.

Prikaži sve

Kako funkcioniše oporavak sistema?

Oporavak sistema koristi tačke vraćanja za vraćanje sistemskih datoteka i postavki na raniju tačku u vremenu, bez uticaja na lične datoteke. Tačke vraćanja se automatski kreiraju svake sedmice, kao i pre značajnih sistemskih događaja, na primer, instalacije programa ili upravljačkog programa za uređaj. Tačku vraćanja možete da kreirate i ručno. Više informacija o oporavku sistema potražite u odeljku Šta je oporavak sistema?

Otvaranje oporavka sistema

Pre nego što pokrenete oporavak sistema, sačuvajte otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe. Nakon što potvrdite tačku vraćanja, oporavak sistema će ponovo pokrenuti računar.

  • Otvorite alatku „Oporavak sistema“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte Oporavak sistema, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Oporavak sistema. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Mogu li da opozovem promene koje uradi oporavak sistema?

Da. Prilikom svakog korišćenja oporavka sistema kreira se tačka vraćanja pre nastavka operacije, tako da možete da opozovete promene ako one ne reše problem. Ako oporavak sistema koristite kada računar radi u bezbednom režimu ili koristite opcije za oporavak sistema, ne možete da opozovete operaciju oporavka. Međutim, možete ponovo pokrenuti oporavak sistema i odabrati drugu tačku vraćanja ako postoji.

Opozivanje promena koje izvrši oporavak sistema

  1. Otvorite alatku „Oporavak sistema“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte Oporavak sistema, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Oporavak sistema. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  2. Izaberite stavku Opozovi oporavak sistema i kliknite na dugme Dalje.

  3. Pregledajte izabrane opcije i kliknite na dugme Završi.

Koje datoteke su izmenjene tokom oporavka sistema?

Oporavak sistema utiče na sistemske datoteke operativnog sistema Windows, programe i postavke registratora. Takođe može da promeni skripte, datoteke komandi i druge tipove izvršnih datoteka na računaru koje su kreirane u okviru bilo kog korisničkog naloga. Oporavak sistema ne utiče na lične datoteke, kao što su e-pošta, dokumenti ili fotografije, tako da ne može da vrati izbrisanu datoteku. Ako imate rezervne kopije datoteka, možete da vratite datoteke iz rezervnih kopija.

Kako da odaberem tačku vraćanja?

Oporavak sistema automatski preporučuje poslednju tačku vraćanja koja je kreirana pre značajne promene, na primer instalacije programa. Tačku vraćanja možete da odaberete i sa liste tački vraćanja. Pokušajte da koristite tačke vraćanja koje su kreirane neposredno pre datuma i vremena kada ste počeli da primećujete probleme. Opisi tački vraćanja koji se kreiraju automatski odgovaraju imenu događaja, na primer „Windows Update instalira ispravku“. Oporavak sistema računar vraća u stanje u kojem je bio pre tačke vraćanja koju ste odabrali.

Koliko dugo se čuvaju tačke vraćanja?

Tačke vraćanja se čuvaju dok se ne popune rezerve prostora na čvrstom disku koji koristi oporavak sistema. Kako se nove tačke vraćanja kreiraju, tako se stare brišu. Ako na disku isključite zaštitu sistema (funkciju koja kreira tačke vraćanja), sve tačke vraćanja se brišu sa diska. Kada ponovo uključite zaštitu sistema, kreiraju se nove tačke vraćanja. Više informacija o zaštiti sistema potražite u odeljku Šta je zaštita sistema?

Šta ako oporavak sistema ne reši problem?

Ako oporavak sistema ne reši problem, možete da opozovete operaciju oporavka ili da pokušate da odaberete drugu tačku vraćanja. Ako oporavak sistema ne prikaže nijednu tačku vraćanja koju možete da odaberete, uverite se da je uključena zaštita sistema i da imate najmanje 300 MB preostalog slobodnog prostora na čvrstom disku ukoliko on sadrži 500 MB ili više odnosno da imate najmanje 50 MB slobodnog prostora ako je čvrsti disk manji od 300 MB. Ako oporavak sistema ne reši problem, možete da isprobate i napredni metod oporavka. Više informacija potražite u odeljku Biranje naprednog metoda oporavka.