Za snalaženje u aplikaciji Windows Media Center možete da koristite miš i tastaturu, ali najbolji način da doživite Media Center jeste pomoću daljinskog upravljača. Postoji mnogo tipova daljinskih upravljača aplikacije Media Center koji su dostupni za kupovinu, sa različitim opcijama. Ako ste kupili Media Center računar ili TV tjuner, možda ste uz njih čak i dobili daljinski upravljač.

Biće vam potreban i prijemnik da bi daljinski upravljač aplikacije Media Center ispravno funkcionisao. Većina prijemnika za daljinski upravljač aplikacije Media Center predstavljaju zasebne infracrvene (IC) uređaje koji se povezuju sa USB portom računara, ali neki koriste Bluetooth ili radio-frekvencije umesto toga.

Ako ste uz računar dobili daljinski upravljač, infracrveni prijemnik je možda ugrađen u računar. Ako ste daljinski upravljač aplikacije Media Center kupili zasebno, verovatno ste uz njega dobili infracrveni prijemnik koji možete povezati sa USB konektorom računara.

Otvaranje aplikacije Media Center pomoću daljinskog upravljača aplikacije Media Center

  • Da biste otvorili Media Center, pritisnite zeleno dugme „Start“ Slika zelenog dugmeta „Start“ na daljinskom upravljaču.

Sve što u aplikaciji Media Center možete uraditi pomoću miša i tastature možete uraditi i pomoću daljinskog upravljača aplikacije Media Center. Evo nekoliko stvari koje možete da uradite:

Većina zadataka je jednostavna za izvršavanje kada se pogledaju oznake na daljinskom upravljaču aplikacije Media Center, ali za neke je potrebno dodatno objašnjenje. O ovim zadacima se govori u sledećim odeljcima.

Prikaži sve

Brzo pomeranje u vodiču i bibliotekama

Ako pregledate vodič ili biblioteku (kao što je biblioteka muzike) u kojima ima dosta sadržaja, možete veoma brzo da se pomerate tako što ćete na daljinskom upravljaču pritisnuti i držati dugme sa STRELICOM NALEVO ili STRELICOM NADESNO. Posle otprilike tri sekunde, ući ćete u režim koji vam omogućava da preskačete unapred dok se pomerate kroz stavke.

Slika Vodiča u programu Media Center
Brzo pomeranje u vodiču omogućava vam da unapred pogledate TV program za predstojeće dane ili sedmice.

Napomena

  • Neki stariji daljinski upravljači automatski zaustavljaju funkciju kada se dugme drži predugo. Ovi daljinski upravljači neće dobro funkcionisati za brzo pomeranje.

Promena kanala

Prilikom gledanja televizije uživo u aplikaciji Media Center kanale možete promeniti pritiskanjem dugmadi CH + i CH - ili unosom broja kanala putem dugmadi sa brojevima na daljinskom upravljaču. Za kanale koji imaju decimalni zarez (kao što su neki digitalni TV kanali) decimalu u broju kanala možete uneti pritiskom na dugme *.

Unos teksta putem dugmadi sa brojevima

Povremeno ćete možda morati da unesete tekst pomoću daljinskog upravljača aplikacije Media Center – na primer, prilikom pretraživanja TV emisije ili imenovanja projekcije slajdova sa slikama.

Unos teksta pomoću daljinskog upravljača aplikacije Media Center sličan je kucanju tekstualne poruke na mobilnom telefonu. Da biste uneli tekst pomoću daljinskog upravljača, pritisnite broj nekoliko puta uzastopno da biste se pomerali kroz izbore dostupne za taj broj. Svaki put kada pritisnete broj pojavljuje se drugi znak. Kada pronađete željeni znak, pritisnite drugi broj ili sačekajte nekoliko sekundi dok se kursor koji treperi ne premesti u sledeći prostor.

Možete da uradite i sledeće:

  • Da biste se prebacivali između skupova znakova kao što su velika slova, mala slova i režimi simbola, pritisnite dugmad CH+ ili CH-.

  • Da biste se vratili unazad, pritisnite dugme CLEAR (OBRIŠI).

  • Da biste uneli razmak između reči, pritisnite dugme 0.

Korišćenje dugmadi „MORE“ (VIŠE) i „BACK“ (NAZAD)

Kada na daljinskom upravljaču pritisnete dugme MORE (VIŠE), videćete dodatne opcije u zavisnosti od otvorenog ekrana u aplikaciji Media Center. Na primer, ako izaberete sliku i na daljinskom upravljaču pritisnete dugme MORE (VIŠE), videćete opcije za rotiranje slike ili dodeljivanje ocene zvezdicom za sliku.

Ekranu „Postavke“ možete pristupiti sa bilo koje lokacije u aplikaciji Media Center pritiskom na dugme MORE (VIŠE) i pritiskom na dugme Postavke.

Da biste odbacili listu opcija bez vršenja izbora ili da biste se vratili na prethodni ekran, na daljinskom upravljaču pritisnite dugme BACK (NAZAD).