Internet Explorer 10

Pogledajte dolenavedene uslove licenciranja koji se primenjuju na vašu verziju softvera.

Za Internet Explorer 10 za Windows 8 i Windows RT primenjuju se ovi Uslovi licenciranja za dodatak za Microsoft softver:

Microsoft Corporation (ili, u zavisnosti od toga gde živite, jedna od njenih filijala) daje vam licencu za ovaj dodatak. Ukoliko imate licencu za korišćenje softvera Windows 8, Windows RT ili Windows Server 2012 (na koji se ovaj dodatak primenjuje) („softver"), možete koristiti ovaj dodatak. Kopiju ovog dodatka možete koristiti sa svakom ispravno licenciranom kopijom softvera. Ne smete da koristite dodatak ako nemate licencu za softver. Uslovi licenciranja za softver primenjuju se na korišćenje ovog dodatka. Microsoft pruža usluge podrške za dodatak kao što je to opisano na lokaciji www.support.microsoft.com/common/international.aspx.

Za Internet Explorer 10 za Servisni paket 1 za sistem Windows 7 Service Pack i Servisni paket 1 za sistem Windows Server 2008 R2 važe ovi uslovi licenciranja za dodatak:

Microsoft Corporation (ili, u zavisnosti od toga gde živite, jedna od njenih filijala) daje vam licencu za ovaj dodatak. Ako imate licencu za korišćenje softvera Servisni paket 1 za sistem Windows 7 ili Servisni paket 1 za sistem Windows Server 2008 R2 (na koji se ovaj dodatak primenjuje) („softver"), možete koristiti ovaj dodatak. Ne možete da ga koristite ukoliko nemate licencu za ovaj softver. Ovaj dodatak možete da koristite sa svakom ispravno licenciranom kopijom softvera. Microsoft pruža usluge podrške za dodatak kao što je to opisano na lokaciji www.support.microsoft.com/common/international.aspx.

Sledeći uslovi licenciranja opisuju dodatne uslove korišćenja ovog dodatka. Ovi uslovi i uslovi licenciranja za softver primenjuju se na vaše korišćenje dodatka. U slučaju neusaglašenosti primenjuju se ovi uslovi licenciranja za dodatak.

Korišćenjem ovog dodatka, prihvatate ove uslove. Ako ih ne prihvatate, nemojte da koristite ovaj dodatak.

INTERNET USLUGE. Microsoft pruža Internet usluge zajedno sa ovim softverom. On u svakom trenutku može da ih promeni ili otkaže.

Pristanak na Internet usluge. Dolenavedene funkcije softvera, kao i one navedene u Izjavi o privatnosti za Internet Explorer 10, povezuju se sa računarskim sistemima korporacije Microsoft ili dobavljača usluga preko Interneta. U nekim slučajevima, nećete dobiti posebno obaveštenje kada se veza uspostavi. Ove funkcije možete da isključite ili da ih ne koristite. Više informacija o ovim funkcijama potražite u Izjavi o privatnosti za Internet Explorer 10. Korišćenjem ovih funkcija dajete svoj pristanak na prenos ovih informacija. Microsoft ne koristi te informacije za identifikovanje ili kontakt sa vama.

  • Ažuriranje dobavljača pretrage. Nakon instalacije, softver će preuzeti update podataka na vaš računar o dobavljačima pretrage. Ovaj update nadograđuje vaše dobavljače najnovijim funkcijama, kao što su nove ikone ili predlozi za pretragu. Ovo je jednokratni update, ali će softver pokušati da obavi ažuriranje nekoliko puta ako ne preuzme update uspešno.