Više informacija o instalaciji Windows 7 servisnog paketa 1 (SP1)

Windows 7 servisni paket 1 (SP1) predstavlja važnu ispravku koja obuhvata prethodno objavljene ispravke za bezbednost, performanse i stabilnost za Windows 7. Instaliranjem paketa SP1 održava se ažurnost operativnog sistema Windows 7. Više informacija potražite u članku Šta je uključeno u Windows 7 servisni paket 1 (SP1).

Kako nabaviti SP1

Preporučeni (i najlakši) način da nabavite SP1 jeste da uključite automatsko ažuriranje u fascikli „Windows Update“ na kontrolnoj tabli i sačekate da vas Windows 7 obavesti da je SP1 spreman za instaliranje. Instalacija traje oko 30 minuta i negde na pola instalacije moraćete da ponovo pokrenete računar.

Utvrđivanje da li je Windows 7 SP1 već instaliran

 • Kliknite na dugme Start Slika dugmeta „Start“, kliknite desnim tasterom miša na stavku Računar, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  Ako je stavka Servisni paket 1 navedena u okviru Izdanje operativnog sistema Windows, SP1 je već instaliran na računaru.

Zahtevi prostora na disku

Uverite se da na disku imate dovoljno slobodnog prostora za instaliranje SP1 (iako će veliki deo tog prostora oslobođen posle instalacije). Ako je potrebno da kreirate slobodan prostor na disku, pogledajte odeljak Strategije za oslobađanje prostora na disku na Windows Veb lokaciji.

Metod instalacijeProcenjena količina potrebnog slobodnog prostora na disku
Metod instalacije

Windows Update

Procenjena količina potrebnog slobodnog prostora na disku
 • zasnovan na x86 procesoru (32-bitni): 750 MB

 • zasnovan na x64 procesoru (64-bitni): 1,050 MB

Metod instalacije

Preuzimanje SP1 sa Microsoft Veb lokacije

Procenjena količina potrebnog slobodnog prostora na disku
 • zasnovan na x86 procesoru (32-bitni): 4,100 MB

 • zasnovan na x64 procesoru (64-bitni): 7,400 MB

Metod instalacije

Instaliranje SP1 pomoću instalacionog DVD-a

Procenjena količina potrebnog slobodnog prostora na disku
 • zasnovan na x86 procesoru (32-bitni): 4,100 MB

 • zasnovan na x64 procesoru (64-bitni): 7,400 MB

Prikaži sve

Pre nego što počnete

Preporučujemo da pre nego što instalirate SP1 uradite sledeće:

 • Ako imate instaliranu preliminarnu verziju SP1, deinstalirajte je pre instalacije konačne verzije SP1. Da biste to uradili, sledite uputstva iz odeljka „Deinstaliranje SP1“ u ovoj temi.

 • Napravite rezervnu kopiju važnih datoteka na nekoj spoljnoj lokaciji, na primer na spoljnom čvrstom disku, DVD-u ili CD-u, USB fleš disku ili mrežnoj fascikli. Više informacija potražite u članku „Pravljenje rezervne kopije datoteka i fascikli“ u pomoći i podršci.

 • Ako koristite laptop računar, priključite ga na utičnicu sa naizmeničnom strujom i nemojte isključivati ni ponovo pokretati računar tokom instalacije.

 • Neki antivirusni softver bi mogao da spreči instaliranje SP1 ili da uspori instalaciju. Možete pokušati da privremeno onemogućite antivirusni softver. Ako to učinite, budite svesni rizika kojem se na taj način izlažete i uverite se da ste ponovo omogućili antivirusni softver posle instalacije servisnog paketa.

Instaliranje SP1 pomoću lokacije Windows Update (preporučuje se)

Ako je računar podešen tako da automatski instalira ispravke, Windows Update će zatražiti od vas da instalirate SP1. Sledite uputstva na ekranu. Ako vam ne bude zatraženo da instalirate SP1, sledite ove korake:

 1. Uverite se da je računar povezan sa Internetom.

 2. Kliknite na dugme Start Slika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Update.
 3. U levom oknu izaberite stavku Proveri da li postoje ispravke.

 4. Ako budu pronađene važne ispravke, kliknite na vezu da biste prikazali dostupne ispravke. Sa liste ispravki izaberite Servisni paket za Microsoft Windows (KB976932), a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. Kliknite na dugme Instaliraj ispravke. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 6. Sledite uputstva na ekranu.

 7. Kada se instalacija dovrši, prijavite se na računar u Windows odzivniku za prijavljivanje. Možda ćete videti obaveštenje koje ukazuje da li je ažuriranje bilo uspešno.

 8. Ako ste onemogućili antivirusni softver, omogućite ga.

Napomena

 • Ako SP1 nije naveden, možda ćete morati da instalirate neke druge ispravke pre instaliranja SP1. Instalirajte sve važne ispravke, vratite se na stranicu Windows Update, a zatim ponovo izaberite stavku Proveri da li postoje ispravke.

Preuzimanje i instaliranje SP1 sa lokacije Microsoft Download Center

Ako imate problema sa preuzimanjem servisnog paketa sa lokacije Windows Update, instalacioni paket SP1 možete preuzeti sa lokacije Microsoft Download Center, a zatim ručno instalirati SP1.

 1. Posetite Veb stranicu Preuzimanje Windows 7 servisnog paketa 1 na Veb lokaciji Microsoft, a zatim kliknite na dugme Nastavi.

 2. Odaberite 32-bitnu (x86) ili 64-bitnu (x64) verziju paketa SP1 u zavisnosti od toga da li koristite 32-bitnu ili 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows 7, a zatim kliknite na dugme Preuzmi.

  • Da biste saznali koju verziju koristite, kliknite na dugme Start Slika dugmeta „Start“, kliknite desnim tasterom miša na stavku Računar, a zatim izaberite stavku Svojstva. U okviru Sistem, pored stavke Tip sistema možete prikazati operativni sistem.
 3. Da biste odmah instalirali SP1, kliknite na dugmeOtvori ili Pokreni, a zatim sledite uputstva na ekranu. Da biste kasnije instalirali SP1, kliknite na dugme Sačuvaj i preuzmite instalacionu datoteku na računar. Kada budete spremni za instaliranje SP1, kliknite dvaput na datoteku.

 4. Na stranici Instaliranje Windows 7 servisnog paketa 1 kliknite na dugme Dalje.

 5. Sledite uputstva na ekranu. Računar će se možda ponovo pokrenuti tokom instalacije.

 6. Kada se instalacija dovrši, prijavite se na računar u Windows odzivniku za prijavljivanje. Možda ćete videti obaveštenje koje ukazuje da li je ažuriranje bilo uspešno.

 7. Ako ste onemogućili antivirusni softver, omogućite ga.

Instaliranje SP1 pomoću instalacionog DVD-a

Od korporacije Microsoft možete naručiti DVD sa paketom SP1. Moraćete da odaberete 32-bitnu ili 64-bitnu verziju paketa SP1 u zavisnosti od toga da li koristite 32-bitnu ili 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows 7. Više informacija potražite u članku Preuzimanje Windows 7 Servisnog paketa 1 (SP1) na DVD-u na Windows Veb lokaciji.

 • Da biste saznali koju verziju koristite, kliknite na dugme Start Slika dugmeta „Start“, kliknite desnim tasterom miša na stavku Računar, a zatim izaberite stavku Svojstva. U okviru Sistem, pored stavke Tip sistema možete prikazati operativni sistem.
 1. Ubacite DVD u računar koji radi pod trenutnom verzijom operativnog sistema Windows 7. Čarobnjak Instaliranje Windows servisnog paketa trebalo bi da se automatski pojavi.

  Ako se čarobnjak ne pojavi, kliknite na dugme Start Slika dugmeta „Start“, izaberite stavku Računar, kliknite desnim tasterom miša na disk jedinicu u kojoj se nalazi instalacioni disk, a zatim izaberite stavku Instaliraj ili pokreni program.
 2. Na stranici Instaliranje Windows 7 servisnog paketa 1 kliknite na dugme Dalje.

 3. Sledite uputstva na ekranu. Tokom instalacije računar će se možda nekoliko puta ponovo pokrenuti.

 4. Kada se instalacija dovrši, prijavite se na računar u Windows odzivniku za prijavljivanje. Dobićete poruku koja ukazuje da li je ažuriranje bilo uspešno.

 5. Ako ste onemogućili antivirusni softver, omogućite ga.

Deinstaliranje SP1

Da biste saznali kako da deinstalirate servisni paket, pogledajte odeljak Deinstaliranje Windows 7 servisnog paketa 1 (SP1) na Veb lokaciji Windows.

Održavanje bezbednosti i ažurnosti računara

Uverite se da ste iskoristili prednost svih načina na koje Windows može održati računar bezbednim u najvećoj mogućoj meri:

 • Instalirajte antivirusni program. Antivirusni programi skeniraju računar u potrazi za virusima koji pokušavaju da uđu u vašu e-poštu, operativni sistem ili datoteke, i mogu pomoći u zaštiti računara. Da biste pronašli antivirusni program, posetite stranicu Dobavljači bezbednosnog softvera za Windows na Microsoft Veb lokaciji.

 • Nemojte otvarati priloge e-pošte. Mnogi virusi prilažu se e-porukama i raširiće se čim otvorite prilog e-pošte. Najbolje je ne otvarati priloge e-pošte, osim ako je u pitanju nešto što očekujete. Microsoft Outlook i Windows Live pošta mogu vam pomoći u blokiranju potencijalno opasnih priloga.

 • Koristite zaštitni zid.‌ Windows zaštitni zid ili bilo koji drugi zaštitni zid mogu vam pomoći u upozoravanju na bezbednosne pretnje. On može da blokira pokušaje virusa, crva i hakera da preuzmu potencijalno opasne programe na vaš računar.

 • Koristite najnoviju verziju programa Internet Explorer.Internet Explorer 8 sadrži poboljšanja bezbednosti i privatnosti, na primer SmartScreen filtriranje i InPrivate pregledanje, koja vam mogu pomoći da zaštite računar kako biste mogli da pregledate Veb sa većom pouzdanošću. Više informacija potražite na stranici Internet Explorer na Windows Veb lokaciji.

Napomene